EDİTÖRLÜK

Güvenlik Nüfus Toprak
Bilgi Üniversitesi Yayınları, TÜRKİYE
MİCHEL FOUCAULT
Kerem Eksen Editörlük Kitap Editörlüğü Editör
İmparatorluk
Ayrıntı Yayınları, TÜRKİYE
ANTONİO NEGRİ, MİCHAEL HARDT
Kerem Eksen Editörlük Kitap Editörlüğü Editör
İktidarın Psişik Yaşamı
Ayrıntı Yayınları, TÜRKİYE
JUDİTH BUTLER
Kerem Eksen Editörlük Kitap Editörlüğü Editör
Cinselliğin Tarihi
Ayrıntı Yayınları, TÜRKİYE
MİCHEL FOUCAULT
Kerem Eksen Editörlük Kitap Editörlüğü Editör