AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Tezler

TezlerÖzhan ERTEKİN, "Trakya Alt Bölgesi’nde Bir Ulaşım Modeli Uygulaması", M.S., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü, Bölge Planlama Anabilim Dalı, 03/1993
Özhan ERTEKİN, "Yerel Yönetimlerde Karar Alma Sürecinde Yardımcı Bir Araç Olarak Şehirsel Performans Ölçme ve Değerlendirme Modeli", Ph.D., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Anabilim Dalı, 04/2004
Belgeler: Doktora İçeriği - Case: İtfaiye Performansı