AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Kitaplar

Kitaplar


Türkçe

Nuran ZEREN GÜLERSOY, Özgül MUTLU ERDEMLİ, Esra YAZICI GÖKMEN (Ed.), Çeviri: 2014, "Istanbul’un Geleceğini Etkileyecek Üç Proje: 3. Köprü, 3. Havalanı, Kanal İstanbul", 2014, TEMA Vakfı Uzman Görüşleri, TEMA, , Mart 2014, İstanbul (ISBN 978-975-7169-70-39).
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, Azime TEZER, Reyhan GENLİ YİĞİTER, Zeynep GÜNAY, Çeviri: 2012, "Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli", 2012, İTÜ, İstanbul: İTÜ (E-kitap, ISBN: 978-975-561- 415-1).
Nuran ZEREN GÜLERSOY, İrem AYRANCI, Çeviri: 2011, "Koruma Alanlarında Yönetim Planı", 2011, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, İstanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Seda KUNDAK, Zeynep GÜNAY, Esra DEMİRCİOĞLU, Burçin YAZGI, Eda BEYAZIT, Dilcu GÖNÜL, "Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon", 2008, İstanbul: İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi,Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Kurumsal Baskı Hizmetleri
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Seda KUNDAK, Zeynep GÜNAY (Ed.), "Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik", 2007, İstanbul: İTÜ, Türkiye Planlama Okulları Birliği 3. Koordinasyon Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması, TMMOB İstanbul Şubesi, Kurumsal Baskı Hizmetleri
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Handan TÜRKOĞLU, "Araştırmalar, Yayınlar, Meslek Uygulamaları", 2002, İstanbul: İTÜ, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi
Nur ESİN ALTAŞ, Özhan ERTEKİN, Engin EYÜBOĞLU, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Manolya KAVAKLI, Azime TEZER (Ed.), "Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu-Bildiriler, 5,6,7 Haziran 1995", 1995, İstanbul: Cenkler Matbaası, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi
Lütfi ZEREN, Ayten ÇETİNER, Mehmet KÜÇÜKDOĞU, Nuran ZEREN, Vildan OK, Zerrin YILMAZ, Erdal YILDIZ, Kaya ÖZGEN, Ahmet ALPHAN, Atıf URAL, Yücel ÜNAL, Derin ORHON, Ahmet Cengiz YILDIZCI, "Sincan-Eryaman Yöresinde Enerji Tasarrufuna Dayalı Bir Yerleşme Modelinin Fiziksel Planlaması", 1982, İstanbul: İTÜ, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Hüseyin KAPTAN, Tülay KILINÇASLAN, Emre Aysu, Nuran ZEREN, Aret GÜLMEZ, "Planlama Süreci", 1980, İstanbul: İTÜ, (Enstitüler Arası Ortak Çalışma Grubu Komisyonu Çalışma Raporu), İDMMA Yerleşme Bilimleri ve Şehircilik Enstitüsü, No 2

Kitap İçinde Bölüm Türkçe

Nuran ZEREN GÜLERSOY, Esra YAZICI GÖKMEN, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Özgül MUTLU ERDEMLİ, Esra YAZICI GÖKMEN (Ed.), Çeviri: 2014, "İstanbul ve Tartışmalı Üç Proje: 3. Köprü, 3. Havalanı, Kanal İstanbul” ve “Sonuç ve Değerlendirme", 2014, TEMA Vakfı Uzman Görüşleri, TEMA, , Mart 2014, İstanbul (ISBN 978-975-7169-70-39), s. 9-23 ve s. 148-159.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Afife BATUR (Ed.), Çeviri: 2015, "Istanbul’da Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları", 2015, İstanbul Mimarlık Rehberi Tarihi Yarımada, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, Istanbul, pp. 27-33.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, K. Kutgün EYÜPGİLLER, Zeynep ERES (Ed.), Çeviri: 2013, "2000'li Yıllarda İstanbul", 2013, YEM Yayın, Mimari ve Kentsel Koruma - Prof.Dr. Nur Akın'a Armağan, İstanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Çeviri: 2011, "Şehirleşme", 2011, TÜSİAD 40-Vizyon 2050 Türkiye, , Eylül 2011, TÜSIAD-T/2011-09/518, ISBN:978-9944-405-74-4.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Çeviri: 2003, "Türkiye’de Kültürel ve Doğal Çevre Koruma Anlayışının Gelişimi", 2003, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Prof. Dr. Yücel ÜNAL’a Armağan Kitabı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, s. 29-54.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Handan TÜRKOĞLU, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Çeviri: 2003, "Afet Sonrası Kalıcı Konut Alanlarının Şehir Planlama İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi", 2003, İTÜ Mimarlık Fakültesi, ”, Prof. Dr. Yücel ÜNAL’a Armağan Kitabı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, s. 55-63.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Gülden ERKUT, Ahsen ÖZSOY, Reyhan YİĞİTER, Engin EYÜPOĞLU, Çeviri: 1999, "İstanbul'da Gecekondu Alanlarının Mekânsal Yayılması ve Armutlu Örneği", 1999, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, s. 53–86.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Çeviri: 1998, "İstanbul'da Boğaziçi ve Karadeniz Kıyı Kuşağında Doğal ve Tarihsel Çevre Koruma ve Kullanma Politikalarının Değerlendirilmesi", 1998, , İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Prof. Dr. Ayten Çetiner'e Armağan, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, s.58-82.

İngilizce

Nuran ZEREN GÜLERSOY, Engin EYÜPOĞLU, Kerem KORAMAZ, Çeviri: 2011, "Prizren Conservation and Development Plan for the Historic Zone of Prizren, Kosovo, Advantages and challenges of implementation", 2011, Sida (Swedish International Development Agency), CHwB (Cultural Heritage Without Borders), Report Series: 22/2011, (Uluslararası Kitap-Araştırma Raporu), Sweden/Kosovo Office.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Volume 1: Conservation of Cultural Assets in Turkey", 2008, Istanbul: Ofset Yapımevi, İstanbul Technical University Faculty of Architecture
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study;, Volume 2: Zeyrek Case", 2008, Istanbul: Ofset Yapımevi, İstanbul Technical University Faculty of Architecture
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Volume 3: Suleymaniye Case", 2008, İstanbul: Ofset Yapımevi, İstanbul Technical University Faculty of Architecture
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Volume 4: Yenikapi Case", 2008, Istanbul: Ofset Yapımevi, İstanbul Technical University Faculty of Architecture
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, "Zeyrek: A Study in Conservation", 2001, Istanbul: Cenkler Publishing Company, ITU Faculty of Architecture

Kitap İçinde Bölüm İngilizce

İsmet KILINÇASLAN, Gülden ERKUT, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, İclal DİNÇER, Ferhan GEZİCİ, Ebru KERİMOGLU, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ferhan GEZİCİ, A. Buket ONEM, Kerem Yavuz ARSLANLI (Ed.), Çeviri: 2009, "An Evaluation on Squatter Housing and Ownership Patterns in two Neighbourhoods of Istanbul New Approaches in Urban and Regional Planning (in honor of Prof. Dr. Vedia Dökmeci)", 2009, Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center, Cenkler Publish, Istanbul, pp. 114-133.
İrem AYRANCI, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ferhan GEZİCİ, A. Buket ONEM, Kerem Yavuz ARSLANLI (Ed.), Çeviri: 2009, "Management Plan for Conservation Sites, New Approaches in Urban and Regional Planning (in honor of Prof. Dr. Vedia Dökmeci)", 2009, Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center, Cenkler Publish, Istanbul, pp. 203-219.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Hatice AYATAÇ, Buket ÖNEM, Kerem Yavuz ARSLANLI, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ferhan GEZİCİ, A. Buket ONEM, Kerem Yavuz ARSLANLI (Ed.), Çeviri: 2009, "A Research on Technology Development Centers”, New Approaches in Urban and Regional Planning (in honor of Prof.Dr. Vedia Dökmeci)", 2009, Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center, Cenkler Publish, Istanbul, pp. 345-363.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Historical Peninsula and Future Projections", 2007, İstanbul: İTÜ, IMIAD Istanbul 2007 Workshop, International Master of Architectural Design, ITU, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture, pp: 31-38
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Afife BATUR (Ed.), "Architectural Guide to Istanbul, Historic Peninsula", 2006, ISBN: 9693950194, İstanbul: Chamber of Architects of Turkey, Istanbul Metropolitan Branch, Istanbul’s Cultural and Natural Assets to be Preserved, pp. 23-31
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, Zeynep GÜNAY, Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (Ed.), Çeviri: 2005, "Zeyrek: A Study in Conservation”, City Architecture, in Between Past and Future", 2005, ITU Housing and Education Center, Istanbul, pp. 72-90.
Comoglio Nuccia MARİTANO, Letitzia VİTALE, Hülya TURGUT, Gülden ERKUT, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Andrea PİCCİNİ, "Housing and Urban Policies for Low-Income People in the Central Areas of İstanbul and Sao Paulo", 2000, Turin: Politechnic of Turin, Nuran ZEREN GÜLERSOY: “Conservation Problems of Historic Houses in the Central Area of İstanbul, p. 45–60

İngilizce Kitap/Dergi Editörlüğü

Nuran ZEREN GÜLERSOY, İpek AKPINAR, Pelin EKDİ ÖZTÜRK, (dossier editors) (Ed.), Çeviri: 2015, "Young Views on Urban Design", 2015, A|Z, ITU, Vol: 12, No 1, March 2015, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep GÜNAY, Kerem Turgay KORAMAZ, Buket Ayşe ÖNEM (Ed.), Çeviri: 2011, "issue-IPHS 2010", 2011, AIZ, ITU Journal of the Faculty o f Architecture, Vol:8, No:1, 2011, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Hatice AYATAÇ, Buket ÖNEM, Zeynep GÜNAY, Kerem ARSLANLI, Keren KORAMAZ, İrem AYRANCI (Ed.), "Procedings of 14th International Planning History Society Conference, Urban Transformation; Controversies, Contrast and Challenges", 2010, ISBN: 978-975-561-375-8, İstanbul: Cenkler Matbaası, Vol 1-2-3
Nuran ZEREN GULERSOY, Hatice AYATAÇ, Buket ÖNEM, Zeynep GÜNAY, Kerem ARSLANLI, Kerem KORAMAZ, İrem AYRANCI (Ed.), "Abstract Book of 14th International Planning History Society Conference, Urban Transformation; Controversies, Contrast and Challenges", 2010, ISBN: 978-975-561-374-1, İstanbul: Cenkler Matbaası, Vol 1-2-3
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ferhan GEZİCİ, A. Buket ÖNEM, Kerem Yavuz ARSLANLI (Ed.), "New Approaches in Urban and Regional Planning (in honor of Prof.Dr. Vedia Dökmeci)", 2009, Istanbul: Cenkler Publishing Company, Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Nur ESIN, Ahsen ÖZSOY (Ed.), "Quality of Urban Life: Policy Versus Practice", 2003, Istanbul: ITÜ, Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center