EDİTÖRLÜK

City Architecture İn Between Past and Future
Cenkler, İstanbul, TÜRKİYE
DÜLGEROĞLU FAZİLET YURDANUR,GÜLSÜN SAĞLAMER,ÖZSOY FATMA AHSEN,PULAT GÖKMEN GÜLÇİN,GÜR ELMİRA AYŞE,ALKIŞER BREGGER YASEMİN,BERNA KESKİN,KESKİN BERNA
Gülçin Pulat Gökmen Editörlük Kitap Editörlüğü Editör