AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Öğrenim Bilgileri

Öğrenim Bilgileri


Lisans

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı, 1997

Yüksek Lisans

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı, 2003

Doktora

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı, 2010

Diğer Eğitimler

2009 yılında AB Marie - Curie Programı kapsamında burslu olarak Yunanistan’ın Volos kentinde 3-12 Temmuz 2009’da düzenlenen 16. Bölge Bilimi Avrupa İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne tam burslu olarak katılmış ve Bölgesel Büyüme Modelleri üzerine eğitim almıştır.

2008 yılında AB Marie – Curie Programı kapsamında burslu olarak Macaristan’ın Pecs kentinde 6-15 Temmuz 2009’da düzenlenen 15. Bölge Bilimi Avrupa İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne tam burslu olarak katılmış ve Mekansal Ekonometrik Modeller üzerine  eğitim almıştır.

2006 yılında ŞubatTemmuz 2006 tarihleri arasında Volos, Yunanistan, Tesalya Üniversitesi’nde (University of Thessaly) Bölgesel Gelişme ve Planlama Bölümü’nde ERASMUS programı dahilinde hibe almış ve ziyaretçi öğrenci olarak  Prof.Dr. George Petrakos gözetiminde 6 ay tez çalışmasında bulunmuştur.     

2004 yılında Helsinki Summer School bünyesinde 1-20 Ağustos 2004 tarihlerinde Helsinki-Finlandiya’da Helsinki University Department of Social Policy ve Helsinki University of Technology Centre for Urban and Regional Studies tarafından ortaklaşa verilen “Urban Intellectuals- Scholarly Interventions” başlıklı doktora dersine tam burslu olarak katılmış ve “başarılı” olmuştur.

2002 yılında İsveç’in Eksjö kentinde yapılan “Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme” konulu 13. Bölge Bilimi Avrupa İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne katılmıştır.