AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Projeler


  • Atalık, G. ve Şehir Bölge Planlama Bölümü Çalışma Grubu, İTÜ Çevre Müh. Grubu: Samsunlu, A., Eroğlu,V., Baykal,B.B., Borat,M., Altay,A., Ubay,G., Alp,K., Aydın, A.F., (1994). Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması, (DBAG/ 127-G), TÜBİTAK.

  • Atalık, G., Samsunlu, A., Baykal, B.B., Sözen, S., Aydın, A.F., Levent, T.B., Gezici, F. (1996). Yerel Yönetimler İçin Çevre Duyarlı Planlama, (YDABÇAG/265-G), TÜBİTAK.

  • Sarıkaya, H.Z., Öztürk, İ, Sevimli, M.F., Aydın, A.F. (1998). TMO Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi İyileştirme ve İleri Arıtma Araştırma Projesi, İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul.

  • Öztürk , İ., Aydın, A.F., Arıkan O.A., Altınbaş, M., Yılmaz, G., Goorany, O., Yılmaz , S., Yangın, Ç. (2000). Anaerobik Biyoteknoloji ile Evsel ve Endüstriyel Atıksulardan Biyoenerji Geri Kazanımı Projesi Nihai Raporu, DPT Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: 104, İstanbul.

 


MESLEKİ TEKNİK RAPORLAR

·         Kınacı C., Topacık D., İnanç B., Alp K., Sevimli, M.F., Aydın A.F., Yüksel E., Arıkan O., Çitil E. ve Özgül G. (1995). Haliç Islah Projesi, İstanbul Büyükşehir Bel., 3. Ara Rapor, Kasım 1995.

·         Eroğlu, V., Öztürk, İ., Kınacı, C., Akça, L., Ubay, G., Alp, K., Yüksel, E., Arıkan, O.A., Aydın, A.F. (1997). Kağıt Sanayi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması Projesi Nihai Raporu, DPT Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: 90 K 120650, İstanbul.

·         Sarıkaya, H.Z., Öztürk, İ., Sevimli, M.F., Aydın, A.F., (1997). TMO Bolvadin Afyon Alkaliodleri Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi İyileştirme ve İleri Arıtma Araştırma Projesi 1. ve 2. Ara Raporu, İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul.

·         Öztürk , İ., Aydın, A.F., Arıkan O.A., Altınbaş, M., Yılmaz, G., Goorany, O., Yılmaz , S., Yangın, Ç. (2000). Anaerobik Biyoteknoloji ile Evsel ve Endüstriyel Atıksulardan Biyoenerji Geri Kazanımı Projesi Nihai Raporu, DPT Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: 104, İstanbul.