AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Mesleki Uygulamalar

ZEREN GÜLERSOY, N., EYÜBOĞLU, E. ERTEKİN, Ö., ÖZÇEVİK, Ö., KORAMAZ, K., GÜNAY, Z., AKÇAKAYA, İ., AYRANCI, İ., “Municipality Development Plan of Prizren”, Municipality of Prizren, Kosova (2008 -2012).

ERTEKİN, Ö., “İstanbul İli, Tuzla Emiroğlu Caddesi Düzenleme Projesi Kapsamında Kentsel Tasarım Ön Projelerinin Yapılması”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Ağustos 2011.

ERTEKİN, Ö., “Kağıthane Bağlar Caddesi ve Ferman Caddesi Düzenleme Projesi Kapsamında Kentsel Tasarım Ön Projeleri”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Temmuz 2011.

ERTEKİN, Ö., “Zeytinburnu İlçesi Prof.Dr. Turan Güneş Caddesi Düzenleme Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Nisan 2011.

ERTEKİN, Ö., “Kazım Karabekir Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. ve Namık Kemal Mah. Namık Kemal Cad. Yol Düzenleme Uygulama Projelerinin Hazırlanması”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Mart 2011.

ERTEKİN, Ö., “Kule Meydanı, Yedikule Kapı ile Belgrad Kapı Arası Kara Surları İç Koruma Alanı Rekreasyon ve Mimari Mühendislik Uygulama Projesi Hazırlanması İşi Kapsamında Yol Projelerinin Yapılması”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Mart 2011.

ERTEKİN, Ö., “Esenler Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Caddesi Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Ön Projelerin Yapılması”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Ocak 2011.

ERTEKİN, Ö., “GOP Cengiz Topel Caddesi ve General Aldoğan Caddesi Düzenleme işi Kapsamında Ön Projelerin Yapılması”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2010.

ERTEKİN, Ö., “Arnavutköy Fatih Caddesi Düzenleme Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2010.

ERTEKİN, Ö., “Bağcılar Ahmet Kabaklı Caddesi, Kışla Caddesi ve Şehit Yılmaz Kaan Caddeleri Düzenleme Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2010.

ERTEKİN, Ö., “Esenler Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Caddesi Çevre Düzenleme Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2010.

ZEREN GÜLERSOY, N., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., ÖZÇEVİK, Ö., KORAMAZ, K., GÜNAY, Z., AKÇAKAYA, İ., AYRANCI, İ., “Prizren Municipal Development Plan”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2009.

KUBAT, A.S., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN,Ö., “Tourism Master Plan of Mangisthau-Kazakhistan”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2007.

ŞENER, S.M., EYÜBOĞLU, Ö., ERTEKİN., Ö., “Kıraç Rekreasyon Alanı Düzenleme, Uygulama Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2007.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., KORAMAZ, K., ÖNEM, B., “İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnamesi’ne Esas Raporların Hazırlanması”, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi Projesi, 2006.

ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E., “Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde Zemin Altı Otopark Üstü Açık Pazar ve Park Düzenleme Uygulama Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2006.

ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E., “Mahmutbey ve Ahmet Yesevi Caddeleri ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, 2006.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., “Çırpıcı Çayırı Bölge Parkı Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, 2006.

OCAKÇI, M., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Kadıköy Gazhane Tesislerinin Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yeni Kullanım ve Çevre Düzenleme Projesi Analitik Etüdler ve Kentsel Tasarımı”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2000, İstanbul.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M.,A., “Zeytinburnu E-5 Sahil Yolu Arası Ana Aksı ile Yakın çevresi Düzenleme Avan Projesi”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 2000, İstanbul.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., “Alemdağ Caddesi ile Yakın Çevresi Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 2000, İstanbul.

OCAKÇI, M., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Balıkesir İli, Bandırma İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1999, İstanbul.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., “İstanbul Metrosu - Tarihi Yarımada Ve Haliç Geçişi İstasyonlarının (Yenikapı, Şehzadebaşı, Unkapanı ve Şişhane) Şehirsel Tasarım Projeleri”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1999, İstanbul.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., “Unkapanı ve Galata Köprüsü Arası Haliç Kıyıları Kentsel Tasarım Projesi”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1998, İstanbul.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., “Kağıthane Bölge Parkı, Küçükköy, Alibeyköy ve Kağıthane Dereleri Yeşil Kuşak Çalışması Avan Projesi”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1998, İstanbul.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., “Kayışdağı Bölgesi kentsel Alanının Gelişimi ve Dönüşümüne İlişkin Nazım İmar Planı”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1997, İstanbul.

Araştırmalar, Raporlar

TEZER, A., ULUĞTEKİN, N., GÖKSEL, Ç., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö., “Ekosistem Servislerinin Kent Planlamaya Entegrasyonu”, TÜBİTAK-URBAN-NET, 108K615, 2011.

ÖZÇEVİK, Ö., ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E., “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi’nde Mevcut Otopark-Yaya Alanı-Bina Girişi İlişki Kurgusunun Engelsiz Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi”, Nisan 2011.

ERTEKİN, Ö., ÖZDEN, P.P., EYÜBOĞLU, E., “Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi Yol Kavşak Uygulama Projesi’nin Şehir Planlama ve Ulaşım Planlama Yönünden İncelenmesi”, Ağustos 2011.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö, KERİMOĞLU, E., KORAMAZ, K., (2008) “URBAN-IST: A Policy Relevant Research for Establishing a Multi-Participatory International Network of Urban Biospheres in Istanbul”, UNESCO 2006-2007 Participation Program Project.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö, KERİMOĞLU, E., KORAMAZ, K., “Applicability of Urban Biosphere Approach in the Omerli Watershed, Istanbul”, The Common Project of Inter-disciplinary Research Center Initiative on Sustainable Governance and Management of Social-Ecological Systems, Stockholm Resilience Center, Stockholm University, Beijer Institute and Stockholm Environment Institute MISTRA Collaborative Project, 2006 -.. .

ERKUT, G. (Di), TÜRK, Ş., ERTEKİN, Ö., BAYPINAR, M.B., ÖZGEN, C., (2006) “Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development in Gateway Areas”, Italy – Greece – Turkey”, EU Initiative Program INTERREG IIIB, Archimed.

ZEREN GÜLERSOY, N. (Di.), EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., AYATAÇ, H., ÖNEM, B., ARSLANLI, K.Y., (2006) “Teknoparklar ve AR-GE Bölgeleri Araştırması”, ITU UYG-AR Merkezi Araştırma Projesi.

YİĞİTER, R. (Yür.), EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., “Üniversitelerin Kentsel Dönüşüm Sürecinde Mekansal ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi”, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2005-.. .

EYÜBOĞLU, E. (Yür.), YİĞİTER, R., ERTEKİN, Ö., “Lojistik Firmalarının İstanbul’daki Yer Seçimi Tercihleri”, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2005-.. .

ERTEKİN, Ö. (Yür.), EYÜBOĞLU, E., KORAMAZ, K., GÜNAY, Z., (2004) “İstanbul Metropoliten Alanı Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Yerleşim Alanlarının Saptanması”, İTÜ, Döner Sermaye İşletmeleri, Mi-2004-69.

ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E. (2004) “İstanbul’da Kaçak Yapılaşma Kronolojisi”, İBBB Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Plan-Art.

KUBAT, A.S., ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E. (2003) “Space Syntax Modeli’nin Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanılması İçin: Galata Kulesi Çevresi ve B.Hendek Caddesi’nin Yeniden Geliştirilmesi, Yeni Bir İşlev Yüklenerek Şehirsel Yaşama Kazandırılması – Pilot Çalışma”, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi.

ERKUT, G., GÜLERSOY-ZEREN, N., TURGUT, H., TEZER, A., GEZİCİ, F., İNCEOĞLU, A., DURSUN, P., ERTEKİN, Ö. (2003) “İstanbul ve Sao-Paulo Şehir Merkezleri Alt Sosyo-Ekonomik Grup Yerleşim Alanları Yeniden Canlandırma Projesi”, (TÜBİTAK-İNTAG, İTÜ Konut Araştırmaları Ünitesi, İTÜ Araştırma Fonu, Sao-Paulo Üniversitesi, Torino Politeknik).

İNCEOĞLU, M., URAZ, T.U., ERKUT, G., PAKER, N., ERTEKİN, Ö., (1998) “Toplu Konutlarda Konut Yakın Çevresindeki Standartlar”, Nitelik ve Sosyo-Kültürel İlişkilerin Saptanması, İTÜ Araştırma Fonu Projesi.

SUHER, H., OCAKÇI, M., ERTEKİN, Ö., KARABAY, H., (1997) “A Research of the City Identity in the Context of the Sustainable Development: A Case Study in the Istanbul Metropolitan Area”, (Habitat Konferansı’na yönelik araştırma).

ERKUT, G., GEZİCİ, F., ERTEKİN, Ö., (1994) “Bilgi Enformasyon Teknolojisindeki Gelişmelerin Şehir-Bölge Mekansal Organizasyonunun Yeniden Yapılanması Üzerindeki Etkileri”, İTÜ Araştırma Fonu Projesi.