AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


Araştırma projeleri

Istanbul Project - Istanbul Historic Peninsula Conservation Study: Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts. Contract No. 700.624.0.1. UNESCO-World Heritage Centre, ITU Urban and Environmental Research and Planning Centre, Istanbul, October 2002-March 2003 [Zeren Gülersoy, N. (Project coordinator), Tezer, A., Genli Yiğiter, R., Koramaz, T.K., Günay, Z.].

The aim of the study is to formulate general planning determinants and to propose the conservation strategies that maintain the appropriate and contemporary development of the social and physical/environmental fabric in Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi while preserving their historical, archaeological, natural, architectural and functional values. The Project received Medal in European Union Prize for Culture Heritage/Europa Nostra Awards 2004 within the Category 2, Outstanding Study in the Field of Cultural Heritage, for the comprehensive documentation of unique cultural assets and an integrated approach to urban conservation and historic revitalisation.

Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli. ITU Research Fund, Project No: 990, May 1998–May 2005 [Zeren Gülersoy, N. (Project coordinator), Özsoy, A., Tezer, A., Genli Yiğiter, R., Günay, Z.].

The aim of the research is to discuss the diverse factors on the provision of environmental quality and to put forward a strategic approach for quality planning in degraded and/or decaying urban areas where historical and architectural values of the environment have to be sustained. The research explores the concept of urban quality within the context of total quality management through the evaluation of urban design practices from Turkey and abroad. In addition, it clarifies the various components and their interrelations to build the basis for the strategic framework.

Neoliberal Kentleşme Çerçevesinde Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliği: Sürdürülebilir Kentsel Koruma Modeli. ITU Scientific Research Projects Unit, Programme on the Support for Graduate Thesis (I), Project No. 33219, September 2009– September 2010 [Zeren Gülersoy, N. (Project coordinator), Günay, Z.].

The research focuses on the problem concerning the sustainability of historic environment within the framework of neoliberal urbanization dynamics. The aim is to assess the working of urban conservation policies in Turkey in order to facilitate the sustainability of historic environment within the context of neoliberal urbanism. Regarding the contextual operation of adaptation of urban conservation policies applied in Turkey to neoliberal urbanization dynamics, the experiences of two medium-sized towns, Safranbolu (Bazaar Region) and Beypazari, are highlighted as empirical evidence constituting alternative urban conservation models being goal-oriented and instrument-oriented respectively.

Mirasın Tanımlanmasında, Değerlemesinde ve Korunmasında Toplumun Rolü [Role of Community in the Definition, Valorisation and Conservation of Heritage]. İTÜ Research Fund [November 2014 - continuing] [Project coordinator].

The aim of the Project is to provide a conceptual and methodological framework in the identification of the role of community for the definition, valorisation and preservation of heritage in order to ensure the sustainability of historic urban landscapes; and to question the applicability of this framework via Taksim Region as empirical evidence.


Mesleki uygulamalar

Prizren Municipal Development Plan. Republic of Kosova, Municipality of Prizren, UN Habitat, tarafından desteklenen, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, Plan-Art ve Urban Design Studio tarafindan yürütülen proje, Ekim 2008-Ağustos 2012  [Zeren Gülersoy, N. (Project coordinator), Eyüboğlu, E., Özçevik, Ö., Ertekin, O., Koramaz, T.K., Günay, Z., Akçakaya, İ., Ayranci, İ., Özer, Ö., Kabashi, S.].

Prizren Municipal Development Plan 2025 (PMDP 2025) leads the strategic development of Prizren Municipality. Through its integrated and participatory approach, it developed strategies for providing a balanced management and coordination of land use and future growth patterns, encouraging the engagement of local people and users in defining and being involved in the process of change, influencing the location of investments, facilitating the use of Geographical Information Systems in evidence-based decision making and help track the impact of the Plan.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planına Altlık Oluşturacak Analiz Yapımı ve Sentez Çalışmaları: Kültür Varlıkları (Somut ve Somut Olmayan) Alt Çalışma Grubu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mart 2011-Şubat 2012 [Zeren Gülersoy, N. (Project coordinator), Koramaz, T.K., Günay, Z.].

The aim of the Project is to prepare analysis on cultural assets of Bursa Province to lead Bursa Greater Municipality 1/100.000 Scale Provincial Development Plan. It included three stages: an extensive inventory on cultural assets, assessment and strategic guideline.

İstanbul Metropoliten Alanı İçinde Zeytinburnu İlçesi Öncelikli Olmak Üzere İlçeler Bazında Yeni Yerleşmeler İçin Gerekli Alan Tespiti ve Projeler Geliştirilmesi ve Uygulama Modellerinin Sunulmaya Hazır Hale Getirilmesi. İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, BİMTAŞ, Şubat 2005 [Eyüboğlu, E. (Project coordinator), Ertekin, O., Koramaz, T.K., Günay, Z., Özer, Ö.].

Projenin amacı, İstanbul Deprem Master Planı’na (İDMP) uygun olarak yürütülen “Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Pilot Bölge Uygulama Projesi” kapsamında, depreme hazırlık sürecinde İDMP ve JICA verileri değerlendirilerek, İstanbul Metropoliten Alan Nazım İmar Planı ve İstanbul 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı çerçevesinde, İstanbul Metropoliten Alanı geneli, Zeytinburnu İlçesi ve bu ilçeye komşu ve yakın ilçelerden Fatih, Bakırköy, Güngören, K.Çekmece ve Bayrampaşa ilçelerinde yeni yerleşim alanı potansiyeli taşıyan alanlarla ilgili araştırma yapmak ve dönüşüm uygulamasında kullanılabilecek model ve projeleri geliştirmektir.