AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Tezler

Tezler


SÜHEYL Ü NEVBAHAR

, Mustafa Erkan, "Hoca Mesud, SÜHEYL Ü NEVBAHAR", B.S., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Türk Dili, 06/2008, (Yazarı, eski yazılı metnin bir bölümünün transkiripsiyonu, sözlük ve indeks)

DARİR, YÜZ HADİS YÜZ HİKAYE

, Mustafa Erkan, "Darir, YÜZ HADİS YÜZ HİKAYE", M.S., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Türk Dili, 06/1979, (Yazarı, eski yazılı metnin üç nüsha karşılaştırmalı metni, sözlük ve indeks)

DARİR, SİRETÜ'n-NEBİ

, Dr. Musatafa Erkan, "Darir, SİRETÜ'n-NEBİ TERCÜMETÜ'z-ZARİR", Ph.D., Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, 1986, (Yazarı, dil incelemesi, edisyon kritik metin, sözlük ve gramatikal indeks)