AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


Bildiriler (Türkçe)

NURAN ZEREN GÜLERSOY, "Mevcut Kentsel Dokuda Değişim ve Dönüşüm", Kentsel Dönüşüm’de Yeni Yaklaşimlar Paneli, 2015, 10 Mart 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu, İTÜ Mimarlik Fakültesi, Taşkişla Kampüsü 109, İstanbul
NURAN ZEREN GÜLERSOY, "Tarihi Çevrede Yeni Yapı", Uluslararasi Medeniyet Şehir ve Mimari Sempozyumu, 2014, 12-14 Nisan 2014, İstanbul Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu
NURAN ZEREN GÜLERSOY, "Kültürel Miras ve Sit Alanı Kavramları Alan Yönetimi Planı", Türkiye Belediyeler Birliği–İBB Deneyim Paylaşımı Toplantıları–2, 2012, Kültürel Miras Yönetimi Deneyimleri, 16-18 Ocak 2012, BİMTAŞ, İstanbul
NURAN ZEREN GÜLERSOY, "Türkiye’de Kültürel Miras ve Kentsel Gelişme", Kültür Mirası ve Kentsel Gelişme Paneli, 2011, Europa Nostra-Türkiye, Bizim Avrupa Derneği, Avrupa Günü Etkinlikleri, 9 Mayis 2011, Pera Müzesi, İstanbul.
NURAN ZEREN GÜLERSOY, Ebru GÜRLER, "Sürdürülebilir Dünyada Ekolojik ve Akıllı Kentler", Kent, Kültür, Mekan, IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları II. Ulusal Sempozyumu, 2010, , Prof.Dr. Mete ÜNÜGÜR anısına, 2-3 Mart 2010, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Istanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Mimar(lık) Korumanın Neresinde Çalıştayı", TMMOB Mimarlar Odası, 2009, 4 Temmuz 2009, Beypazarı, Ankara
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Zeynep GÜNAY, "Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyilestirilmesi", TMMOB Mimarlar Odası, 2008, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, 11 Nisan 2008, Taşkışla, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Doğal ve Özel Nitelikli Alanlarda Alan Yönetimi", Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalları ve Planlama, 2006, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampusu, 7–8–9 Aralık 2006, Trabzon
Gökçen KILINÇ, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Türkiye’de Yeni İllerin Kurulmasının Kentleşme ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi", Planlama, Siyaset, Siyasalar, 6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 2006, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 6-7-8 Kasım 2006, İzmir
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Tarihi Çevremizi Nasıl Koruyabiliriz?", Ordu Tarihi Evleri Koruma Kurultayı, 2006, Ordu Belediyesi, Ordu Mimarlar Odası, 6 Mayıs 2006, Ordu
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "AB Sürecinde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve Şehir Plancılarının Geleceği", Panel, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 2005, 25 June 2005, Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul Boğaziçi’nde Çevre Koruma Çalışmalarının Değerlendirilmesi", Türkiye Kıyıları, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, 2001, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, 26-29 Haziran 2001, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Şehircilik Planlama ve Koruma İlkeleri Bağlamında Turizm Merkezleri Uygulamaları", Turizm Planlamasında Çevre ve Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi, 2000, Panel-Forum, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, 29 Ocak 2000, Kayseri
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Boğaziçi’nde Arazi Kullanışı, Ulaşım ve 3. Boğaz Geçişi", İstanbul’da Ulaşım ve 3. Boğaz Geçişi, 1999, Panel, TMMOB İstanbul Birimleri, 30 Ocak 1999, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Şehir Planlama ve Koruma Anlayışındaki Gelişmelerin İstanbul’un Kentsel Mekânına Yansımaları", Cumhuriyet’in 75. Yılında İstanbul ve Kentsel Değişim Süreçleri, 1998, Panel, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 18 Aralık 1999, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, "3. Köprü Seçeneklerinin Arazi Kullanışı ve Yoğunluklar Açısından Değerlendirilmesi", İstanbul Kent içi Ulaşımı ve 3. Boğaz Geçişi, 1997, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Mühendislik Mimarlık Haftası Etkinlikleri 13–17 Ekim 1997, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Türkiye'de Kentsel Sit Alanlarında Koruma ve Planlama -Kula Örneği", Türk Dünyası Mimarlık ve Yerleşme Kültürü, 1997, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) 24-26 Haziran 1997
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Türkiye'de Kentsel Tasarım Eğitiminin Geleceği ve İTÜ de Kentsel Tasarım (Şehirsel Tasarım) Lisans Üstü Öğretimi", 8. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 1997, Mimar Sinan Üniversitesi, 14-15 Mayıs 1997, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Kentsel Koruma ve Yenileşme", Kentsel Koruma ve Yenileme Uygulamalar Kolokyumu, 1996, 4-5 Nisan 1996, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul’da Kentleşme ve Göç", Kentleşme, Göç, Kültür ve Demokrasi Paneli, 1996, TBMMO Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, HABİTAT NGO Toplantıları, 11 Haziran 1996, Taşkışla, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Boğaziçi'nde İmar, Planlama ve Koruma Süreci ve Yaşanan Sorunlar", HABİTAT II, Türkiye'nin Kentleşme Sorunları ve Gerçekler, İmar Politikalarında Çevre ve Hukuk, 1996, TBMMO Mimarlar Odası, Taşkışla Forumları, 8 Haziran 1996, Taşkışla, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Türkiye'de Konut Sorunu", Avrupa Birliği Med-Campus Programı, 1995, Dar Gelirliler İçin Konut, Panel, 10 Temmuz 1995, Taşkışla, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu", Panel Yürütücüsü, 1995, 5,6,7 Haziran 1995, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul Boğaziçi' nde Doğal ve Tarihsel Çevre Koruma-Kullanma Politikalarının Değerlendirilmesi", Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Uygulamaları Sempozyumu, 1995, T.C.Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 20-22 Nisan 1995, Ankara
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Toplumsal Gelişme Sürecinde Kentsel Korumanın İşlevi", 3. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu, 1995, Panel,13-14 Nisan, 1995 MSÜ, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep Selçuk, "Tarihsel Süreç İçinde İstanbul Boğaziçi'nde Doğal ve Tarihsel Çevre Koruma-Kullanma Politikalarının Değerlendirilmesi", ICOMOS Türkiye Milli Komitesi-IFLA Doğal Değerlerin Korunması-Kurumlaşma Stratejileri, 1994, 24-25 Kasım 1994 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Tarihi Kentlerde Yeni Yapı Uygulamaları", 2. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu, 1994, 15 Nisan 1994, MSÜ, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Kent Planlama ve Çevre Boyutu", Türkiye'de 17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 1993, Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, Panel, 4-5-6 Kasım 1993, Bursa
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Dünyada ve Türkiye'de Koruma Politikaları", Ulusal Koruma Planlaması Semineri II, 1993, Panel, 29 Eylül-1 Ekim 1993, Yıldız Üniversitesi, İstanbul
Nuran ZEREN, "Şehirsel Dokuda Yeniden Düzenleme Çalışmalarında Kuram ve Uygulama", İstanbul' un Problem Noktaları ve Öğrenci Çalışmaları ile Çözüm Arayışları Semineri, 1989, 11-12 Mayıs 1989, İTÜ, İstanbul
Nuran ZEREN, "Planlı Dönemde Türkiye'de Tarihi Çevre Değerlendirmesi", Planlı Dönemde Türkiye'de Şehirleşme ve Konya Örneği Sempozyumu, 1988, 26-27 Mayıs 1988, Konya
Nuran ZEREN, "Kentlerin Yenilenmesi Sürecinde Mimarın ve Kent Plancısının Yeri", Avrupa Kentsel Yenileşme Kampanyası, Antalya Semineri, 1983, 8–10 Şubat 1982, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara
Nuran ZEREN, "Kentlerin Planlanması ve Bu Planların Uygulanması Sürecinde Yerel Yönetimlerin ve Yöre Halkının Tercihleri", İmar Planlama Semineri, İmar ve İskân Bakanlığı, 1983, 9–11 Haziran 1983, Ankara

Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler (Türkçe)

Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul Deprem Master Planı: Risk Yönetimi ve Yerleşim Yerlerinde Deprem Güvenliğinin Sağlanması", Deprem Özel Sayısı, İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayını, 2015, Ocak-Mart 2015, Sayı: 67, s.13-16
Nuran ZEREN GÜLERSOY, AYRANCI I., "Alan Yönetimi Sürecinde Uygulama Aşaması (Implementation Process at Site Management)", Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kent Yönetimi ve Planlama, (World Town Planning Day Colloquium: Ur, 2014, Ocak 2014, Oct 2014, ISBN 978-605-01-0655-8
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Esra GÖKMEN YAZICI, "TEMA’nn Toprağa Yönelik Çalışmalarının Çevre Açısından Değerlendirilmesi", Çevre Özel Sayısı, İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayını, 2014, Temmuz- Eylül 2014, Sayı: 65, s. 27-31.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, İrem AYRANCI, "Kent Planlamada İzleme ve Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma", Yapı, 2013, 378, Mayıs 2013, s:72-78
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Kent Yaşamında Doğa ve Çevre", Iğdır’da Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi için Doğa ve Çevre, 2013, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 4 Temmuz 2013
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Merve ÖZBAY, "Kentsel Alanlarda Dönüşüm ve “Gentrification Süreci, Tanımlar, Örnekler", Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, 2012, Sayı: 2012/ Şubat-Mart.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Evren UZER, "Kentsel kültür mirası için risk analizi, Büyükada örneği", itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, 2011, Cilt: 10, Sayı: 1, 2011, s. 15-26
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Turgay Kerem KORAMAZ, "Kentsel Koruma Sürecinde Görselleştirme Tekniklerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", İTÜ Dergisi/a, 2016, mimarlık, planlama, tasarım, Cilt: 9, Sayı: 2, 2010, s.145-154
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ebru GÜRLER, "Sürdürülebilir Dünyada Ekolojik ve Akıllı Kentler", Kent, Kültür, Mekan, IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları II. Ulusal Sempozyumu, 2010, Prof.Dr. Mete ÜNÜGÜR anısına, 2-3 Mart 2010, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Özden SARIKAYA, "Toplu Konut Uygulamalarında Ölçek Büyümesi", Konut Sempozyumu, 2009, TMMOB Mimarlar Odası, 3-4 Aralık 2009, Taşkışla, Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Cumhuriyet Döneminde Planlama ve Mimari Miras İlişkileri", Cumhuriyetin Mimari Mirası Sempozyumu, 2009, TMMOB, Mimarlar Odası, 26-27 Şubat 2009, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara (basılıyor).
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul Karasurları Bandında Koruma İlkeleri", İstanbul Karasurlarının Korunması İçin Uygun Yaklaşım ve Yöntemler, 2007, Çalıştay, İBB, 20–22 Ocak 2007, İstanbul
Didem ÖZDEMİR, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul’da Yeni Yerleşme Alanlarının Yeni Şehircilik Akımına Göre Değerlendirilmesi", İTÜ Dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, Vol. 5, No. 2, 2006, s. 209-221
Ceyhan YÜCEL, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Türkiye’de Kentsel Sit Alanlarının Planlanması İçin Bir Sistem Önerisi", İTÜ Dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, Vol. 5, No. 1, 2006, s. 3-14
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde Planlama Eğitimi", Arkitekt, 2006, Mayıs-Haziran 2006, s. 16-27
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Prof. Kemal Ahmet Aru’nun Ardından", Mimar-İst, 2006, Yıl: 6, No: 19, Bahar 2006, s. 24–29
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ferhan GEZİCİ, Özlem ÖZÇEVİK, Elif ALKAY, Zeynep GÜNAY, "İTÜ’de Planlama Eğitimi: Vizyon, Misyon, Akademik Profil, Programlar, Problem and Potansiyeller", TUPOB Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği 1. Koordinasyon Toplantısı: Yıldız Teknik Üniversites, 2005, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi, 30 Haziran–1 Temmuz 2005, s. 71–88
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep GÜNAY, "Avrupa’da Kültürel Miras Koruma Yaklaşımları ve Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Türkiye’de Koruma Politikaları", Tarihi Kent Yönetimi Paneli, 2005, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 Şubat 2005, s.19-34
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep GÜNAY, "Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da Göç ve Kentler", Göçü Ağırlayan Kentte İmar ve Mimarlık, UIA 2005, İstanbul’a Doğru Türkiye Kongreleri 4, 2005, Diyarbakır-Mardin, Istanbul, Congress, 17–18 December 2004, Diyarbakır, Mardin, s. 21–22
Zeynep F. SELÇUK, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Boğaziçi’nin Ekolojik Peyzaj Planlaması İçin Bir Değerlendirme Yöntemi", ITU Dergisi/a-mimarlık, planlama, tasarım serisi, Vol. 3, No. 1, 2004, Istanbul, s. 89-102
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul Deprem Master Planı: Risk Yönetimi ve Yerleşim Yerlerinde Deprem Güvenliğinin Sağlanması", Türkiye İnşaat Mühendisliği On yedinci Teknik Kongresi, 2004, 15-16-17 Nisan 2004, Istanbul, s.78-85
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Türkiye’de Teknopark Uygulamaları, 2003, Bilişim Kongresi, 4 Eylül 2003 (CD yayın)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep GÜNAY, "Avrupa’da Kültürel Miras Koruma Politikaları ve Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Türkiye", 10. Ulusal Bölge Bilimi Kongresi, 2002, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, s.297-307
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Türkiye’de Kültürel ve Doğal Çevre Koruma Politikalarının Gelişimi", 1968’den 21. Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri, 2002, TMMOB, Mimarlar Odası, 18-19 Ocak 2002, Ankara, Bildiriler Kitabı, s.92-98
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Reyhan YİĞİTER, "Kent Planlama Sürecinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi", 23. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 2000, (ed: İclal Dinçer) 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme-Mekân-Planlama, 8–9–10 Kasım 1999, Bildiriler, YTÜ, İstanbul, s. 295–306
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, "İstanbul'da Mekânsal Gelişmenin Dünü, Bugünü, Yarını Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", 8. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 1998, Bildiriler, 24–25 Eylül 1998, İTÜ, İstanbul, s.77–86
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Türk Kenti: Türk Kent Dokularının İncelenmesine ve Bugünkü Koşullar İçinde Değerlendirilmesine İlişkin Yöntem Araştırması", Mimarlık, 1998, 282, -Prof..Kemal Ahmet Aru ile Türk Kenti Kitabı Üzerine Söyleşi, sayı 07/98, s.54-58
Azime TEZER, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul'un Planlanması ve Kentsel Gelişme Sürecinin Değerlendirilmesi", Habitat'a Doğru İstanbul 2020 Sempozyumu, 1996, Metropolün Geleceğine Yönelik Öneriler; Bildiriler,17–19 Nisan 1996 İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, s.175–186
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Boğaziçi'nde Arazi Kullanımı ve Ulaşım", İstanbul Dergisi, 1995, Tarih Vakfı, İstanbul, sayı 14, s.59-63
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Çevre Kalitesini Yükseltme Çalışmalarından Bir Örnek: Londra Docklands", ”, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, 1995, 5,6,7 Haziran 1995, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi, Cenkler Matbaası, İstanbul, s.53-62
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Kentsel Koruma ve Koruma İmar Planı Yapımı ve Uygulamaları", İmar Planı Yapımı ve Uygulama Sorunları Semineri, 1995, 13-15 Mart 1995, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Maçka Oteli, İstanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Yakup ELGÜN, "Şehir Planlama Mesleğinde Uygulama Koşullarının Değerlendirilmesi", Türkiye'de 18. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 1994, 7-8-9 Kasım 1994, Gazi Üniversitesi, Belediyeler Dergisi, yıl 8, sayı 23 Ankara, s.48-54
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, "Arazi Kullanımı Ulaşım Etkileşiminde Kullanılan Modellerin Değerlendirilmesi", 4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 1994, 16-17 Haziran 1994, KTÜ, Trabzon, s.364-375
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Reyhan YİĞİTER, "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulama Alanları: Planlama ve Şehircilikte Kullanımı", ”, 4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 1994, 16-17 Haziran 1994, KTÜ, Trabzon, s.322-336
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Reyhan YİĞİTER, Uğur YİĞİTER, "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Planlamada Kullanımı", 3. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 1993, 24-25 Haziran, 1993, İstanbul, s.165-184
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Gülden ERKUT, Tülay KILINÇASLAN, "Sürdürülebilir Gelişme Paralelinde Çevre Duyarlı Kent Planlama Yaklaşımları ve Bazı Ülkelerden Örnekler", 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'de Kent Planlama-Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi ve Yeni Yaklaşım, 1993, 14-15 Ekim 1993, İller Bankası İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Ankara, s.128-152
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep SELÇUK, "İstanbul Boğaziçi Koruma Alanında 1970- 1990 Yılları Arasındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi", Türkiye'de 17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 1993, Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, 4-5-6 Kasım 1993, Bursa, s.345-362
Nuran ZEREN, Azime TEZER, Engin EYÜBOĞLU, Reyhan YİĞİTER, "Tarihi Şehir Merkezlerinin Gelişme Sürecinde Yayalaştırmanın Etkileri, Beyoğlu İstiklal Caddesi Örneği", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 1992, 21-22 Mayıs 1992, Mimar Sinan Üniversitesi, 1993, İstanbul, s.95-99
Nuran ZEREN, Ahsen ÖZSOY, "Boğaziçi'nde Toplu Konut Uygulamaları ve Sorunları", Türkiye'de Son 10 Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, 1991, 13-15 Kasım 1991, Yıldız Üniversitesi, İstanbul, s.287-291
Nuran ZEREN, "Dinlenme Amaçlı Kentsel Açık Mekânlardan Örnekler", Kamu Mekânları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu, 1991, 15–16 Mayıs 1989, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, s.109–126
Yücel ÜNAL, Cengiz GİRİTLİOĞLU, Nuran ZEREN, Gülden ERKUT, "İTÜ'de Şehir ve Bölge Planlaması Eğitimi", Türkiye 13. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 1991, 6-7-8 1989 Yıldız Üniversitesi, İstanbul, s.87-104
Nuran ZEREN, "Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Süreci İlkeler Yöntemler", Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, 1990, Kültür Bakanlığı, 14-16 Mart 1990, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, s.35-48
Nuran ZEREN, Ahsen ÖZSOY, Nur ESİN, "Yüksek Binalarda Biçimlenme ve Çevre İlişkilerinin Değişimi", Yüksek Binalar Sempozyumu, 1989, 1-2-3 Kasım 1989, İTÜ İstanbul, s.63-66
Fulin BÖLEN, Handan DÜLGER, Nilgün ERGUN, Cengiz GİRİTLİOĞLU, Perver KORÇA, Mehmet OCAKÇI, Arzu YILMAZ, Ümit YILMAZ, Nuran ZEREN, "Üsküdar Meydanı Proje Yarışması", Yapı Dergisi, 1988, İstanbul, sayı 78, s. 44-46
Nuran ZEREN, "Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulama Sorunları", Tarihi Kentlerde Planlama-Düzenleme Sorunları, 1987, Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 6–7–8 Kasım 1987 Trakya Üniversitesi, Edirne, s.141–146
Nuran ZEREN, "İngiltere'de Tarihsel Çevre Değerlendirilmesi", Beşinci Tarihi Türk Evleri Haftası, İmar Planlarının ve İmar Yönetmeliklerinin Tarihi Çevreye Etkisi, 1987, 3 Haziran 1987, İstanbul,s.1-14
Nuran ZEREN, Perver KORÇA, "Toplu Konut Alanlarında Arazi Kullanım Yoğunluğu", Toplu Konutlarda Mekân Standartları Paneli, 1987, 15–16 Nisan 1987, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul, s.142–149
Nuran ZEREN, "Tarihsel Kentlerin Korunmasında Çağdaş Yaklaşımların Değerlendirilmesi", Mimarinin Son 25 Yılı Semineri, 1984, 24-27 Nisan 1984, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, s.63-68
Nuran ZEREN, "Çevre Sorunlarının Çözümünde Genel İlkeler Yaklaşımlar", Sanayi Mühendisliği Dergisi, 1984, İstanbul, sayı 10, s.32-37
Nuran ZEREN, "GEEAYK Tarafından Korunmasına Karar Verilen Yörelerde Kararların Uygulanabilirliğinin Araştırılması", Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi, 1984, 6,7,8 Kasım 1981, ODTÜ, Ankara, 2.Kitap, s.225–250
Nuran ZEREN, "Tarihi ve Doğal Çevre Koruma Sürecinde Çevrede Yaşayan Halkın Katılması", Kıyı Kentlerimizin Temel Sorunları, 1980, Kuşadası Sempozyumu Bildirileri, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, s.75-83
Nuran ZEREN, "Tarihi Çevre Koruma Sürecinde Kullanıcıların Rolü", İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Dergisi, 1979, sayı 16, s.41-47
Ayten ÇETİNER, Nuran ZEREN, "Göktaş (Murgul) ve Çevre Sorunları", TÜBİTAK XV. Kuruluş Yılı Bilimsel Toplantıları, 1979, Çevre Sorunları-Vejetasyon İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, s.165-168
Nuran ZEREN, "İstanbul Boğaziçi Koruma Alanı İçinde Farklı Özellik Gösteren Bölgelerin İncelenmesi", İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü 7. Danışma Kurulu, 1978, 30-31 Mart 1978, İstanbul, s.1-15
Nuran ZEREN, "Kentsel Büyüme Süreci ve Aşamalar", Kentsel Ekonomik Analiz, 1978, Derleyen: İsmet Kılınçaslan, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul (W.R. Thompson, (1969) Preface to Urban Economics, J.Hopkins Press 'den çeviri derleme makale) s.49-66

Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler (İngilizce)

Nuran ZEREN GÜLERSOY, İrem AYRANCI, "Reinventing the Planning Process: Monitoring and Evaluation. Istanbul Case Study", ISOCARP, 2015, Oct 2015, Deventer, Netherlands. (selected paper)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Özlem ÖZTEL AĞSAKALLI, Özlem ÖZTEL AĞSAKALLI, "Changes of urban structure in the Cihangir neighborhood: Some proposals for re-designing the area", A|Z, ITU, 2015, Vol: 12 No 1, March 2015, pp. 83-105, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Pınar HANSOY, "A Historical Creative Cluster: Babıali – Istanbul", International Journal of Economics and Finance Studies Vol 5, 2013, No 2, 2013 ISSN: 1309-8055 (online dergi)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Pınar HANSOY, "A Creative Cluster : Babiali – Istanbul", VI. International Conference on Social Sciences (ICSS), 2013, 04-05 October 2013 Izmir – Turkey (özet, tam metin CD).
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Hilal ATALAY, "Social Sustainability in Urban Planning", International Conference on Changing Cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensi, 2013, Greece, 18-21 June 2013, (tam metin, CD).
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ebru GÜRLER, "The International Planning History Society (IPHS): an Overview of the Previous Conferences Cities", Nations and Regions in Planning History, 15th International Planning History Society Conference, 2012, 15–18 July 2012, São Paulo, Brazil. (internet video adresi: http://www.fau.usp.br/15-iphs-conference-sao-paulo-2012/videoNuran.html)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "International Arena of all Arhitects and Urban Planners Celebrates the 100th Anniversary of the Birth of Professor, Architect, Urban Planner Kemal Ahmet Arû", Dossier - 2012 - 100th Anniversary of the Birth of Kemal Ahmet Arû, Architect and Urban Planner (19, 2016, ), ITU, İstanbul. AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol:9, No:1, Spring 2012, pp. 1-15, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep GÜNAY, Kerem Turgay KORAMAZ, Buket Ayşe ÖNEM, "Urban transformation: Controversies, contrasts and challenges", ITU, Istanbul. AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, 2011, Vol:8, No:1, 2011, pp.1-9, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ebru GÜRLER, "Conceptual challenges on urban transformation", ” ITU, İstanbul. AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, 2011, Vol:8, No:1, 2011, pp.12-24, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Gökçen KILINÇ, "Evaluation of the Potential for Districts/Counties to Become Provinces with Respect to the Level of Urbanization in Turkey", European Planning Studies, 2011, 19:8, 1557-1580.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Kerem Turgay KORAMAZ, "Users’ Responses to 2D and 3D Visualization Techniques in Urban Conservation Process", 15th International Information Visualization Conference, 2011, Londra, İngiltere, 12.07.2011 - 15.07.2011, s. 573-578. http://www.graphicslink.co.uk/IV2011/
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Kerem Turgay KORAMAZ, "Users’ Responses to 2D and 3D Visualization Techniques, Representing the Change in Historic Townscape", Disegnarecon, Vol. 7, 2011, No. 4, 2011, s. 30-41, http://disegnarecon.cib.unibo.it/article/view/2299.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Conservation of the heritage potential of Istanbul", Restoration projects for multicultural heritage monuments and sites of Istanbul European Capital of , 2011, Aristotle University of Thessaloniki School of Engineering Faculty of Architecture, Seminar Proceedings, CD Publ, Thessaloniki 25, 26, 27 February 2011.
Ebru GÜRLER, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Paradigm Shifts and Urban Regeneration Process", The 14th Conference of the International Planning History Society, 2010, IPHS 2010–Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges, 12-15 July 2010, ITU, İstanbul
Kerem T. KORAMAZ, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "3D Visualization of Transformation in Historic Townscape: Case of Zeyrek Urban Site", 14th IPHS Conference, Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges, 2010, 12-15 Temmuz 2010, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İTÜ, Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, Taşkışla, Istanbul
Kerem T. KORAMAZ, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Evaluation of Users’ Responses for 3D Urban Model in Urban Conservation Process", A|Z, ITU Journal of Faculty of Architecture, 2009, Vol:6, No: 2 s. 1-19, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER GENLİ, Zeynep GÜNAY, "Strategic Quality Planning in Historic Urban Environment", AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, 2009, Vol:6, No:1, 2009, pp.109-125, ITU, Faculty of Architecture, Istanbu
Kerem T. KORAMAZ, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Comparison Between Users’ Responses For Static 3D Model And VR Application In Zeyrek Urban Historic Site", 22nd CIPA Symposium, 2009, 11-15 Ekim 2009, Kyoto, Japonya (Dijital Baskı)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Hatice AYATAÇ, Kerem T. KORAMAZ, "Changing Function of 20th Century Housing District into Commercial Use: Levent Case", International Symposium, ICOMOS, Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Herit, 2006, (MAZLUM, Deniz; AHUNBAY, Zeynep; KÂHYA, Yegân, editors.), 18–21 May 2002, Yapı-Yayın, pp. 139-142
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Istanbul and the Bosphorus", ICOMOS CIVVIH 2005 Annual Meeting and Scientific Symposium, 2005, 21-24 May 2005, Istanbul Technical University; TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, CD
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, Kerem T. KORAMAZ, Zeynep GÜNAY, "Istanbul Historic Peninsula Conservation Study (Turkey)", European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards 2004, 2005, Europa Nostra, European Cultural Heritage Review, Special Edition: Awards 2004, p. 35
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Evren UZER, "Disaster Mitigation Issues within Urban Planning", ”, UIA Summer School 2004, 2005, (KOMUT, Emine, editor), Architects and Disasters, Turkish Chamber of Architects, 2-16 July 2004, İzmir, Turkey, pp. 86-93
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep GÜNAY, "Cultural Heritage and Intercultural Dialogue in the Black Sea Region", Conference: The Black Sea Region: Past, Present and Future, 2004, Istanbul Technical University & British Academy Black Sea Initiative, 14-16 October 2004, Istanbul, pp 45-57
Fulin BÖLEN, Gülden ERKUT, Cengiz GİRİTİOĞLU, Yücel ÜNAL, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Prospects for Planning Education: The Case of Istanbul Technical University", International Workshop on Planning Education, 2004, 8-10 May 2002, Istanbul (in pub.)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Quality Management and Planning", Quality of Urban Life Policy Versus Practice, 2003, (GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZSOY, Ahsen; ESIN, Nur, editors), Istanbul Technical University Urban and Environmental Planning and Research Center, 3-5 December 2003, Istanbul, pp. 12-23
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Handan TÜRKOĞLU, Zeynep GÜNAY, "A Comparative Research on Users of City Parks in Istanbul, Street Responsibility in Historic Cities", II. International Street Furniture Symposium, 2003, Greater Municipality of Istanbul, Iston, April 2003, Istanbul, pp. 24-27
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Social Housing and Urban Conservation: Case Study on Istanbul Historic Peninsula-Turkey", UNESCO World Heritage Center, “Partnership for World Heritage Cities: Culture as a Vector for Sustai, 2003, Urbino, Italy, 10-13 November 2002, World Heritage Papers, No. 9, 2003, Paris, pp. 54-57
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Urban Conservation in Turkey: Lessons Learned from Similar Projects", Saving the Old Town of Prizren: Toward the People-With the People, 2002, Workshop of Experts, Kolping Kosova, 20-21 September 2002, Prizren, Kosova, pp. 22-27
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Experiences from Ongoing and Previous Urban Conservation Projects in Turkey", Workshop: Integrated Conservation, Preservation and Urban Planning, Sweden Cultural Heritage without, 2002, 20 November 2002, Prishtina/Prizren
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Kerem T. KORAMAZ, "Evaluation of Townscape in Spatial Information Systems Throughout Urban Conservation Application", Surveying and Documentation of Historic Building-Monuments-Sites, Traditional and Modern Methods, 2002, XVIIIth International Symposium of CIPA, Postdam (Germany), 18–21 September, 2001, JURG ALBERTZ (ed.-in-chief), Druckerei Weinert Gmb, Berlin, Germany, pp. 282-285
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Conservation Approach to Cultural Assets in Turkey", Traditional Environments in a New Millenium, Second International Symposium, 2002, (TURGUT, Hülya; KELLET, Peter, eds.), IAPS-CSBE Network, 20–23 June 2001, Amasya, pp. 482-486
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Kerem T. KORAMAZ, "Urban Conservation Study Based on Computer Aided Design Techniques: A Case of Zeyrek-Istanbul", ISPRS Commission V Symposium, 2002, Close Range Imaging, Long Range Vision, 2-6 September 2002, Corfu, Greece, pp 369-372
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, "Housing and Earthquake", Urban Settlements and Natural Disasters, 2002, UIA WP Conference/Meeting Program, 18-19 May 2001, Istanbul (KOMUT, Emine, ed.), pp. 101-106
Ahsen ÖZSOY, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Gülden ERKUT, Reyhan YİĞİTER, Engin EYÜBOĞLU, "Social, Cultural and Spatial Complexity of a Squatter Settlement in Istanbul: Armutlu Districts", Social, Cultural and Spatial Complexity of a Squatter Settlement in Istanbul: Armutlu Districts, 2001, (TURGUT, H. KELLET, P. eds.), Social, Cultural and Spatial Diversity and Complexity in Urban Environments, IAPS-CSBE Network, Yem Pub. Istanbul, pp. 121-132
Gülden ERKUT, Gülsün SAĞLAMER, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Hülya TURGUT, Azime TEZER, Ferhan GEZİCİ, Arda İNCEOĞLU, Göksenin İNALHAN, "Comparative Study of Urban Localities of Low-income Socio-Economic Groups of Istanbul and Sao Paulo", Social, Cultural and Spatial Diversity and Complexity in Urban Environments, 2001, IAPS-CSBE Network, Yem Pub. Istanbul, pp 53-67
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, "Spatial Expansion of the Squatter Settlements in Istanbul", IAPS 16, 2000, Metropolis 2000, 4–5 July 2000, Paris pub. in CD
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Conservation Problems of Historic Houses in the Central Area of Istanbul", Housing and Urban Policies for Low-income People in the Central Areas of Istanbul and Sao Paulo, 1999, Turin, pp 45-60
Reyhan YİĞİTER GENLİ, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Evaluation of Open Spaces in Residential Environments: Case Studies from Istanbul", Culture & Space in the Home Environments, 1997, (ÜNÜGÜR, S. Mete, HACIHASANOĞLU, Orhan; TURGUT, Hülya, eds.), Dünya Yayıncılık, Istanbul, pp. 151-180
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Istanbul and the Bosphorus", Architectural Heritage Today - Istanbul and Suleymaniye Area, 1996, Workshop One, Proceedings Metropolitan Municipality of Greater Istanbul-IRCICA, 5 July 1995, Yıldız Palace, Istanbul, pp. 221-224
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Serap DEMİR, Ayşe PAŞALIOĞLU, "The Changing Role of a Housing District into Commercial Use: Istanbul 1st Levent Case", VII. AESOP Congress, 1994, Planning for a Broader Europe, Proceedings, 24-27 Augustos 1994, Association of European Schools of Planning, Yıldız Technical University, Istanbul, Vol. 4-5, pp. 53-75
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Şule KÜKRER, "Interaction of Conservation and Tourism in Historic Cities: A Case Study of Kayakoy (Levissi)", International Conference on the Impact of Tourism on Traditional and Historic Settlements in the Cou, 1993, Thessalonica, 22-24 October 1993, pp. 97-113
Nuran ZEREN, "Perspectives and Problems of Urban Conservation in Turkey, Housing Debates, Urban Challenges", CILOG International Housing Research Conference, 1990, 3-6 July 1990, Paris, pp. 287-291
Nuran ZEREN, Gülden ERKUT, "Relevance of Socio-Economic and Physical Data for the Conservation of Istanbul Historic Peninsula", Culture, Space, History, International Conference, 1990, 8-12 July 1990, METU, Ankara, Vol. 5, pp. 273-284

Özeti Yayınlanan Bildiriler (İngiilizce)

Nuran ZEREN GÜLERSOY(invited speaker), "İstanbul’s Urban Heritage: Protection and Threats", Swedish Research Institute in Istanbul, 2015, Spring Lectures, April,14, 2015.
Nuran ZEREN GÜLERSOY(invited speaker), "İstanbul: Past, Present and Future", Unesco Historic Cities Heritage of Peace Program, 2015, Istanbul Rotary Club, Armada Hotel, April 4-5, 2015.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Europa Nostra-Türkiye Amaç ve Etkinlikler", Heritage, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı, 2015, Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 5-7 Şubat 2015.
Nuran ZEREN GÜLERSOY(plenary/invited speaker), "Istanbul: Connecting Continents", EURAU 2014, 7th European Symposium on Research in Architecture, 2014, Urban and Landscape Design, 12-14 November, 2014, ITU, Taşkışla.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Meriç DEMİR, "Between Public and Private by the Sea: Quay Squares of the Bosphorus", IPHS, Past as Guide to Sustainable Future 16th Biennial Conference, 2014, , 20-23 July 2014, St. Augustine, Florida – USA, prited and eBook of Abstracts.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Meriç DEMİR, "The Reality of the Bosphorus in terms of Planning and Conservation Decisions", AESOP Annual Congress, From Control to Co-Evolution, 2014, 9-12 July 2014, Utrecht/Delft – The Netherlands, eBook of Abstracts, http://www.congrexprojects.com/docs/default-source/aesopdocs/aesop-abstract-book.pdf?sfvrsn=0
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Quality Planning in Historic Urban Environment, Case of Prizren-Kosovo", Sidewalk Heritage the Biography of Streets: Historical, Architectural, Social and Heritage Perspecti, 2011, , 24-25 November 2011, Netherlands Institute in Turkey, İstanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "İstanbul: History and Development", Europa Nostra Türkiye-Bizim Avrupa Derneği ve Fransiz Kültür Enstitüsü Mesleki Buluşma Toplantisi, 2011, 12 Mayıs 2011, Taşkışla, İstanbul.
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Sustainable Urban Development", Sustainable Rural and Urban Development, 2010, 08 November 2011, National and University Library, Prishtina. (davetli konuşmacı)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Experience from Turkey on Participatory Planning with Concrete Examples", Envisioning as a Participatory Planning Tool, 2010, 09 November 2011, Grand Hotel, Prishtina. (davetli konuşmacı)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Planning Approach to Istanbul City Walls", Europa Nostra Scientific Council, 2010, XLVI Colloquium in Collaboration with Kadir Has University, 8-9 June 2010, Kadir Has University. (davetli konuşmacı)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ebru GÜRLER, "Eco-City in the Smarter Planet", The 8th EcoCity Conference/EcoCity World Summit 2009, 2009, 13-15 December 2009, Cevahir Convention Center, Istanbul. (davetli konuşmacı)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Urban Risks and Istanbul Earthquake Master Plan", Istanbul International Conference on Seismic Risk Mitigation, 2009, 9 December 2009, Cevahir Convention Center, Istanbul. (davetli konuşmacı)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Zeyrek and its Impact on Historic Penninsula Heritage", From Past to Future Multiculturalism: Istanbul And Her Sister European Capitals of Culture 2010, 2009, June, 18-21, 2009, Garanti Cultural Center, Bosphorus University. (davetli konuşmacı)
Ebru GÜRLER, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Paradigm Shifts in Urban Planning: Poly-Centric Philosophy of Science and Contemporary Urban Planning", The 23rd Congress of The Association of European Schools of Planning, 2009, AESOP 2009: Why can’t the future be more like the past?”,July 15-18, 2009, University of Liverpool. Liverpool / UK
İrem Ayrancı, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Management Plan for Conservation Sites and the Case of Historical Peninsula", GÜLERSOY, Nuran, “Management Plan for Conservation Sites and the Case of Historical Peninsula”, The , 2009, AESOP 2009: Why can’t the future be more like the past?”, July 15-18, 2009, University of Liverpool. Liverpool / UK
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Istanbul Historic Peninsula Conservation Study", Place, Preserving Places: Managing Mass Tourism, Urban Conservation and Quality of Life in Historic , 2008, December, 5-6, METU, Ankara. (davetli konuşmacı)
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Hatice AYATAÇ, "Urban Transformation in 20th Century Urban Planning Implementation; Levent Mass Housing Project Case", 13th IPHS Conference Public Versus Private Planning; Themes, Trends and Tensions, 2008, 10-13 Temmuz 2008, Chicago, Illinois, USA
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Historic Landscape of the Bosphorus-Istanbul", Urban Heritage Facing Global And Local Challenges, 2007, Scientific Symposium of CIVVIH and ICOMOS Finland, 17-21 Nisan, Helsinki, Finland
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Prizren Historic Area Conservation and Development Plan", Cultural Heritage in Kosova: From Apple of Discord to Ferment of Reconciliation, 2006, Europa Nostra Forum&Preparatory Meetings, Europa Nostra, 10–14 Kasım 2006, Normandiya Chateau de Canisy
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep Günay, "Physical and Social Dimensions of Sultanahmet Conservation Area", “Presentazione del Progetto Per La Salvaguardia Dell’Identita Culturale Di Sultanahmet”, 2006, Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 13-14 December, Veneto
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Implications of the Bologna Process on Planning Education in Europa", AESOP Planning Schools Head of Department Meeting (panel), 2006, 18 March 2006, Bratislava
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Conservation Potential of Cultural and Natural Heritage in Istanbul: The Bosphorus Case", Past as Present: Historical Preservation and Site Management, 2005, Council of American Overseas Research Institute, Eleniki Eterya, The History Foundation of Turkey, 23-25 September, The Imperial Mint (Darphane), Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Conservation and Planning Approach to Zeyrek", Global Studio 2005, International Design Charrette and People Building Better Cities, 2005, UIA Congress, 25 June - 8 July 2005, Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Loss of Green Areas as a Result of Planning Activities Carried out on the Istanbul Bosphorus Conservation Site", Urban Biosphere Reserves: Potentials of Istanbul, 2005, UNESCO Project Workshop, 31 January-1 February 2005, Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Zeynep Günay, "Cultural Heritage as a Tool for Dialog of Civilization", World Public Forum: Dialog of Civilizations, 2004, 29 September-2 October 2004, Rhodes, Greece
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "The Earthquake Mitigation Plan for Istanbul", Architects and Disasters, 2004, UIA Summer School 2004, Turkish Chamber of Architects, 2-16 July 2004, İzmir
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Round Table Discussion", Saving the Old Town of Prizren: Toward the People With the People, 2002, Workshop of Experts, Kolping Kosova, 18-19 September 2002, Prizren, Kosova
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER, "Zeyrek: A Study in Conservation", Problems of Urban Growth - Preserving While Developing, 2001, Mersin University and Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, with the Collaboration of ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, 14 June 2001, Armada Hotel, Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Spatial Expansion of Housing Areas in Istanbul", 3rd International Workshop on Low-Income Housing in City Center Comparative Study on Istanbul and Sa, 2000, Istanbul Technical University, University of Sao Paulo, Turin Polytechnic, ITU TUBITAK Housing Research Unit, 16–18 October 2000, Taşkışla, Istanbul
Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, "Spatial Expansion of the Squatter Settlements in İstanbul", IAPS 16, Metropolis 2000, 2000, 4-5th July 2000 Paris
Ahsen ÖZSOY, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Gülden ERKUT, Reyhan YİĞİTER, Engin EYÜBOĞLU, "Social, Cultural And Spatial Complexity of a Squatter Settlement In İstanbul: Armutlu District", Workshop IAPS-Culture And Space In The Built Environment Network, 2000, Social, Cultural And Spatial Diversity And Complexity In Urban Environment,” 5th July 2000 Paris, (poster presentation)
Gülden ERKUT, Gülsün SAĞLAMER, Nuran ZEREN GÜLERSOY, Hülya TURGUT, Azime TEZER, Ferhan GEZİCİ, Arda İNCEOĞLU, Göksenin İNALHAN, "Comparative Study of Urban Localities of Low-income Socio-Economic Groups of İstanbul and Sao-Paulo", Workshop IAPS-Culture And Space In The Built Environment Network, 2000, Social, Cultural And Spatial Diversity And Complexity In Urban Environment”, Wednesday 5th July 2000 Paris, (poster presentation)
Reyhan YİĞİTER, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Evaluation of Social, Cultural and Natural Environments in Prince Islands", City and Culture, Urban Sustainability and Cultural Process, 1998, International Conference, May 13-17, Stockholm
Azime TEZER, Nuran ZEREN GÜLERSOY, "Functional and Physical Changes of İstiklal Street Before and After Pedestrianization Implementation", City and Culture, Urban Sustainability and Cultural Process, 1998, International Conference, May 13-17, Stockholm
Nuran ZEREN, Azime TEZER, Engin EYÜBOĞLU, Reyhan YİĞİTER, "The Effects of the Pedestrianization Process on Historic City Center Development: A Case Study of Beyoğlu İstanbul", Urban Networks International Research Conference, European Cities: Growth and Decline, 1992, April 13-16, 1992, The Hague
Nuran ZEREN, Reyhan GENLİ, "Evaluation of Open Spaces in Housing Environments: Case Studies from İstanbul", Oslo Housing Conference, Housing Policy a Strategy for Change, 1991, June 24–27, 1991, Oslo
Ahsen ÖZSOY, Nuran ZEREN, "Planning and Conservation in İstanbul Bosphorus Area: Opportunities and Challenges", 30th RSA European Congress, 1990, August 28-31,1990, İstanbul
Nuran ZEREN, "Conservation Problems of Historic Cities in Turkey", The Third World Congress of the RSA, 1989, April 2-7, 1989, Jerusalem, Israel
Nuran ZEREN, "Conservation Problems of Historic Houses in Turkey", 14. IAHS World Congress on Housing, Innovations in Sciences and Technology for the Future, 1987, October, 13-17, 1987 West Berlin