AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Tezler

Tezler


Lisans Bitirme Ödevleri

Z. Cetecioglu, "Florasanlı Yerinde Hibridizasyon (FISH) Tekniği ile Toluenin Anaerobik Metan Türleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", B.S., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 06/2004
Z. Cetecioglu, "Sulfate Reducing Bacterial Population Dynamics Within A Full-Scale EGSB Reactor Determined Using Fluorescence In Situ Hybridization", B.S., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 01/2006

Yüksek Lisans Tezi

Z. Cetecioglu, "Investigation of Archaeal and Bacterial Diversity in Anoxic Marine Sediments from the Marmara Sea", M.S., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Biyoteknolojisi Programı, 06/2006

Doktora Tezi

Z. Cetecioglu, "Evaluation of Anaerobic Biodegradability Characteristics of Antibiotics and Toxic/Inhibitory Effect on Mixed Microbial Culture", Ph.D., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Biyoteknolojisi Programı, 10/2011