AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Bildiriler

Bildiriler


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Garip S.B., GaripE., "Copying The Urban Identity and Pasting to Residential Architecture: “Themes” For Gated Settlements in Istanbul", 12/2014, 3rd International Environment and Design Congress “Rethinking Resident, Bahçeşehir Üniversitesi, 15.12.2014 - 12.12.2014
S.B. Garip, "Examining the Effects of Social Spaces on Social Networks and Satisfaction: A Study on Gated Housing Settlements in Istanbul", 09/2011, 6th International Conference of the Research Network “Private Urban Go, ITU Mimarlık Fakültesi, 08.09.2011 - 11.09.2011
A.H. Uğurlu, D. Bedük, M. Doğanca, H. Altınok, S.B. Garip, K. Özbek, "An Approach To Collective Studies Between Universities And A Workshop: Space: From Element To The Whole", 07/2008, Designtrain Congress, Trailer II, Netherlands, 01.07.2008 - 02.07.2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özet Kitabında Basılan Bildiriler

N. Sağlar Onay, M.Belek Fialho Teixeira, F.Fialho Teixeira, S.B.Garip, Tuba Özkan, Benek Çinçik, Emre Özdemir, "A User-centered Research Model for Flexible Interior Spatial Design in Mass Housing Units: Urban Renewal Housing", 03/2015, International Conference on Design Principles and Practices, Chicago, 12.03.2015 - 14.03.2015
S.B. Garip, E. Garip, "Addressing Environmental Design in Interior Architecture Education: Reflections on the Interior Design Studio", 05/2012, World Conference on Design, Arts and Education, Antalya, 01.05.2012 - 03.05.2012
, E. Garip, S.B. Garip, "Aesthetic Evaluation Differences Between Two Interrelated Disciplines: A Comparative Study on Architecture and Civil Engineering Students", 05/2012, World Conference on Design, Arts and Education, Antalya, 01.05.2012 - 03.05.2012
S.B. Garip, "Examining the Effects of Social Spaces on Social Networks and Satisfaction: A Study on Gated Housing Settlements in Istanbul", 09/2011, 6th International Conference of the Research Network “Private Urban Go, ITU Mimarlık Fakültesi, 08.09.2011 - 11.09.2011
S.B. Garip, "The Social Effects of New Urban Housing Settlements in Istanbul", 2009, The 8th Biennial Conference on Environmental Psychology, University of Zurich, 06.09.2009 - 20.01.2009
E. Garip, S. B. Garip, "Influence of Spatial Layout on Shopping Experience", 2009, The 8th Biennial Conference on Environmental Psychology, University of Zurich, 06.09.2009 - 20.01.2009

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

GaripE., Garip S.B., Melikoğlu Eke A., "İç Mimarlık Eğitiminde Tasarım ve Ölçek Bağlamında Farklı Yaklaşımlar: Bitirme Çalışmaları Üzerinden Bir İnceleme", 11/2015, 3. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, İKÜ, 05.11.2015 - 06.11.2015
E. Garip, S.B. Garip, "İç Mimarlık Eğitiminde Yaratıcılık ve Yarışmalar", 12/2012, 2. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 20.12.2012 - 20.12.2012
S.B. Garip, "İstanbul’da Kapalı Konut Sitelerinde Yaşamak: Evin Anlamı Ve Mekana Bağlılık Üzerine Bir Çalışma", 03/2010, Ulusal Kapalı Konut Yerleşmeleri Konferansı, ITU Mimarlık Fakültesi, 04.03.2010 - 05.03.2010
N. Sağlar Onay, S.B. Garip, Ç. Yurdakul, "İç Mimarlık Eğitimine Farklı Yaklaşımlar ve İTÜ Örneklemesi", 10/2007, 1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, ITU Mimarlık Fakültesi, 25.10.2007 - 26.10.2007

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özet Kitabında Basılan Bildiriler

E. Garip, S.B. Garip, "İç Mimarlık Eğitiminde Yaratıcılık ve Yarışmalar", 12/2012, 2. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 20.12.2012 - 20.12.2012
S.B. Garip, "İstanbul’da Kapalı Konut Sitelerinde Yaşamak: Evin Anlamı Ve Mekana Bağlılık Üzerine Bir Çalışma", 03/2010, Ulusal Kapalı Konut Yerleşmeleri Konferansı, ITU Mimarlık Fakültesi, 04.03.2010 - 05.03.2010
N. Sağlar Onay, S.B. Garip, Ç. Yurdakul, "İç Mimarlık Eğitimine Farklı Yaklaşımlar ve İTÜ Örneklemesi", 10/2007, 1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, ITU Mimarlık Fakültesi, 25.10.2007 - 26.10.2007
S.B. Garip, Ç. Yurdakul, "Tasarım Sürecinde Hayal Gücü", 10/2007, 1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, ITU Mimarlık Fakültesi, 25.10.2007 - 26.10.2007
A.H. Uğurlu, S.B. Garip, Ç. Yurdakul, "Mono-ton", 11/2006, Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ Ankara, 22.11.2006 - 24.11.2006