AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Çalışma Alanları

Çalışma Alanları


Uzmanlık alanı

Kentsel koruma kuram ve politikaları, eleştirel miras çalışmaları [miras ve bellek endüstrisi, miraslaştırma, bellek, miras ve kent hakkı], kentsel dönüşüm/yenileme politikaları ve uygulamaları [Öncelikli ilgi alanı]

Kentsel ve mekansal dönüşümü [kentleşme politikası vs politikanın kentleşmesi; kürelleşme, toplum ve mekan; kent hakkı ve kamusallık], uluslararası kentleşme politikaları ve uygulamaları [İkincil ilgi alanı]

Temel ilgi alanı kentsel koruma kuram ve politikaları, eleştirel miras çalışmaları ile kentsel dönüşüm/yenileme politikaları ve uygulamalarıdır. Akademik çalışmalarında özellikle küreselleşme ve neoliberal kentleşme pratiği çerçevesinde koruma-dönüşüm-kalkınma kavramları ve politikaları arasındaki ikilemleri ve gerilimleri irdelemekte; miras ve bellek endüstrisi, miraslaştırma, bellek, miras ve kent hakkı üzerine yoğunlaşan eleştirel çalışmalara odaklanmaktadır. <kısa özgeçmiş>
Zeynep GÜNAY, şehir plancısıdır; İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu [2001]. Institute of Housing and Urban Development Studies [IHS Rotterdam]’de MATRA Hollanda hükümeti bursu ile katıldığı Inner City Development and Housing in Transitional Economies programında Diploma with Commendation aldı. İTÜ Şehir Planlama Yükseklisans Programı’nda Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kültürel miras yönetimine yoğunlaştığı çalışmaları ile birinci; Cardiff University M.Sc. in Regeneration Studies Programı’nda ise kültürün ekonomi-politik gündemi bağlamında Avrupa Kültür Başkenti etkinliği çerçevesinde mirasın yeniden canlandırma sürecine katkısının sağlamasında olası rolünü sorgulayarak ikinci yükseklisans derecesini aldı. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programında tamamladığı <Neoliberal Kentleşme Dinamikleri Çerçevesinde Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliği> başlıklı tezi ile doktor unvanı kazandı [2011]. 2001-2011 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştığı İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümüne, 2011 yılında öğretim görevlisi olarak atandı; 2013 yılında doçent unvanını aldı. Bauhaus- Universitat Weimar Institut für Europäische Urbanistik [2013], Universite Pierre Mendes France Institut d'Urbanisme de Grenoble [2014], Universitat Internacional de Catalunya Barcelona [2015] ve Gran Sasso Science Institute [2016]’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak rol aldı. Mundus Urbano programı kapsamında yürütülen M.Sc. in International Cooperation and Urban Development yükseklisans programında Technische Universität Darmstadt’da <Socio-Economic and Cultural Challenges in Urban Development> modülünün [2014] ve Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata’da <Sustainable Urban Conservation> modülünün [2015] yürütücülüğünü üstlendi. Temel ilgi alanı kentsel koruma kuram ve politikaları, eleştirel miras çalışmaları ile kentsel dönüşüm/yenileme politikaları ve uygulamalarıdır. Akademik çalışmalarında özellikle küreselleşme ve neoliberal kentleşme pratiği çerçevesinde koruma-dönüşüm kavramları ve politikaları arasındaki ikilemleri ve gerilimleri irdelemekte; miras ve bellek endüstrisi, miraslaştırma, bellek, miras ve kent hakkı üzerine yoğunlaşan eleştirel çalışmalara odaklanmaktadır. <Comparative Studies of Urban Planning, Transformation of Urban Systems, Urban Renewal ve Şehirlerin Yeniden Yapılandırılması> derslerini yürütmekte; bu derslerde kentleşme politikası vs politikanın kentleşmesi; kürelleşme, toplum ve mekan; kent hakkı ve kamusallık gibi farklı konu başlıklarında kentsel sistemlerin dönüşümü ile uluslararası kentleşme politikaları ve uygulamaları gibi güncel tartışmalara olan yoğun ilgisini yansıtmaktadır. İçlerinde 2004 yılında <European Union Prize for Culture Heritage | Europa Nostra Awards Outstanding Study Medal> ödülü kazanan UNESCO destekli <İstanbul Historic Peninsula Conservation Study> [2003] ve UN-Habitat danışmanlığında tamamlanan <Prizren Municipal Development Plan> [2012]’in de yer aldığı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ve mesleki uygulamaları bulunmaktadır. <Art, Culture, Economy to Democratize Society: Research in Placemaking for Alternative Narratives> başlıklı Horizon 2020 MSCA-RISE Proje ekibinin parçasıdır. <Routledge Prize Honourable Mention> [2008], <Emerald Literati Network Outstanding Reviewer Award> [2012] ile <Gerd Albers Award> [2015] ödüllerinin sahibidir. Dünyanın önde gelen ve alanında en prestijli toplum örgütlerinden olan International Council on Monuments and Sites [ICOMOS], Association of Critical Heritage Studies [ACHS] üyesi, ve International Society of City and Regional Planners [ISoCaRP] Başkan Yardımcısı [VP Young Planning Professionals and Intensive Training Programmes] ve Türkiye Milli Delegasyon Başkanıdır.