PROJECTS

Topic

Tekırdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, tasınması ve bertarafını iceren atık yönetimi sisteminin farklı alternatifler ile değerlendirilmesi, fizibilitesinin yapılması ve en uygun alternatifin secimi konusunda beledıyeye bilimsel ve teknik destek verilmesi