AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı İTÜ Maçka Kampüsü 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE
Web Adresi http://www.erenozek.com/
E-posta

Öğrenim Bilgileri


İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Lisans, Çalgı Yapım Bölümü

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği Yüksek Lisans Programı

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği Sanatta Yeterlik Programı