AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Etkinlikler > Konferanslar

Konferanslar


Uluslararası konferans

"An International Inter-Disciplinary Conference on the Black Sea Region: Past, Present and Future, 14-16 Ekim 2004", 27.10.2011 - 27.10.2011, British Academy Black Sea Initiative, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, (with Baypınar, M.B., Campbell, S., Coulthard, G., Erkut, G., Gezici, F., Günay, Z., Mitchell, S., Özsoy, A., Şener, E.)
"The Global Studio: İstanbul, 24 Haziran - 2 Temmuz 2005.", 27.10.2011 - 27.10.2011, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, (with RUBBO, A., HENEGHAN, T., MILLER, A., LIPPER, B., SCLAR, E., CAROLINI, G., GARAU, P., GÜLERSOY-ZEREN, N., TÜRKOĞLU, H., ERKÖK, F., KORAMAZ, T.K., KAHVECİ, E., BALAMİR, A., AKKAR, M., KARAMAN, A.)
"UIA International Student Charette: People Building Better Cities (Topical Session in UIA Congress)", 04.07.2005 - 08.07.2005, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, (with Rubbo, A., Balamir, A., Zeren Gülersoy, N., Türkoğlu, H., Akkar, M., Uluoğlu, B., Günay, Z., Koramaz, T.K.)
"Zeyrek Community Work Programme", 11.06.2005 - 25.06.2005, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, (with Rubbo, A., Garau, P., Zeren Gülersoy, N., Ahunbay, Z., Günay, Z., Koramaz, T.K., Akkar, M., Bektaş, C.)
"14th International Planning History Society Conference: Urban Transformation: Contrasts, Controversies and Challenges", 12.07.2010 - 15.07.2010, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, International Planning Hi, (with Zeren Gülersoy, N., Ayataç, H., Günay, Z., Koramaz, T.K., Önem, B., Arslanlı, K.Y., Ayrancı, İ., Kaya, E.) *Young Researchers in Planning History Session Coordinator
"14th International Planning History Society Conference Young Researchers in Planning History Session Coordinator", 12.07.2010 - 15.07.2010, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, International Planning Hi, [Genç Araştırmacılar oturumu modaratörleri: Akpınar, N. Esin, C. Bektaş].
"Commemoration Activities for the 100th Anniversary of the Birth of Kemal Ahmet Aru: International Urban Planning and Design Symposium", 18.12.2012 - 19.12.2012, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, (with Zeren Gülersoy, N., Hacıhasanoğlu, O., Türkoğlu, H., Bölen, F., Ergun, N., Tezer, A., Koramaz, T.K., Onem, B., Arslanlı, K.Y., Kürkçüoğlu, E., Metin, S., Uğur, B.)
"50th International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) Congress", 23.09.2014 - 26.09.2014, Gdynia, Polonya, “Congress Team”, Urban Transformation: Cities and Water [A. Brandeis (General Raporteur), H.Wang, G. Perry, O. Olufemi, L. Gonzalez, G. Pascariu, A. Antonov, M.V. Luna, N. Elhoweris, B. Schmelzer, A. Alwehhab, M. Juvara ile birlikte].

Ulusal konferans

"Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) 3. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması", 02.07.2007 - 03.07.2007, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, (Zeren Gülersoy, N., Kundak, S., Günay, Z., Demircioğlu, E., Yazgı, B., Beyazıt, E., Gönül, D. ile birlikte)
"Taşkışla-Gümüşsüyü Kampüsleri Arası Yakın Çevre Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Yarışma Sekretaryası", 26.03.2007 - 25.05.2007, İTÜ Rektörlüğü, (Giritlioğlu, C., Ocakçı, M., Turgut, H., Ünlü, A., Özgen, K., Aslan, D., Hasol-Erktin, A., Günay, Z., Ataş, Z.)
"Kemal Ahmet Aru Doğumunun 100. Yılı Anma Etkinlikleri", 10.07.2012 - 10.07.2012, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi., (Hacıhasanoğlu, O., Türkoğlu, H., Zeren Gülersoy, N., Bölen, F., Kubat, A.S., Ergun, N., Tezer, A., Ayataç, H., Kundak, S., Koramaz, T.K., Günay, Z., Önem, B., Arslanlı, K.Y., Neftçi, A., Ayrancı, İ., Garip, E., Kürkçüoğlu, E., Sungur, C., Demir, M., Uğur, B., Küçük, E., Erin, İ.)
"İstanbul Buluşmaları: 2000’li yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam", 17.04.2015 - 17.04.2015, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
"İstanbul Buluşmaları: İstanbul’u Paylaşmak", 13.04.2016 - 13.04.2016, İstanbul, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, 13 Nisan 2016
"İstanbul Buluşmaları: Huzursuz Kentin Geçici Halleri", 05.05.2017 - 06.05.2017, İstanbul, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi [Günay, Z., Sezgin, E., Beyazıt, E., Baypınar, M.B., Argın, G. [İTÜ Grubu].

Bilimsel toplantılarda seçici/bilim kurul üyeliği

"50th International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) Congress: Urban Transformation: Cities and Water", 23.09.2014 - 26.09.2014, Gdynia, Poland, “Congress Team”
"7th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design (EURAU): Composite Cities", 12.11.2014 - 15.11.2014, İstanbul
"6th Asian Conference on Arts and Humanities (ACAH): Power", 02.04.2015 - 05.04.2015, Osaka, Japan, [Oturum başkanlığı ve Hakemlik]
"6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu", 08.10.2015 - 09.10.2015, İzmir, Gayrimenkul Odaklı Büyümeden Üretime Dayalı Büyümeye Doğru, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) [Tartışmacı / Discussant].
"Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu: Temel Yaklaşımlar ve Teknikler", 22.10.2015 - 23.10.2015, Mersin, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi
"City Planning and Urban Design Conference (CPUD)", 07.04.2016 - 09.04.2016, İstanbul, Cities and City Plans: The Past and the Future by Eastern Mediterranean Academic Research Center (DAKAM)
"The Asian Conference on Arts and Humanities (ACAH): History, Story, Narrative", 30.03.2017 - 02.04.2017, Kobe, Japonya

Yarışma jüri üyelikleri

"International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) Young Planning Professionals Routledge Poster Prize 2012 Juree", 10.09.2012 - 14.09.2012, Perm, [with Jeremy Dawkins, Mairura E. Omwega], September 2012
"International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) Young Planning Professionals Routledge Poster Prize 2016 Juree", 12.09.2016 - 16.09.2016, Durban, [with Guy Perry, Dorotka Kamrowska-Zaluska, Huang Jianxiang], September 2016