PROJELER

Konu

Türkiye ve Birleşik Krallık taki Tarihi Mahallelerin Sürdürülebilir Restorasyonu için Entegre Kültürel Miras Bilgi Modelleme HeritageBIM Platformunun Geliştirilmesi

Konu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetiminin geliştirilmesi Projesi insan mizaçları ve kişilik envanteri modelleri üzerine çalışma

Konu

AFAD tarafından Türkiye KBRN müdehale sisteminin kurgulanması için yürütülen projeye danışmanlık

Konu

İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının inşaat işcilerinin kişilik profilleri ve öğrenme stilleri ile arttırılması

Konu

Yapı Ruhsatı Alım Sürecinin Analiz Edilmesi ve Optimizasyonu

Konu

Toplu Konut Maliyeti

Konu

PETKİM A Ş Kurumsal Proje Yönetim Sisteminin Kurulması Araştırma Projesi

Konu

Mevcut Yapı Stoğunun Enerji Etkin tasarım Performansının İncelenmesine Yönelik Model Önerisi