AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Kitaplar

Kitaplar


Türkçe

Nuran ZEREN GÜLERSOY, Seda KUNDAK, Zeynep GÜNAY, Esra DEMİRCİOĞLU, Burçin YAZGI, Eda BEYAZIT, Dilcu GÖNÜL, "Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon", 2008, İstanbul: İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi,Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Kurumsal Baskı Hizmetleri
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Seda KUNDAK, Zeynep GÜNAY (Ed.), "Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik", 2007, İstanbul: İTÜ, Türkiye Planlama Okulları Birliği 3. Koordinasyon Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması, TMMOB İstanbul Şubesi, Kurumsal Baskı Hizmetleri
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Handan TÜRKOĞLU, "Araştırmalar, Yayınlar, Meslek Uygulamaları", 2002, İstanbul: İTÜ, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi
Nur ESİN ALTAŞ, Özhan ERTEKİN, Engin EYÜBOĞLU, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Manolya KAVAKLI, Azime TEZER (Ed.), "Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu-Bildiriler, 5,6,7 Haziran 1995", 1995, İstanbul: Cenkler Matbaası, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi
Lütfi ZEREN, Ayten ÇETİNER, Mehmet KÜÇÜKDOĞU, Nuran ZEREN, Vildan OK, Zerrin YILMAZ, Erdal YILDIZ, Kaya ÖZGEN, Ahmet ALPHAN, Atıf URAL, Yücel ÜNAL, Derin ORHON, Ahmet Cengiz YILDIZCI, "Sincan-Eryaman Yöresinde Enerji Tasarrufuna Dayalı Bir Yerleşme Modelinin Fiziksel Planlaması", 1982, İstanbul: İTÜ, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Hüseyin KAPTAN, Tülay KILINÇASLAN, Emre Aysu, Nuran ZEREN, Aret GÜLMEZ, "Planlama Süreci", 1980, İstanbul: İTÜ, (Enstitüler Arası Ortak Çalışma Grubu Komisyonu Çalışma Raporu), İDMMA Yerleşme Bilimleri ve Şehircilik Enstitüsü, No 2

İngilizce

Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Volume 1: Conservation of Cultural Assets in Turkey", 2008, Istanbul: Ofset Yapımevi, İstanbul Technical University Faculty of Architecture
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study;, Volume 2: Zeyrek Case", 2008, Istanbul: Ofset Yapımevi, İstanbul Technical University Faculty of Architecture
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Volume 3: Suleymaniye Case", 2008, İstanbul: Ofset Yapımevi, İstanbul Technical University Faculty of Architecture
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Volume 4: Yenikapi Case", 2008, Istanbul: Ofset Yapımevi, İstanbul Technical University Faculty of Architecture
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, "Zeyrek: A Study in Conservation", 2001, Istanbul: Cenkler Publishing Company, ITU Faculty of Architecture

Kitap İçinde Bölüm

Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Historical Peninsula and Future Projections", 2007, İstanbul: İTÜ, IMIAD Istanbul 2007 Workshop, International Master of Architectural Design, ITU, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture, pp: 31-38
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Afife BATUR (Ed.), "Architectural Guide to Istanbul, Historic Peninsula", 2006, ISBN: 9693950194, İstanbul: Chamber of Architects of Turkey, Istanbul Metropolitan Branch, Istanbul’s Cultural and Natural Assets to be Preserved, pp. 23-31
Comoglio Nuccia MARİTANO, Letitzia VİTALE, Hülya TURGUT, Gülden ERKUT, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Andrea PİCCİNİ, "Housing and Urban Policies for Low-Income People in the Central Areas of İstanbul and Sao Paulo", 2000, Turin: Politechnic of Turin, Nuran ZEREN GÜLERSOY: “Conservation Problems of Historic Houses in the Central Area of İstanbul, p. 45–60

İngilizce Kitap Editörlüğü

Nuran ZEREN GÜLERSOY, Nur ESIN, Ahsen ÖZSOY (Ed.), "Quality of Urban Life: Policy Versus Practice", 2003, Istanbul: ITÜ, Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Hatice AYATAÇ, Buket ÖNEM, Zeynep GÜNAY, Kerem ARSLANLI, Keren KORAMAZ, İrem AYRANCI (Ed.), "Procedings of 14th International Planning History Society Conference, Urban Transformation; Controversies, Contrast and Challenges", 2010, ISBN: 978-975-561-375-8, İstanbul: Cenkler Matbaası, Vol 1-2-3
Nuran ZEREN GULERSOY, Hatice AYATAÇ, Buket ÖNEM, Zeynep GÜNAY, Kerem ARSLANLI, Kerem KORAMAZ, İrem AYRANCI (Ed.), "Abstract Book of 14th International Planning History Society Conference, Urban Transformation; Controversies, Contrast and Challenges", 2010, ISBN: 978-975-561-374-1, İstanbul: Cenkler Matbaası, Vol 1-2-3
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ferhan GEZİCİ, A. Buket ÖNEM, Kerem Yavuz ARSLANLI (Ed.), "New Approaches in Urban and Regional Planning (in honor of Prof.Dr. Vedia Dökmeci)", 2009, Istanbul: Cenkler Publishing Company, Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center