PROJECTS

Topic

Alüminyum tesisinden kaynaklanan proses atıklarının yeniden kullanılması ve geri kazanılmasına yönelik olarak tesisin proses ve kirlenme profilleri oluşturuşarak, geri kazanıma uygun akımlar tespit edilmiş, bu akımlardan kostik geri kazanımı için iki ayrı yöntem geliştirilmiştir.

Topic

Atıksu arıtma tesisinin işletme koşullarının ve performansının tasarım projesi esas alınmak kaydı ile irdelenmesi.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

HES in çevresel etkisinin belirlenmesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Atıklardan biyopolimer üretimi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Üretim atıklarının zemin dolgusunda kullanılıp kullanılamayacağının araştırılması

Topic

SimaPro yazılımı ile çevresel etkilerin belirlenmesi

Topic

Çevresel bileşenlerin envanterinini oluşturulması proses ve kirlenme profillerinin oluşturulması

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Arıtma çamurlarının kullanım olanaklarının araştırılması KAMAG

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.