AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Projeler

2017-2018: Katı atık depolama sahalarının simüle edildiği sistemlerde atık stabilizasyon fazında nanopartiküllerin metanojenik komünite üzerindeki etkileri (BOUN BAP, Araştırmacı)

2016-2018:Spesifik Selülolitik Bakterilerin Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Üretimi ve Mikrobiyal Komünite Dinamiği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (İTÜ BAP)

2014-2016: Spesifik Rumen Bakteriler ve Hidroliz Enzimleri Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki  Biyometan Verimliliğinin Artırılması (TÜBİTAK, ÇAYDAG, 113Y451- COST FA1302, Bursiyer)

2011-2014: Antibakteriyel ve Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtımında Metabolik Yol İzleri  Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Antibiyotik Direnç Genleri ile İlişkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK, ÇAYDAG 110Y310-COST ES1202 Water_2020,Bursiyer)

2011-2012: Antibiyotikli Atıksuların Metanojenik Yolizleri Üzerinde Çoklu Akut Etkilerinin Belirlenmesi (İTÜ-BAP)