AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Kitaplar

Kitaplar


I- Uluslararası Kitapta Bölüm Yazarlığı:

Doğan M.Z., Önal G., Güney A., Yüce E.A., "New Developments in the Processing of Chromite Tailings in Turkey", 1998, Boston: Kluwer Academic Publisher, Mineral Processing and the Environment

II- Ulusal Kitapta Bölüm Yazarlığı

Güney A., "Stoklama, Cevher Hazırlama El Kitabı", 1994, Istanbul: Vitrin Yayınları, Eds. Önal, G., Ateşok, G. pp.381-385
Güney A., Sirkeci A.A., Arslan F., "Türkiye Cevher Hazırlama Tesislerinden Örnekler, Cevher Hazırlama El Kitabı", 1994, Istanbul: Vitrin Yayınları, pp.469-493
Güney A., Önal G., Kural O. (Ed.), "Kömür Hazırlama Yöntemleri ve Tesisleri, Kömür Özellikleri Teknolojisi ve Çevre İlişkileri", 1998, Istanbul: Özgün Ofset Matbaacılık A.Ş
Güney A., Tarkan M., Önal G., Yüce E., Özpeker I. (Ed.), "Karbonatlı Kayaçlar, Endüstriyel Mineraller El Kitabı", 12/1999, Istanbul: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yayını
Güney A., Önal G., Ateşok G. (Ed.), "“Cevher Hazırlama Tesislerinin İşletimi, Denetimi ve Ekonomisi”, Cevher Hazırlama El Kitabı(18. Bölüm),", 2000, YMGV yayını
Güney A., Yüce E.A., Ateşok G., Önal G. (Ed.), "Endüstriyel Hammaddelerin Zenginleştirilmesi, Cevher Hazırlama El Kitabı( 25. Bölüm)", 2000, YMGV yayını, İkinci Baskı yapılacak
Güney A., Sirkeci A.A., Ateşok G., Önal G. (Ed.), "“Stoklama”, Cevher Hazırlama El Kitabı(15. Bölüm),", 2000, YMGV yayını

Uluslararası Kitapta Editörlük

Önal G., Güney A., Yüce E.A., Güney A., Atak S. (Ed.), "New Developments In Mineral Processing", 9/2001, Proceedings of the 9 th Balkan Mineral Proceessing Congress
Önal G., Arslan F., Yüce E.A., Perek T., Güney A. (Ed.), "Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress, Volume 1", 9/2006, PromedAdvertisingAgency

Ulusal Kitapta Editörlük

Güney A., Güney A. (Ed.), "Türkiye Çinko Envanteri", 1998, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Önal G., Yüce E.A., Güney A. (Ed.), "Endüstriyel Mineraller El Kitabı", 1999, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Güney A., Güney A. (Ed.), "Manyezit Envanteri", 1999, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Güney A., Güney A. (Ed.), "Dolomit Envanteri", 1999, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Güney A. (Ed.), "Çinko-Kurşun VIII Beş Yıllık Kalkıma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu", 2001, Sirkeci: DPT Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı