AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Ulusal Bilimsel Araştırma Projeleri ve Araştırma Raporları

GULERSOY ZEREN, Nuran; AYATAÇ, Hatice; ÖNEM, Buket; ARSLANLI, Kerem Yavuz; (2006), Teknokentler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma, İBB Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi.

                                                    

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZSOY, Ahsen; TEZER, Azime; GENLİ YİĞİTER, Reyhan; GÜNAY, Zeynep (2005), Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 990, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

 

KILINÇASLAN, İsmet; ERKUT, Gülden; GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZSOY, Ahsen; DİNÇER, İclal; GEZİCİ, Ferhan (2002), Kente Göçenlerin Farklı Yerleşme Süreçlerine Katılım Biçimlerinin Analizi, TÜBİTAK-İNTAG ve İTÜ-TÜBİTAK İNTAG Konut Araştırmaları Ünitesi Destekli Araştırma Projesi.

 

KILINÇASLAN, Tülay; GÜLERSOY ZEREN, Nuran; BAYCAN, Tüzin (2001), “Sürdürülebilir Gelişme Kapsamında Van Gölü Kapalı Havzasında Yatırım Alanlarının İrdelenmesi”, TÜBİTAK ve İTÜ, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZSOY, Ahsen; ERKUT, Gülden; YİĞİTER, Reyhan: EYÜBOĞLU, Engin (1998-1999): İstanbul Teknik Üniversitesine Tahsisli Alan İçinde Oluşan Armutlu Gecekondu Bölgesinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Yapının Değerlendirilmesine Yönelik bir Araştırma, İTÜ-TÜBİTAK İNTAG Konut Araştırmaları Ünitesi, İTÜ Geliştirme Vakfı.

 ZEREN, Nuran (1991) Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulama Sorunları, İTÜ Araştırma Fonu- İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma  Merkezi, Araştırma Raporu.

ÇETINER, Ayten; ORHON, Derin; TÜNAY, Olcay; GİRİTLİOĞLU, Cengiz; EROĞLU, Veysel; ZEREN, Nuran; DÜLGER, Handan; KORÇA, Perver; KÖKSÜZ, Bennur; Övez, S. (1988) Küçükçekmece Atık su Toplama Alanı İçindeki Endüstri Tesislerinin Konumu ve Kirletici Yüklerinin Belirlenmesi, Rapor, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

ZEREN, Nuran; ERKUT, Gülden: (1988) İstanbul Tarihi Yarımada Koruma İmar Planı, Araştırma-Değerlendirme Çalışmaları, Tarihsel ve Sosyal Doku Araştırması, Rapor, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.


Ulusal Uygulama ve Araştırma Projeleri

GÜLERSOY ZEREN Nuran (yürütücü); SAĞLAMER, Ahmet (danışman); KORAMAZ Turgay Kerem; ÖZSOY, AHSEN; GERÇEK, Haluk; TÜYSÜZ, OKAN; ULUĞTEKİN, Necla; ÇELİK, Oğuz Cem; İMREN, Caner; BAŞKAYA TÜRER, Ayçim, (2014- ), Eskişehir Riskli Alan Projesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi.

GÜLERSOY ZEREN Nuran (yürütücü); (2014) Küçükyalı Arkeopark Alanı Yönetim Planı, İstanbul Kalkınma Ajansı Destekli Proje, Koç Üniversitesi ve Europa Nostra-Bizim Avrupa Derneği Projesi

GÜLERSOY ZEREN Nuran, AHUNBAY Zeynep ve KORAMAZ Kerem, (2012-2013) 3.Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü- Cumalıkızık Kentsel Koruma İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi, Teknik Danışmanlık, Bursa Yıldırım Belediyesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, Döner Sermaye Projesi.

GÜLERSOY ZEREN Nuran, KORAMAZ Kerem; GÜNAY Zeynep, (2011), Bursa 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’na Altlık Oluşturacak Kültür Varlıklarının Analizi ve Sentez Raporunun Hazırlanması, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, Döner Sermaye Projesi.

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖNEM, Buket; ARSLANLI, Kerem (2011) İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Yeni Erenköy Yerleşkesi Proje Yarışması Ön Araştırma Raporu, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, Istanbul.

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; KARAMAN, Aykut; DİNÇER, İclal; AKAN, Tanju Verda, BİMTAŞ, Yürütme Kurulu Üyeleri, (2011), “Tarihi Yarımada Yönetim Planı” , BİMTAŞ, İBB, İstanbul.
 
GÜLERSOY ZEREN, Nuran, DİKBAŞ Atilla ve diğerleri (2008- ) Bilişim Vadisi Projesi, Tekno-bee, İTÜ Teknokent, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; EYUBOGLU, Engin (2004) ARI I, Ayazağa Teknokent İmar Planı, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, Istanbul.

 

GÜLERSOY- ZEREN, Nuran; YİĞİTER Reyhan; TEZER, Azime (1999) Zeyrek Koruma Amaçlı İmar Planı, İTÜ Geliştirme Vakfı Ar-Ge İşletmesi, Proje No 98/568.

 

ÇETİNER, Ayten; GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÜNAL, Yücel; YILDIZCI, Ahmet; EYÜBOĞLU, Engin; YİĞİTER GENLİ, Reyhan: (1993) Lüleburgaz Merkez Koruma Alanı İmar Planı 1/1000, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

 

ÇETİNER, Ayten; GÜLERSOY ZEREN, Nuran; AKIN, Nur; EYÜBOĞLU, Engin: (1992) Mersin Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, 1/5000- 1/1000, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

 

ZEREN, Nuran; OK, Vildan; EYÜBOĞLU, Engin: (1991) İstanbul Ayazağa III. Etaplama Bölgesi OYAK Toplu Konut Uygulama İmar Planı, 1/1000 İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

 

ZEREN, Nuran; AKIN, Nur; AKIN, Günkut; DUBEN, Alan Robert; TEZER, Azime: (1991) Kula Koruma Amaçlı İmar Planı 1/5000-1/1000 , İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

 

ZEREN, Nuran; ÇETİNER, Ayten; ÜNAL, Yücel; YILDIZCI, Ahmet; AHUNBAY, Zeynep; AKIN, Nur: (1989) Tarsus Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, 1/5000-1/1000, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

 

ÇETİNER, Ayten; AHUNBAY, Zeynep; AHUNBAY, Metin; ZEREN, Nuran; KORÇA, Perver: (1987) İstanbul Kara surlarını ve Hendeklerini Koruma ve Çevre Düzenleme Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

 

ÇETİNER, Ayten; ÜNAL, Yücel; YILDIZCI, Ahmet; ZEREN, Nuran: (1987) Lüleburgaz 1/5000, 1/1000 Ölçekli İmar Planı,  İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

 

ZEREN, Lütfi; ÇETİNER, Ayten; KÜÇÜKDOĞU, Mehmet; ZEREN, Nuran; OK Vildan; YILMAZ, Zerrin; YILDIZ, Erdal; ÖZGEN, Kaya; ALPHAN, Ahmet; URAL, Atıf; ÜNAL, Yücel; ORHON, Derin; YILDIZCI, Ahmet Cengiz: (1982) Sincan-Eryaman Yöresinde Enerji Tasarrufuna Dayalı Bir Yerleşme Modelinin Fiziksel Planlaması Araştırma-Proje, İTÜ Mimarlık Fakültesi .

 

ARU, Kemal Ahmet; ÇETİNER, Ayten; KESKİN, Ahmet; ÜNAL, Yücel; YILDIZCI, Ahmet; ZEREN, Nuran; DÜLGER, Handan: (1982) Silivri, Celaliye-Kamiloba, Selimpaşa, Değirmenköy 1/25 000, 1/5000, 1/1000 Ölçekli İmar Planı, İTÜ Mimarlık Fakültesi .

 

ARU, Kemal Ahmet; ÇETİNER, Ayten; KESKİN, Ahmet; ŞANLI, İbrahim; ÜNAL, Yücel;  BARANSÜ, Birol; YILDIZCI, Ahmet; ZEREN, Nuran; GÜLMEZ, Aret: (1980) Florya Sahil Şeridi Turistik Amaçlı Yerleşme Düzeni - Ölçek 1/1000, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

 

ARU, Kemal Ahmet; ZEREN, Lütfi; ÇETİNER, Ayten; KESKİN, Ahmet; ŞANLI, İbrahim; ÜNAL, Yücel;  BARANSÜ, Birol; YILDIZCI, Ahmet; ZEREN, Nuran:(1979) İskenderun 1/25000 1/5000  ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

                                             

ARU, Kemal Ahmet; KESKİN, Ahmet; ÇETİNER, Ayten; ŞANLI, İbrahim; ÜNAL, Yücel; BATUR, Afife; YILDIZCI, Ahmet; BARANSÜ, Birol; ZEREN, Nuran: (1978) Kâğıthane Kültür Parkı, Ölçek 1/1000, İTÜ Mimarlık Fakültesi.Uluslararası Danışmanlıklar ve Araştırma Raporları

YANG Minja; ZİEGLER Volker; LAROCHE Didier; CENDEROWSKY, Eric; ZEREN GÜLERSOY, Nuran, (2011), Mission Report: ”Cooperation between City of Strasbourg  and Greater Municipality of Kayseri: cultural heritage and urban planning, urban mobility and planning, social housing, project coordination”, Kayseri  Mission; 19-20 Nisan 2011.


GÜLERSOY ZEREN, Nuran (2006), Conservation and Development Process of Historic Areas, Methodology and Procedure: Case of Lefkoşa Arabahmet Conservation Area Development Project, Lefkoşa Municipality, 23-25 March 2006, Lefkoşa.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran (2005) Prizren: A Study in Conservation”, An Informal Gathering Regarding the Historical Core of Nenkalaya/Potkalaya in Prizren/Kosova, Cultural Heritage Without Borders (CHwB), 16-17 May 2005.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran (2005), “Evaluation of Prizren Preservation Development Plan”: A Meeting regarding the Historical Core of Nenkalaya/Potkalaya in Prizren/Kosova, Cultural Heritage Without Borders (CHwB), 5-7 April 2005.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran, (UNESCO Expert): Workshop on “Developing Community Participation in the Safeguarding of Cultural Heritage in Azerbaijan and in Georgia, Capacity Building Measures”, 23-25 May 2004.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; GUNAY, Zeynep (2004), Conservation Practice Through Participatory Planning: Part 1, Assessment of World Experiences.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; GUNAY, Zeynep (2004), Conservation Practice Through Participatory Planning: Part 2, The Workshop and Principal Outcomes: Conclusions and Proposals for Further Action.

 

YANG, Minja; YERASIMIOS, Stephane; GÜLERSOY ZEREN, Nuran; BOLOGNESI, Eugenia, Recchi-Franceschini; TIBET, Aksel; OZDOGAN, Asli Erim; KORAMAZ, Kerem (2003), UNESCO-JBIC Marmaray Rail Tube Tunnel and Gebze-Halkali Surface Metro System Report of the UNESCO Advisory Mission to Istanbul prepared for the Government of Turkey & the Japan Bank for International Cooperation, under Project Agreement between the Japan Bank for International Cooperation and UNESCO (signed on 18 July 2003).

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran (2002), “Workshop: Integrated Conservation, Preservation and Urban Planning, Sweden Cultural Heritage without Borders, UNESCO Workshop of Experts, 20 November, 2002, Prishtina/Prizren, Kosova.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran: Experiences from Ongoing and Previous Urban Conservation Projects in Turkey ( Workshop Reports)

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran, Urban Conservation: Planning Techniques and Methods, Workshop Reports (Workshop Reports)

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran: Saving the Old Town of Prizren: Toward the People-With the People, UNESCO Workshop of Experts, Kolping Kosova, 20-21 September 2002, Prizren, Kosova.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran: Lessons Learned from Conservation Projects in the Past, Turkey.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran: An Experience of Urban Conservation Study in Turkey: The Case of Zeyrek-Istanbul.

Uluslararası Araştırma ve Uygulama Projeleri

GÜLERSOY ZEREN, Nuran (2015 proje koordinatörü) Europa Nostra “The 7 Most Endangered Sites in Europe”, Armenian Church of St. George in Mardin / TURKİYE Projesi, (AHUNBAY, Zeynep; ALMAÇ, Umut; ALKAN, Amine), Europa Nostra-European Investment Bank Institute destekli, Europa Nostra Türkiye, Bizim Avrupa Derneği Projesi.


GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZEN TURAN, Sanem (2014) “An Entopia Project: Cumalıkızık Historic Village in Bursa-Turkey”,  ENtopia, Our Places in Europa, Heritage Small Towns and Villages Project Türkiye Partneri, Europa Nostra, Europa Nostra Türkiye, Bizim Avrupa Derneği Projesi.


GÜLERSOY ZEREN, Nuran; (Türkiye Partneri) New Urban Topologies (NUT) Middle East Project, Egypt, Jordan, Lebanon, Turkey, Syria; (2011-2012), Färgfabriken Contemporary Art and Architecture in Sweden, the Swedish institute, Stockholm. 


GÜLERSOY ZEREN, Nuran; EYUBOGLU, Engin; ERTEKİN, Özhan; ÖZÇEVİK, Özlem;  AKÇAKAYA, İmge; KORAMAZ, Kerem; GÜNAY, Zeynep; AYRANCI, İrem; ÖZER, Özlem (2008-2011) Prizren Development Plan, Prizren Municipality, ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul.

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; EYUBOGLU, Engin; KORAMAZ Kerem, ABACILAR, Pınar (2006), Prizren Historic Area Conservation and Development Plan, (supported by Cultural Heritage without Borders, Sweden). 

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZSOY, Ahsen; TÜRKOĞLU, Handan; ERKUT, Gülden; ARIMAN, Abdurrahman; GÜRLESEL, Can; ATAY, Filiz (2005-2007), OECD, Istanbul Metropolitan Review Background Report, Local Team (English and Turkish).

 

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YİĞİTER, Reyhan; KORAMAZ, Kerem; GÜNAY, Zeynep (2003), İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts, UNESCO-World Heritage Center, ITU Faculty of Architecture, Contract No. 700.624.0.1, ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul.

 

Volume 1: Conservation of Cultural Assets in Turkey,

Volume 2: Zeyrek Case

Volume 3: Suleymaniye Case,

Volume 4: Yenikapi Case,

 

ERKUT, Gülden; GÜLERSOY ZEREN, Nuran; TURGUT, Hülya; TEZER, Azime; GEZİCİ, Ferhan; İNCEOĞLU, Arda; DURSUN, Pelin (1998-2003), İstanbul ve Sao-Paulo Şehir Merkezleri Alt Sosyo-Ekonomik Grup Yerleşim Alanları Yeniden Canlandırma Projesi, TÜBİTAK-İNTAG, TÜBİTAK-İNTAG İTÜ Konut Araştırmaları Ünitesi, İTÜ Araştırma Fonu destekli, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sao-Paulo Üniversitesi ve Torino Politeknik arasında sürdürülen uluslararası bilimsel araştırma (Comparative Study of Urban Localities of Low-income Socio-Economic Groups of İstanbul and Sao-Paulo with Emphasis on Housing Problem, research carried out between İstanbul Technical University, Sao-Paulo and Politechnic of Turin with the support of TÜBİTAK-İNTAG,TÜBİTAK-İNTAG İTÜ Housing Research Unit and İTÜ Research Foundation).