AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Devlet  Planlanma Teşkilatı tarafından desteklenen   bu   projenin  yürütücülüğü Prof.Dr. İ. Orhon ile paylaşılmıştır. (1991-1995)


İnşaat Sektöründe Ekip Bazında Verimlilik Artırımı

Avustralya, Kanada, İngiltere, Finlandiya, İskoçya, İsveç ve ABD'den çeşitli araştırmacıların  katıldığı ve ekip düzeyinde duvarcı ustasının üretkenliğinin ölçülmesini amaçlayan ve DPT tarafından desteklenmekte olan bu çalışma kapsamında, örnek seçilen şantiyelerde Pennyslvania State University tarafindan geliştirilen üretkenlik ölçüm tekniği kullanılarak alan çalışmaları yapılmış, elde edilen sonuçların  uluslararası karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir. (1995-199) 


Yapım Yönetimi Öğretiminde Mevcut Durumun ve Gelişme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, İhtiyaç, Be

İ.T.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Doç.Dr. Murat Çıracı’nın yaptığı bu araştırmanın sonuçları CIB W89 çalışma grubunun 2000 yılında Atlanta’da yapılan uluslararası toplantısı ile Eylül 2000 yılında İ.T:Ü tarafından İstanbul’da düzenlenen Engineering Education in the Third Millenium konulu toplantıda sunulmuştur.(M. Çıracı, I. Civan ile birlikte), (1999- 2001)


İnşaat sektöründe Yönetici Personel Profili/Bir Norm Geliştirme Çalışması

       İTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen bu araştırmanın sonuçları  ASCE Journal of Construction Engineering and Management ( vol.134, no.8, August 2008) dergisinde yayınlanmıştır.(1999-2004)


Türk İnşaat Sektörünün Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi: Kültürel Bir Yaklaşım

İTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen bu araştırmanın sonuçları çeşitli uluslar arası toplantılarda sunulmuş ve Engineering, Construction and Architectural Management, (vol.12, no:6, 2007, pp.519-531) dergisinde yayınlanmıştır. (E.Öney, E.Acar ve G.Topçu Oraz ile birlikte) (2005-2007)


CILECCTA( A user-oriented, knowledge-based suite of Construction Industry LifE Cycle CosT Analysis s

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı, Project no: 229061(A. Dikbaş yürütücülüğünde) (2010- 2013)