EDİTÖRLÜK

Side ye Emek Verenler Sempozyumu 20 22 nisan 2007 Side Antalya
SİVA-Side Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, İSTANBUL, TÜRKİYE
İZMİRLİGİL ÜLKÜ,TANYELİ GÜLSÜM,AHUNBAY ZEYNEP
Gülsüm Tanyeli Editörlük Kitap Editörlüğü Editör
Türk Kültüründe Sanat ve Mimari Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler
YEKÜV YAY., TÜRKİYE
SAÇLIOĞLU MEHMET ZAMAN,TANYELİ GÜLSÜM
Gülsüm Tanyeli Editörlük Kitap Editörlüğü Editör