EDİTÖRLÜK

Müzik, Tiyatro ve Edebiyat'ın Bilim İle Etkileşimi Sempozyumu
Avcılar Belediyesi, TÜRKİYE
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
Türk Müziği ve Onun Temel Ögesi Müzik Öğretmeni
Kültür Bakanlığı, TÜRKİYE
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu
Yıldız Teknik Ün.
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Yrd. Editör
Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu
Kültür Bakanlığı, TÜRKİYE
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
Müzikte 2000 Sempozyumu
Kültür Bakanlığı, TÜRKİYE
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
Türk Müziğinde Uygulama-Kuram Sorunları ve Çözümleri,Uluslararası Çağrılı Kongre Bildiriler Kitabı
İBB Kültür A.Ş.
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
Ülkemizde Halk Eğitimimin Amacı ve Gerekliliği Sempozyumu
Kültür Bakanlığı, TÜRKİYE
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu
Kültür Bakanlığ1, TÜRKİYE
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
İstanbul Türk Müziği Günleri
Kültür Bakanlığıo, TÜRKİYE
AY GÖKTAN
Göktan Ay Editörlük Kitap Editörlüğü Editör
Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu
İstanbul Medipol Ün.
AY GÖKTAN
Göktan Ay Editörlük Kitap Editörlüğü Editör
Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu
Avcılar Belediyesi
Göktan Ay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör