AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


Bilimsel Makaleler

Zehra ALTUNTAŞ, Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Characterization of (18-crown-6) bis (quinoxalin-2-one oxime) and an Azoquinoxaline Polymer with 18-crown-6 Bridges", Journal of Chemical Research, Vol. 24, 1994
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "A Convenient New Route to Perimidine-2-Formaldoxime,2,2'-Biperimidine and its Metal Complexes", Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, Vol. 27(10), 1997, s. 1483
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Esin HAMURYUDAN, Ayşegül GÜREK, Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Characterization of Octakis (hydroxyethylthio)-Substituted Phthalocyanines", Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, Vol. 1, 1997, s. 349
Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR , Özer BEKAROĞLU, "Dioxadiaza Macrocycle-Substituted Phthalocyanines", Dyes and Pigments, Vol. 63, 1999, s. 77
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Esin HAMURYUDAN , Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Characterization of Phthalocyanines Containing Four 11-Membered Triaza Macrocycles", Journal of Chemical Research (S), 1999, s. 702 (S), 3030 (M)
Süleyman GÜRSOY, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Esin HAMURYUDAN , Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Characterization of New Unsymmetrically Substituted Phthalocyanines", Monatshefte für Chemie, Vol. 131, 2000, s. 287
Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR , Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Complexation of a New vic-Dioxime Ligand", Monatshefte für Chemie, Vol. 131, 2000, s. 175
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR , Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Characterization of Substituted 2, 2'-Azoquinoxaline and Palladium(II) Complexes", Transition Metal Chemistry, Vol. 25, 2000, s. 403
Ali Rıza ÖZKAYA, Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR , Özer BEKAROĞLU, "Electrochemical Properties of Octakis(hydroxyethylthio)-substituted Phthalocyanines", Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, Vol. 4, 2000, s. 689
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Şebnur MEREY, Esin HAMURYUDAN, "Metal-Containing Phthalocyanines Substituted with One Branched Bulky Moiety and Six Alkylthio Groups", Monatshefte für Chemie, Vol. 134, 2003, s. 1027
Esin HAMURYUDAN, Şebnur MEREY, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Synthesis of Phthalocyanines with Tridentate Branched Bulky and Alkylthio Groups", Dyes and Pigments, Vol. 59, 2003, s. 263
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Synthesis and Characterisation of Unsymmetrical Porphyrazines Containing Bis(hydroxy-ethylthio) Substituents", Monatshefte für Chemie, Vol. 134, 2003, s. 1555
Ayfer KALKAN, Atıf KOCA, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Unsymmetrical Phthalocyanines with Alkynyl Substituents", Polyhedron, Vol. 23, 2004, s. 3155
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Synthesis and Characterisation of Novel octa-Cationic Phthalocyanines", Dyes and Pigments, Vol. 65, 2005, s. 235
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Phthalocyanines with Rigid Carboxylic Acid Containing Pendant Arms", Polyhedron, Vol. 25, 2006, s. 39
Ayfer KALKAN, Ayşe AYTEKİN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Metallophthalocyanines with Rod-shaped Substituents", Transition Metal Chemistry, Vol. 31, 2006, s. 720
Ayfer KALKAN, Sadık GÜNER, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Synthesis and EPR studies of Metallophthalocyanines Containing Four Carbhexyloxybiphenyloxy Substituents", Dyes and Pigments, Vol. 636, 2007, s. 74
Ramazan ÖZTÜRK, Şaban KALAY, Ayfer KALKAN, Ali TÜRKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR , Ahmet GÜL, "DNA and BSA binding studies of novel tetracationic phthalocyanines", Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, Vol. 12, 2008, s. 12
Ayfer KALKAN, Atıf KOCA, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Electrochemical, in-situ spectroelectrochemical, in-situ electrocolorimetric and electrocatalytic characterization of metallophthalocyanines bearing four dioctylaminocarbonyl biphenyloxy substituents", Electroanalysis, Vol. 22, 2010, s. 310-319
Esma SEZER, Belkıs USTAMEHMETOĞLU, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Kerim ÇOBAN, Ayfer KALKAN, "Corrosion Inhibition Effect of 4-(2-Diethylamino-Ethylsulfonyl)-Phthalonitrile and 4,5-Bis(Hexylsulfonyl)-Phthalonitrile", International Journal of Electrochemistry, 2011, s. 1-5
Atıf KOCA , Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Electrocatalytic Oxygen Reduction and Hydrogen Evolution Reactions on the Phthalocyanine Modified Electrodes: Electrochemical, in-situ Spectroelectrochemical, and in-situ Electrocolorimetric Monitorin", Electrochimica Acta, Vol. 56, 2011, s. 5513
Ayfer KALKAN BURAT, Zeliha Pınar Öz, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Synthesis and Electronic Absorption Studies of Novel (Trifluoromethyl)Phenoxy-Substituted Phthalocyanines", Monatshefte Für Chemie, Vol. 143, 2012, s. 437
Ayfer KALKAN BURAT, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Atıf KOCA, "Synthesis and Electrochemical and In-Situ Spectroelectrochemical Characterization of Chloroindium(III) and Chloromanganese(III) Phthalocyanines", Electroanalysis, Vol. 24, 2012, s. 338
İbrahim Özçeşmeci, Ayfer KALKAN BURAT, Yeliz İPEK, Atıf KOCA, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Synthesis, electrochemical and spectroelectrochemical properties of phthalocyanines having extended pi-electrons conjugation", Electrochimica Acta, Vol. 89, 2013, s. 270

Ulusal ve Uluslar Arası Bildiriler

Zehra ALTUNTAŞ, Özer BEKAROĞLU, "(18-crown-6) Halkası İçeren Oksimlerden Makromoleküllerin Sentezi", Kimya-93, IX.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu 1993, Trabzon, 1993
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "Perimidin-2-formaldoksim,2-,2'-Biperimidin ve Metal Komplekslerinin Sentezi", Kimya-97, XI.Kimya Kongresi 1997, Van, 1997
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "Azokinoksalin Gruplar İçeren Paladyum Komplekslerinin Sentezi", Kimya-97, XI.Kimya Kongresi 1997, Van, 1997
Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "16-Üyeli Diazadioksa Halkaları İçeren Simetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi", Kimya-97, XI.Kimya Kongresi 1997, Van, 1997
Ali Rıza ÖZKAYA, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Esin HAMURYUDAN, Özer BEKAROĞLU, "Hidroksietiltiyo Grupları Taşıyan Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi", Kimya-97, XI.Kimya Kongresi 1997, Van, 1997
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "Oktasubstitüye Ftalosiyanin Sentezi", Kimya-99, XIII.Kimya Kongresi 1999, Samsun, 1999
Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "Tetrasubstitüye Ftalosiyanin Sentezi", Kimya-2000, XIV.Kimya Kongresi 2000, Diyarbakır, 2000
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Dietilaminoetilsulfanil Grupları İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi", XVI.Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, 2002
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Esin HAMURYUDAN, Şebnur MEREY, Özer Bekaroğlu, "Asimetrik Metal Ftalosiyaninlerin Sentezi", XVI.Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, 2002
Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Şebnur MEREY, Özer Bekaroğlu, "Periferal Pozisyonda Farklı Substituentler İçeren Fatlosiyaninlerin Sentezi", XVI.Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, 2002
Ayfer KALKAN, Ahmet GÜL, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Hidroksietiltiyo Grupları İçeren Asimetrik Porfirazinler", XVI.Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, 2002
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Alkinil Grubu İçeren Asimetrik Ftalosiyaninler", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004, 2004
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Bifenil Sübstituentler İçeren Ftalosiyaninler", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, 2005
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Ester Grubu Taşıyan Sübstituye Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006, 2006
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Yeni Tip Suda Çözünür Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu", I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Adana, 2007, 2007
Zeliha Pınar ÖZ, Gülruh Emine DURUK, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Amid Gruplar İçeren Ftalosiyaninler", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Magusa/KKTC, 2008, 2008
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Esin HAMURYUDAN, Ayşegül GÜREK, Özer BEKAROĞLU, "Phthalocyanines Substituted with Hydroxyethyltio Groups", European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry, 4th FGIPS Meeting In Inorganic Chemistry, , 1997
Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Characterization of New vic-Dioxime Complexes", European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry, 4th FGIPS Meeting In Inorganic Chemistry, , 1997
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "Synthesis of Monoazacrown Ether Substituted Phthalocyanine", Second International Symposium on Phthalocyanines, 1998 Edinburg, UK, 1998
Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Özer BEKAROĞLU, "Aminoethylysulfonly-Substituted Phthalocyanines", European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry, 5th FGIPS Meeting In Inorganic Chemistry, , 1999
Süleyman GÜRSOY, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Esin HAMURYUDAN, Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Characterization of Asymmetrically Substituted Phthalocyanines", European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry, 5th FGIPS Meeting In Inorganic Chemistry, , 1999
Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Esin HAMURYUDAN, Özer BEKAROĞLU, "Synthesis of Phthalocyanines Substituted with Four Triaza Macrocycles", European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry, 5th FGIPS Meeting In Inorganic Chemistry, , 1999
Esin HAMURYUDAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, Makbule KOÇAK, Şebnur MEREY Ahmet GÜL, Özer BEKAROĞLU, "Synthesis and Characterization of Novel Asymmetrically Substituted Phthalocyanines", First International Conference on Porphyrıns and Phthalocyanines (ICPP-1), 2000, Dijon, France, 2000
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Synthesis and Characterization of Unsymmetrically Substituted Metallophthalocyanines", Third International Conference on Porphyrıns and Phthalocyanines , 2004, New Orleans, USA, 2004
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Tetra Substituted Metal-Free and Metallo Phthalocyanines", European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry, 8th FIGIPS Meeting In Inorganic Chemistry,, 2005
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Metallophthalocyanines Substituted with Carbhexyloxybiphenyloxy Groups", Fourth International Conference on Porphyrıns and Phthalocyanines , 2006, Rome, Italy, 2006
Ayşe Aytekin, Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Metallophthalocyanines with Rod-shaped Substituents", Fourth International Conference on Porphyrıns and Phthalocyanines , 2006, Rome, Italy, 2006
S.Sarı Ozenler, A.Yorur, A.Kalkan, Z.A.Bayır, F.Kadırgan, "Comparison of Electrocatalytic Activity Towards Oxygen Reduction of Some Metallophthalocyanines Incorporated Carbon and Ultra Dispersed Diamond Electrodes", 57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2006, Edinburgh, UK, 2006
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, "Novel Soluble Tetra-Cationic Phthalocyanine", 9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry,2007, Vienna, Austria, 2007
Zehra Altuntaş Bayır, Zeliha Pınar Öz, Ayfer Kalkan, "Synthesis and Characterization of Soluble Metallophthalocyanines", ESOC-16th European Symposium on Organic Chemistry, 2009, Prague, Czech Republic, 2009
Esma Sezer, Belkıs Ustamehmetoğlu, Zehra Altuntaş Bayır, Kerim Çoban, Ayfer Kalkan, "Corrosion Inhibition of Stainless Stell by Using 4-(2-diethylamino-ethylsulfonyl)-phthalonitrile and 4,5-bis(hexylsulfonly)-phthalonitrile", The European Corrosion Congress Progress by Corrosion Control,2007, Germany, 2007