AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Doktora Tezleri

Doktora Tezleriİrem AYRANCI, "Metropoliten Alanlarda Planlama ve Kentsel Gelişimin Yönetimi İlişkisi ve Bir İzleme Değerlendirme Modeli Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Doktora Tezi, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı
Ebru GÜRLER, "Bütünleşik Kentsel Koruma-Geliştirme Sürecinin Analitik Planlamasi ve Stratejik Yönetimi: Performans Ölçme-Değerlendirme-Programlama Modeli", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Doktora Tezi, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı
Ayşen ESKİCİ ÖZTEN, "Tarihi Konut Yapılarını Korumanın Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi: Galata Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Doktora Tezi, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı
Zeynep GÜNAY, "Neoliberal Kentleşme Dinamikleri Çerçevesinde Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliği: Sürdürülebilir Kentsel Koruma Modeli", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Evren UZER von BUSCH, "Kentsel Kültür Mirasına Yönelik Risk Azaltımı için bir Yönetim Modeli Önerisi: İstanbul Büyükada Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Turgay Kerem KORAMAZ, "Kentsel Koruma Sürecinde Görselleştirme Tekniklerinin Etkinliğine Yönelik Kullanıcı Algısının Ölçülmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Gökçen KILINÇ, "Türkiye’deki İlçelerin İl Olma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Ayşegül Didem ÖZDEMİR, "Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımların Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yeni Yerleşme Alanları Üzerine Bir Araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Ceyhan YÜCEL, "Türkiye’de Kentsel Sit Alanlarının Korunmasına Yönelik Bir Sistem Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Fatma Zeynep SELÇUK, "İstanbul Boğaziçi Alanının Ekolojik Peyzaj Planlaması İçin Bir Değerlendirme Yöntemi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Engin EYÜBOĞLU, "Tarihsel Süreç İçinde Şehirsel Biçimlenmeyi Yönlendiren Etmenler ve İstanbul Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Reyhan YİĞİTER, "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Şehir Planlama Sürecinde Kullanımı: Burgatada Örnek Alanında Koruma Amaçlı İmar Planı Bilgi Sistemi Tasarımı", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Azime TEZER, "Kentsel Ulaşım Planlamasında (KUP) Arazi Kullanımı-Ulaşım Etkileşiminin Modellenmesi: İstanbul Üzerine Bir Değerlendirme", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı