PROJELER

Konu

Ancak bugüne kadar, değişik salma tasarımlarının tekne hareketlerine ve stabilitesine etkisi ne teorik ne deneysel olarak incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı bu eksikliği gidermektir. Proje kapsamında, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Ata Nutku Model Deney Laboratuvarında bulunan mevcut yelkenli tekne modellerinden bir tanesi kullanılarak, 4 farklı salma için, dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareketine serbest, belli meyil ve sürüklenme açıları altında model çekilirken, modelin dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareketleri ölçülmüştür. Deney farklı salmalarla tekrar edilerek, salmaların gemi hareketlerine etkisine bakılmıştır. Direnç için ölçülen değerler HAD programında hesaplanan değerlerle karşılaştırılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İSTKA Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.