AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri


Yüksek Lisans Tezleri

Burçak ERKMEN, "Kentsel Kıyı Alanlarının Yeniden Canlandırılması: İstanbul Limanına İlişkin Bir Öneri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Yüksek Lisans Tezi, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Programı
Ahmet GÜN, "Kıyılarda Yer Alan Eski Endüstri Alanlarının Değerlendirilmesi: Paşabahçe Cam Fabrikası İçin Yeniden Kullanım Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Programı.
Reycan ÇETİN, "Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Sektörünün Tarihi Merkezden Desantralize Edilmesinin Yaratıcılık Açısından Değerlendirilmesi: Kapalıçarşı ve Çevresi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı.
Merve ÖZBAY KINACI, "Tarihi Kentsel Çevrede Sosyal ve Mekansal Değişimler: Cihangir Semti Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Yüksek Lisans Tezi, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Programı.
Masud HATAMİ, "Tarihi Kent Merkezlerinin Koruma Sorunları, Urumiye Tarihi Kent Merkezi Üzerine Bir Araştırma", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı.
Aylin ŞENTÜRK, "UNESCO Dünya Miras Listesinde Yer Almanın Ülke Kültürel Miras Koruma Politikalarına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı..
Pınar HANSOY, "Bir Yaratıcı Sektör Olarak Babıali Basın Yayın Kümesinin Desantralizasyonu ve Sonuçları", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı..
Ece KAYA, "Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Cunda (Alibey) Adası Turizm Yönetim Planı", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Hakan UZUN, "Tarihi Kent Merkezleri Ulaşım İlişkilerinin Koruma Bağlamında Değerlendirilmesi: İzmir Tarihi Kent Merkezi Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Cansu SAĞLAM, "Participation of Children in the Conservation Process", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Bilge GÜNEŞ MEHMETOĞLU, "Tarihi Kent Merkezlerinde Metro Yapımı ve Arkeolojik Değerleri Koruma İlişkisi: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Sevcan ÖZBAY, "Doğa Koruma Alanlarında Planlama Çalışmaları ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Yönetim Planı Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Peyzaj Planlama Programı
Pınar ABACILAR, "Doğal ve Kentsel Sit Alanlarında Kültür Turizmi ve Yönetimi: Boğaziçi Arnavutköy Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Esra YAZICI, "Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Turizm Baskısı ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi İçin Turizm Yönetim Planı Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Peyzaj Planlama Programı
İrem AYRANCI, "Koruma Alanlarının Yönetimi ve Yönetim Planı Sürecinin Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Ceren Alev AKKÖSE, "Kentsel Kıyı Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi Kapsamında İstinye Tersane Alanının İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Özlem ÖZTEL, "Cihangir Mahallesi’nin Kentsel Dokusundaki Değişimler ve Kentsel Tasarım Önerileri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Neşe YILMAZ, "Tarihi Kent Merkezlerinde Değişim Sürecinin Değerlendirilmesi: Kayseri ve Talas Örnekleri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Zeynep GÜNAY, "Evaluation of Urban Conservation and Revitalization Policy and Practices in Europe and Turkey: A Case Study on Ayvansaray in the Historic Peninsula", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Özgün BALKANAY, "Tarihi Niteliğe Sahip Olan Alanlarda Yapılaşmış Çevrenin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi:Tarihi Yarımada ve Beyoğlu Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Ayça SOYGUR, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Tarihi Değerleri Koruma Anlayışı ve Lefkoşa Sur içi Öneri Koruma Planı Yaklaşımı", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Kerem KORAMAZ, "Bütünleşik Koruma Yaklaşımında Tarihi Çevrenin Değerlendirilmesine Yönelik Üç Boyutlu Kentsel Model Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Pınar ÇEVİK, "Ankara’da Gecekondu Sorununa Çözüm Olarak Geliştirilen Önerilerin Değerlendirilmesi: Ankara Dikmen Vadisi Projesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Evren UZER, "Deprem Tehlikesi Altındaki Kentsel Yerleşmelerde Deprem Riskinin Değerlendirilmesi:Cihangir Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Özden SARIKAYA, "İstanbul’da Üst Gelir Grubu Konut Alanlarının Çağdaş Planlama Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı
Nazan ÖZBAYDAR, "İşlevini Yitiren Liman Kentlerinde Yeniden Canlandırma ve Karaköy-Salıpazarı Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Sadullah ERYILMAZ, "Kamu Kullanımlı Kentsel Açık Alanların Tarihsel Süreç İçerisinde Gösterdikleri Yapısal Değişimlerin İrdelenmesi, İstanbul Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Rahşan DEMİRKAYA, "Tarihi Kentlerde Tarihi Park ve Bahçelerin Değerlendirilmesi ve İstanbul Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Peyzaj Planlama Programı
Gülayşe KARA, "Boğaziçi İskele Meydanlarının Mekânsal, Fonksiyonel ve Kültürel Özelliklerinin İncelenmesi ve Ortaköy Meydanındaki Düzenleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Ayça TEPE AYTAÇ, "I. II. III. ve IV. Levent Toplu Konut Alanlarında İşlevsel ve Mekânsal Değişimlerin Kullanıcı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Emine BARIŞKIN, "Geç Modern ve Post-Modern Yaklaşımların Kentsel Mekânlara Yansımaları", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Ayşen ESKİCİ, "Bir Kaynak Olarak Kültürel Mimari Mirasın İşlevsel ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Yakup ELGÜN, "Tarihsel Süreç İçinde Şehir Planlama ve Şehirsel Tasarımı Yönlendiren Etmenler", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Berna BAYDARLIOĞLU, "Tarihi Şehir Dokusunda Yeni Yapı Uygulamaları, Karaköy-Beşiktaş Arasında Silueti Etkileyen Bir Grup Yeni Yapının Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Ayşe PAŞALIOĞLU, "İstanbul'da 1980–1992 Arası Düzenlenen Kıyı Mekânlarının Kullanıcı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Haliç-Bakırköy Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Berrin PAPİLA, "Planlamaya Katılım Sürecinde Tarihsel ve Modern Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Zeynep SELÇUK, "Boğaziçi Koruma Alanında 1970- 1990 Yılları Arasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Peyzaj Planlama Programı
Şule KÜKRER, "Tarihi Kentte Koruma ve Turizm Etkileşimi ve Kayaköy Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Programı
Engin EYÜBOĞLU, Engin EYÜBOĞLU, "Kentsel Sit Alanlarının Planlanmasına Yönelik Bir Yöntem Araştırması ve Kadıköy Yeldeğirmeni Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
Reyhan GENLİ, "Konut Yakın Çevresi Açık Alan Kullanımı ve İstanbul' dan Örnekler", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
Azime TEZER, "Tarihi Şehir Merkezlerinde Koruma-Ulaşım Etkileşimi, Sorunlar, Çözümler ve Beyoğlu Örneği", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Danışmanlıkları ve Bitirme Projeleri

Erin TONYALI KAYA, "İstanbul İli Çatalca İlçesi Geçici Konut Alanları Yer Seçimi", İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, Konut-Deprem Anabilim Dalı, Konut- Deprem Programı.
Ufuk Sinem GÜNDÜZ, "Müzelerde Afete Hazırlık", İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, Konut-Deprem Anabilim Dalı, Konut- Deprem Programı.
Fatma IDE, "2000-2014 Yılları Arasında Yayınlanan “Afet” Konulu Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi", İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, Konut-Deprem Anabilim Dalı, Konut-Deprem Programı.
Nesil AKMAN, "Kültürel Miras Risk Yönetimi ve Japonya’daki Uygulamaların Değerlendirilmesi", İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, Konut-Deprem Anabilim Dalı, Konut- Deprem Programı
Mine Nilay ÖZEYRANLI, "Hindistan’da Afet Sonrası Kalıcı Konut Uygulamalarının Değerlendirilmesi", İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, Konut-Deprem Anabilim Dalı, Konut-Deprem Programı
Özgür GİRİŞKEN, "Yapılarda Plan ve Yükseklik Boyunca Düzensizlikler ve bu Düzensizliklerin Örneklerle İncelenmesi", İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, Konut-Deprem Anabilim Dalı, Konut-Deprem Programı