AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans TezleriHüseyin Yilmazkaya, "Süre ve Maliyet Planlamasında Dinamik Programlama Tekniğinin Kullanılması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı, 01/1986
Barbaros İncesu, "Bina Üretimi Ekonomik Değerlendirmelerinde İndirgenmiş Nakit Akışı Teknikleri ve Uygulama Sorunları", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı, 01/1987
Bahriye Deniz, "Türkiye'deki Yüklenici Firmaların Proje Yönetim Kontrolündeki Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı, 06/1988
, Metin Bozkurt, "Yapı Üretiminde Verimlilik ve Ölçülmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/1988
, Y.Kenan Tiryaki, "Yapı Üretiminde Teknoloji ve Stratejik Yönetim", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1990
, Gökhan Ergüven, "Bina Üretiminde Kullanılmakta Olan Proje Teslim Sistemlerinin Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1990
, Murat Atlıhan, "Avrupa Topluluğu ile Bütünleşme Sürecinde Türk Inşaat Sektörünün Durumu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1991
, Nuran Saral, "Yapı Üretiminde Enformasyon Sisteminin Yeri ve Önemi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1992
, Basri Uzun, "Yapı Üretiminde İşgücü Verimliliği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1992
, Ayşe Yüksel, "Bina Üretiminde Teklif Hazırlama Sistemi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/1992
, Tunç Adanır, "Bina Üretiminde Denetim ve Sorumluluk", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/1993
, Pınar Eşme, "Keşif Farkını Etkileyen Faktörler", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/1993
, Nilüfer Yaylagül, "Bina Yapımında Simülasyon Yaklaşımıyla Maliyet Tahmini", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 03/1994
, Selda Arpacı, "Konut Projelerinde Simülasyon Yaklaşımı ile Maliyet Tahmini", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/1995
, Aysun Ferrah Güner, "Rehabilitasyon Maliyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/1995
, Sedef Saraç, "Time Information System for Construction Industry", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/1996
, Ömür Göçmen, "Yapı Üretiminde Ekip Bazında İşgücü Verimliliğinin Ölçümü", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 05/1996
, Füsun Ertan, "A Socio-Technical Study of Changes and Project performance Through Inter-Personal Relationships", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1997
, Göktuğ Bilgin, "Project Change Management in Construction Industry", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1997
, Ayşe Tiryaki, "Türkiye’de Inşaat Sektöründe Proje Yöneticilerinin Motivasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1997
, Necmiye Banu Koray, "İnşaat Sektöründe Stratejik İş Birlikleri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1998
, Meriç Göktekin, "İnşaat Personelinin Çatışma Giderim Yaklaşımının Saptanmasına Yönelik Alan Çalışması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/1999
, Emre Moralıoğlu, "İnşaat Sektöründe Yalın Yönetim Yaklaşımının Uygulanabilirliği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/1999
, Aslı Alptekin, "İnşaat Sektöründe Değişim Mühendisliğinin Uygulanabilirliği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Ayşenur Koca, "İnşaat Sektöründeki Yöneticilerin Liderlik Yaklaşımları", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2001, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Özlem Soran, "İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları / Tahkim", 06/2001, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Oya Başar, "İnşaat Sektöründe Benchmarking Yaklaşımının Uygulanabilirliği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2001
, Özgün Şenol, "İnşaat Sektöründe Personel Seçimi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/2003
, Begüm Sertyeşilışık, "İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2003
, Barış Eken, "İnşaat Sözleşmelerindeki Anlaşmazlıklar, Çözüm Yolları ve Türkiye’de Yargı Yoluyla Çözülmüş Anlaşmazlıklar Üzerine Bir Araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/2005
, Doğan Türk, "İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlıklar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2005
, Özgür Kurç, "Türkiye'de konut finansmanına yeni bir yaklaşım: Mortgage sistemi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2005, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı
, Gözde Yenipazarlı, "Türk İnşaat Sektöründe Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/2006, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Burcu Balaban, "Türk İnşaat Sektöründe Çalışanların Motivasyonu Üzerinde Kültürün Etkisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2006, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Faruk Duman, "Uluslararası Yapı Ortak Girişimlerinde Risk Yönetimi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/2007, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Nazif Caner Çambel, "İş parkları ve endüstriyel parkların gayrimenkul geliştirmesi: Türkiye’den örneklerle karşılaştırmalı analiz", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2007, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı
, Pınar Koçoğlu, "İstanbul 3 merkezi iş alanından seçilen arsaların fizibilite analizi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2007, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı
, Tuğçe İlban, "İnşaat Sektöründe Çatışma Yönetiminin Kültürel Boyutu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2008, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Pınar Ateş, ". Impact of the Culture on the Disputes in the International Construction Joint Ventures", 06/2009, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Deniz Atlı, "İnşaat Sektöründe Öğrenme Stilleri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2009, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Onur Dursun, "İstanbul'daki Bina Projelerinin Yapım Sürelerinin Modellenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2009, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Şima Kaya, "İnşaat Sektöründe İletişim ve İletişim Stilleri Üzerine Bir Araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2009, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Lale Hacısalihoğlu, "Feasibility study for mixed-use projects :A case example abroad", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2009, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı
, Duygu Balcı, "İnşaat Sektörü Çalışanlarının Çatışma Giderim Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/2010, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Emre Kubak, "Çok Uluslu Mimarlık Organizasyonlarında Tasarım Yönetimi ve Kültür", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2010, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Burak Yıldız, "Impact of Culture on Claims Management in International Construction Joint Ventures", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2010, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Necile Tarım, "Türk inşaat sektöründe liderlik yaklaşımları ve cinsiyet arasındaki ilişki üzerine bir araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2010, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Emel Erçetin Barlas, "Türkiye'deki AVM'lerin incelenmesi ve Van ili'nde AVM projesi geliştirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2010, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı
, Başak Hormon, "Türk inşaat sektöründe örgütsel bağlılık ve iş tatmini", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2010, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Kerem Özdem Akkaya, "Kamu-özel sektör işbirlikleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla ilişkisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2010, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı
, Esat Emrah Cavlı, "İnşaat sektörünün risk tutumu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2010, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
, Dilek Ulutaş, "Corporate Social Responsibility in Construction Industry", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/2012