EDİTÖRLÜK

İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüsütü Çalışmalar Sempozyumu I
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE, 31 Ekim 2016
CORDAN ÖZGE
Özge Cordan Editörlük Kitap Editörlüğü Editör
İÇLEK I ULUSAL İÇ MİMARLIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ I
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İstanbul, TÜRKİYE, 31 Ağustos 2015
CORDAN ÖZGE
Özge Cordan Editörlük Kitap Editörlüğü Editör
Shopping Culture and Spaces of Exchange IMIAD Istanbul 2013 Workshop
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
CORDAN ÖZGE
Özge Cordan Editörlük Kitap Editörlüğü Editör