AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Dersler > Güncel Dersler

Güncel Dersler


Lisans

SBP 331, "Sit Koruma", (zorunlu, 3+0)
SBP 427E, "Comparative Studies of Urban Planning", (seçmeli, 3+0)
SBP 411, "Proje VII", (zorunlu, 2+6)
SBP 492, "Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Ödevi Jüri Üyeliği"
MIM 341, "Şehircilik ve İmar Hukuku", (2+2)
MIM 492, "Mimarlık Bölümü Bitirme Ödevi Jüri Üyeliği"
PEM 350E, "Urban Design and Preservation", (seçmeli, 3+0)

Yüksek Lisans

SPL 514, "Tarihsel Çevre Koruma Politikaları", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı Şehir Planlama Programı (seçmeli, 3+0)
SPL 503E, "Proje I", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı Şehir Planlama Programı (zorunlu, 3+0)
SPL 508, "Proje II", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı Şehir Planlama Programı (zorunlu, 3+0)
PEM 508, "Kentsel Mekan Tasarımı", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Peyzaj Planlama Programı (seçmeli, 3+0)
KET 518, "Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Disiplinler arası Kentsel Tasarım Programı (zorunlu, 3+0)
KET 507, "Tarihsel Çevre Değerlendirmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Disiplinler arası Kentsel Tasarım Programı (seçmeli, 3+0)
KET 511, "Proje I", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Disiplinler arası Kentsel Tasarım Programı (zorunlu, 3+0)
KET 508E, "Proje II", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Disiplinler arası Kentsel Tasarım Programı (zorunlu, 3+0)
KDP 502E, "Urban Planning Principles in Seismic Zones and Disaster Areas", İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Konut-Deprem Programı (zorunlu, 3+0)
KDP 515, "Yerleşme ve Konut Örnekleri Karşılaştırmalı Analizi", İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Konut-Deprem Programı (zorunlu, 3+0)

Doktora

SBP 602E, "Urban Conservation Case Studies", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı (seçmeli, 3+0)