AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Projeler

2016-  : Vinmmer Marie Curie Incoming-Planning Grant (Yürütücü)

2015-2016: Anaerobik Reaktörlerde Metan Verimini Arttırmak için İşletme Şartları ve Çevresel Koşulların Optimizasyonu (British Council, Yürütücü)

2015-2017: Tavuk Atıklarının Havasız Arıtımı Sonrasında Anammox Yolu ile Amonyak Gideriminin Araştırılması (İTÜ BAP, Araştırmacı)

2014-2016: İki Fazlı Anaerobik Sistemler Ve Elektrohidroliz Yöntemleri Kullanılarak Zeytin Karasuyunun Enerji Potansiyelinin Karşılaştırılması (TÜBİTAK, ÇAYDAG, 114Y179, Araştırmacı)

2014-2016: Spesifik Rumen Bakteriler ve Hidroliz Enzimleri Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki  Biyometan Verimliliğinin Artırılması (TÜBİTAK, ÇAYDAG, 113Y451, Araştırmacı)

2013-2014: Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtım Çıkış Sularının İnhibisyon ve Ekotoksikolojik  Etkilerinin Belirlenmesi (İTÜ, BAP, Yürütücü)

2012-2014: Su kaynakları ve atıksulardaki patojenik bakterilerin DNA’ya dayalı yöntemlerle analizi ve  buna bağlı immünoimmobilizasyon yüzeyi oluşturulması (Boğaziçi Üniversitesi, BAP,  Araştırmacı)

2011-2014: MicroB3: Biodiversity, Bioinformatics, Biotechnology (AB Projesi, Numune Ortağı)

2011-2014: Antibakteriyel ve Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtımında Metabolik Yol İzleri  Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Antibiyotik Direnç Genleri ile İlişkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK, ÇAYDAG 110Y310-COST ES1202 Water_2020,Araştırmacı)

2009-2010: Organik Solventlerin Methanosaetaların Asetil-koA Sentaz Enzim Ekspresyonuna                                       Inhibisyon Etkisinin Belirlenmesi (Boğaziçi Üniversitesi BAP, 08M108, Araştırmacı)

2009-2010: Antibiyotiklerin Anoksik ve Anaerobik Biyolojik Ayrışabilme Kapasitelerinin ve Karışık                                 Mikrobiyal Kültür Üzerine Stimülasyon/Inhibisyon/Toksisite Etkilerinin Belirlenmesi             (TÜBİTAK, ÇAYDAG, Araştırmacı)

2008-2011: Zenobiyotiklerin Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine                          Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi (TÜBA, Bursiyer)

2006- 2009: Anoksik Deniz Sedimentlerinin Mikrobiyal Kompozisyonunun ve Anaerobik Petrol

                    Degradasyonu Kapasitelerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK, ÇAYDAG 105Y307, Bursiyer)

2004-2006: Sülfatlı Atıksuların Anaerobik Arıtımında Etkin Olan Mikrobiyal Türlerin FISH Yöntemiyle   

                   Tanımlanması ve Biyogaz Üretiminin Optimizasyonu (ITU, BAP, Araştırmacı)

 2003-2004: Florasanlı Yerinde Hibridizasyon (FISH) Tekniği ile Gerçek Ölçekli Anaerobik Reaktörlerde                        Etkin olan Arkeyal Popülasyonun İzlenmesi (ITU, BAP, Araştırmacı)