AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Yürütücü

1) 109M702 nolu “İnsansız Sualtı Araçları (İSA)’na Uygulanmış Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemlerde Arıza Tespiti ve Arıza Toleranslı Kontrola Yönelik Yöntemler Geliştirilmesi”, Tübitak, Rusya Federayonu ile işbirliği projesi, 15.07.2010-15.07.2012, Bütçe: 108,910 TL,
2) Genelleştirilmiş Rayleigh Quotient’i Tabanlı  Sensör/Eyleyici  Arıza Tespiti isimli Link projesi. 2012, Bütçe:5000 TL.
3) Eyleyici Arızalarına Karşı Çevik Yeniden Şekillenebilir Arıza Toleranslı Uçuş Kontrolü isimli Link projesi. 2011, Bütçe:3500 TL
4)Tracy-Widom Dağılımı ile İnnovasyon Kovaryansının En Büyük Öz Değerinin Test Edilmesine Dayalı Sensör Arıza Teşhisi isimli Link projesi. 2010, Bütçe:4000 TL.
5) Bir Piko Uydunun Yönelme Belirleme ve Kontrol Sisteminin Adaptif Kalman Süzgeci Temelinde Geliştirilmesi. Proje Türü: Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (I tipi Proje)
 32812 Kayıt Numaralı I tipi Proje, 2008-2009, Bütçe: 5000TL.
6) İHA Durum Kestirimi için Çoğul Zayıflatıcı Faktörlü Uyarlamalı Kalman Süzgeci.
Proje Türü: Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı Kayıt Numaralı Link Projesi, 2009 Bütçe:3000TL
7)  Uçak Sensör Arıza Teşhisine Uygulamalı Olarak İnnovasyon Sürecin Kovaryans    Matrisinin Test Edilmesi. Proje Türü: Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı No’lu Link projesi. 2008.
8)  Regresyon Vektör Hatasi Göz Önüne Alınarak Doğrusal Regresyon Modelinin Tahmini için Kalman Süzgeci  ve Ölçme Cihazlarının Kalibrasyonuna Uygulanması. Proje Türü: Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı 32 173 No’lu Link projesi. 2007.
9) Tümleştirilmiş ANS/Radar Altimetresine Uygulamalı Filtre Kazancı  Düzeltilen Adaptif Filtreleme Algoritması.Proje Türü: Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı 31 560 No’lu Link projesi, 2006.
10) Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi Verileri ile  Konum ve Hızın Kalman Filtresi Yardımı ile Tahmini. Proje Türü: Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı  11_04_164 Kayıt Numaralı Link Projesi, 2004,

Araştırmacı

1) 90-148 kod nolu Havacılık Araştırma  Geliştirme  isimli  DPT  Projesi
2)30497  No’lu F-16 Uçağında Arıza Tespiti, Teşhisi ve Yeniden Yapılandırılabilir Kontrol, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi (BAP A-TİPİ PROJE).

Danışman

1) 108M523 No’lu “Yönelim Kontrolüne Sahip Nano Uydular İçin Yüksek Yeterlilikli Platform Geliştirilmesi” TÜBİTAK projesi., 2009-2011
2) 106M082 No’luPiko Uydu Tasarımı, Mühendislik ve Uçuş Modellerinin Üretimi”  TÜBİTAK projesi, 2006-2010