AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Etkinlikler > Seminerler

Seminerler


Verdiği uluslararası seminer

"Urban and archaeological conservation studies in Mersin", 10.06.2001 - 10.06.2001, Mersin, 31st Annual Conference of International Urban Fellows Programme Conference: Problems of Urban Growth: Preserving While Developing, Johns Hopkins Institute for Policy Studies, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
"Cultural heritage as a tool in dialogue of civilizations", 29.09.2004 - 02.10.2004, Rodos, World Public Forum: Dialogue of Civilizations (with Nuran ZEREN GÜLERSOY)
"Planning İstanbul in the 20th century", 07.03.2005 - 07.03.2005, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Joint Workshop by TU Delft and ITU Department of Architecture
"General evaluation of Sultanahmet conservation area", 07.06.2007 - 10.06.2007, İstanbul EXPO Centre, İstanbul-Palatina Foundation Chair, Tadilat İstanbul: Building Renovation and Restoration Fair (with Nuran ZEREN GÜLERSOY)
"İstanbul 2010: Whose capital? Whose heritage?", 16.11.2007 - 19.11.2007, Karlskrona, İsveç, International Conference on Culture and the City, FUTURE Urban Research in Europe Programme
"Conservation, regeneration and ECOC İstanbul 2010", 05.04.2008 - 11.04.2008, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Joint Workshop by Mimar Sinan Fine Arts University Department of Urban and Regional Planning – Cardiff University School of City and Regional Planning: Transformation in Tarlabaşı
"My city vs. your city: Interdisciplinary battles in urban studies", 19.06.2008 - 21.06.2008, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Workshop for Innovation in Education of Landscape Architecture through Multi-disciplinary Dialogue: Exploration of in between Pedagogy, Science and Practice Languages “Together”
"Urban conservation in Süleymaniye: Challenges and opportunities", 24.11.2008 - 28.11.2008, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Joint Workshop by YTÜ Urbarch and the Faculty of Architecture of Genova, Department POLIS: Innovative Approaches to Urban Regeneration in Historical Environments: The Süleymaniye District (with Nuran ZEREN GÜLERSOY)
"İstanbul-regenerated: An overview on the current urban agenda", 27.03.2009 - 27.03.2009, İstanbul, De Baak Management Centre Young Executives Programme
"Conservation paradoxes in İstanbul towards 2010", 04.04.2009 - 11.04.2009, MSGSÜ, İstanbul, Joint Workshop by Mimar Sinan Fine Arts University Department of Urban and Regional Planning – Cardiff University School of City and Regional Planning: Exploring into the Future of Golden Horn Dockyards
"Brownfield development and cultural industries: Case of Golden Horn", 04.06.2013 - 04.06.2013, Bauhaus-Universitat Weimar, Fakultät Architektur, Weimar
"Ten years of struggle in reclaiming Istanbul: Urbanization vs. urbicide", 05.06.2013 - 05.06.2013, Bauhaus-Universitat Weimar, Fakultät Architektur, Weimar
"Urban Renewal Agenda in Istanbul: Lessons from Historic Peninsula", 06.06.2013 - 06.06.2013, Bauhaus-Universitat Weimar, Fakultät Architektur, Weimar
"Housing renewal in Turkey: From squatter upgrading to large-scale renewal programmes", 22.06.2013 - 22.06.2013, 25th European Network of Housing Research (ENHR) Conference, Plenary Session: Renewing Europe’s Hous
"ISoCaRP Young Planning Professionals Workshop Presentation “Howard Smith Wharves: Inner City Rejuvenation and Urban Connectivity”", 01.10.2013 - 01.10.2013, 49th ISoCaRP Congress, Brisbane
"Heritage as commons and the tragedy of conservation politics", 20.11.2013 - 23.11.2013, Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, İstanbul, Annual Meeting of the Association of European Schools of Planning Thematic Group - Public Spaces and Urban Cultures “Becoming Local: Public Space as an Imaginary of Alternative Urban Futures”
"Reclaiming Istanbul", 08.05.2014 - 08.05.2014, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Technische Universität Darmstadt Istanbul Workshop
"Politics of urbanisation vs. urbanisation of politics", 26.05.2014 - 26.05.2014, Institut d'Urbanisme de Grenoble, Universite Pierre Mendes, Grenoble, Fransa
"Heritage as commons", 27.05.2014 - 27.05.2014, Institut d'Urbanisme de Grenoble, Universite Pierre Mendes, Grenoble, Fransa, Pacte Seminar, Laboratoire de Recherche en Sciences Sociales, [http://www.pacte-grenoble.fr/blog/categorie/seminaires/].
"Introduction to Re-Public", 19.07.2014 - 19.07.2014, İTÜ Taşkışla, İstanbul, The Re-Public Workshop: Re-making the Public Space, Life Long Learning - Erasmus Intensive Programme
"World heritage under construction", 02.03.2015 - 06.03.2015, İstanbul, Workshop on Planetary Urbanism: Architecture, Society, Space. As part of International Competition by Journal ARCH+: Planetary Urbanism - Critique of the Present in the Medium of Information Design, Istanbul Technical University, Brandenburg Technical University.
"Çatışma mekanı olarak miras", 18.03.2015 - 18.03.2015, İstanbul, Panel: Türkiye’de Anma ve Anıtlaştırma Yolları. Zamanın Mekansal Kurguları: Anma, Anıtlaştırma Biçimleri ve Anma Mekanları İTÜ BAP Projesi kapsamında, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
"Heritage as conflict", 11.05.2015 - 11.05.2015, Universitat Internacional de Catalunya, Escola Tecnica Superior d’Arquitectura, Barcelona, [http://masteremergencyarchitecture.com/2015/open-lecture-with-zeynep-gunay-on-heritage-as-conflict/]
"Contested commercial gentrification in İstanbul: a case study of Tophane neighbourhood", 27.08.2015 - 29.08.2015, Urbino, by Kızıldere, D., Günay, Z., RC21: The Ideal City - Between Myth and Reality, Research Committee 21 (RC21) on Sociology of Urban and Regional Development of the International Sociological Association, Urbino, 27-29 August 2015 [Distributed paper].
"A critical appraisal on Turkey’s neoliberal quest for urban renewal in historic landscapes", 19.02.2016 - 22.02.2016, Kathmandu, Living under Threat of Earthquake: International Conference – Humboldt Kolleg on Short- and Long-term Management of Earthquake Risk and Damage Prevention in Nepal
"ITU Department of Urban and Regional Planning Introduction", 18.04.2016 - 19.04.2016, Bordeaux, International Cooperation Meeting, Universite Bordeaux Montaigne
"Power of “public” in remaking the urban space: A critical appraisal on Istanbul", 05.07.2016 - 05.07.2016, L'Aquila, Research Seminars, Gran Sasso Science Institute

Verdiği ulusal seminer

"Rotterdam izlenimleri: Vizyon 2010 Kop Van Zuid projesi", 17.11.2003 - 17.11.2003, Taşkışla, İstanbul, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri, İstanbul
"Avrupa Birliği kültürel miras koruma politikalarının sosyo-ekonomik boyutlarıyla irdelenmesi ve Türkiye için bir yöntem değerlendirmesi: Ayvansaray, İstanbul Tarihi Yarımada örneği", 09.12.2003 - 09.12.2003, İstanbul, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
"Doğu Avrupa izlenimleri: Budapeşte ve Prag", 08.03.2005 - 08.03.2005, İstanbul, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Şehir Planlama Anabilim Dalı Seminerleri no.7
"Korumaya karşı yeniden canlandırma: İstanbul 2010", 06.12.2006 - 06.12.2006, İstanbul, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ArGör_SBP Anlatıyor Seminerler Dizisi no.1
"Kentsel dokuda çevresel kalitenin iyileştirilmesi", 11.04.2008 - 11.04.2008, İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası Seminerleri (with Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER)
"Beypazarı and the Sustainability of Historic Environment in the Neoliberal Age", 08.05.2012 - 08.05.2012, Istanbul Bilgi University
"İstanbul’un kusur-atlı koruma gündemi (Atölye: Kusurluluk)", 01.10.2012 - 05.10.2012, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, İKSV Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı, İTÜ Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yükseklisans Programı
""Renewing” Historic Peninsula", 25.04.2013 - 25.04.2013, Erasmus Student Seminar, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul
"Istanbul’s Adventure with European Capital of Culture 2010: Approach, Projects, Impacts", 22.05.2013 - 22.05.2013, Seminar of Stuttgart University Visit, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul
"İstanbul’da neoliberal korumanın sürdürülemezliği üzerine bir tartışma", 22.11.2013 - 24.11.2013, TMMOB III. Kent Sempozyumu: Yaşanabilir Bir İstanbul, İstanbul
"Müşterek mekân olarak miras ve koruma trajedyası", 03.04.2014 - 03.04.2014, Mimarlıkta Paradigmalar Seminerleri
"Neoliberal mekân – mekânsızlaştırma", 24.04.2014 - 24.04.2014, Mimarlıkta Paradigmalar Seminerleri
"Koruyarak canlandırma * canlandırarak koruma", 26.11.2014 - 26.11.2014, Tarihi Kentler Birliği, İstanbul, Tarihi Kentler Birliği Kentsel Koruma Eğitim Programı Güz 2014: Korumaya Yönelik Kentsel Canlandırma, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
"2000’li yılların muhasebesi", 17.04.2015 - 17.04.2015, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, İstanbul Buluşmaları - 2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İTÜ, YTÜ, MSGSÜ [Günay, Z., Aksümer, G., Göğüş, B., Buyrukçu, Ç., Çetin, R., Kurt, E., Ulubaş, A.]
"İstanbul planlama okullarının 2000’li yıllarla imtihanı", 11.11.2015 - 11.11.2015, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çarşamba Seminerleri [Ulubaş, A., Göğüş, B., Buyrukçu, Ç., Kurt, E., Aksümer, G., Çetin, R., Günay, Z. - Akademinin Kent Gündemi Çalışma Grubu]
"Neoliberal kentleşme ve tarihi çevrelerin sürdürülebilirliği", 11.11.2015 - 11.11.2015, İTÜ Mimari Tasarım Yükseklisans Programı Seminerleri
"Management of change in urban conservation", 28.03.2016 - 28.03.2016, Istanbul, SBP625E Special Topics in Urban Planning Seminars [Coordinator: Handan Türkoğlu]
"İstanbul Dünya Miras Alanlarında Yenileme Politiği [Renewal politics in Istanbul’s world heritage sites]", 04.05.2016 - 04.05.2016, Istanbul, RST616 Kültürel Miras Yönetimi dersi Seminerleri [Coordinator: Zeynep Eres]

Paneller

"Discussant at the Session on The Impact of Real-Estate Oriented Growth on Environmental, Social and Historic Fabric, 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu: Gayrimenkul Odaklı Büyümeden Ür", 08.10.2015 - 09.10.2015, İzmir, İzmir Higher Technology Institute, Urban and Regional Research Network (KBAM)
"Expert Panel: Damage, Prevention, Restoration. In: Living under Threat of Earthquake: International Conference – Humboldt Kolleg on Short- and Long-term Management of Earthquake Risk and Damage Preven", 20.02.2016 - 20.02.2016, Kathmandu, by Alexander von Humboldt Foundation, Embassy of the Federal Republic of Germany, Kathmandu Humboldt Club Nepal, Ministry of Science and Technology (MoST) Nepal, Tribhuvan University (TU), Kathmandu University (KU), Nepal Academy of Science and Technology (NAST), Nepal Geological Society, Nepal Poly
"Panel: İTÜ’lü Kadınlar, İlham Veren Adımlar! [Women of ITU, Steps of Inspiration!]", 08.03.2016 - 08.03.2016, Istanbul, Istanbul Technical University, Women’s Studies Centre in Science, Engineering and Technology
"Open Forum: What is critical heritage studies?", 03.06.2016 - 03.06.2016, Montreal, Association of Critical Heritage Studies Third Biannual Conference: What Does Heritage Change?
"Launch of the 25th YPP Anniversary Celebrations / Panel: 25 Years of Young Planning Professionals Workshops 1991-2016", 15.09.2016 - 15.09.2016, Durban, 52th ISoCaRP Congress: Frontiers of Planning [Chair: Piotr Lorens, Estefania Chavez-Barragan]
"Panel on the Dynamics of Gdynia: how the new transportation axis will shape the structure of the city?", 22.06.2017 - 22.06.2017, Gdynia, Annual Conference of the Society of Polish Town Planners: Urban Dynamics.