AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

Bağlantılar


İletişim Bilgileri


Adres İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak, İstanbul
Oda No B-206
Telefon 0212 285 33 57
Faks No 0212 285 34 27
E-posta

ÇALIŞMA ALANLARI


Pirometalurji (Ergitme, Redüksiyon)

Hidrometalurji (Liç, Saflaştırma, Tungsten Metalurjisi)

Elektrometalurji (Değerli Metallerin Geri Kazanımı, Elektrolitik Metal Tozu Üretimi)

Refrakterler (Curuf Etkileşimi)

Metalurjik Atık ve Çevresel Koruma (Metalurji ve Çevre Arasındaki İlişki)

İleri Seramikler

Kimyasal Buhar Biriktirme

Endüstriyel Gaz (BCl3) Üretimi ve Rafinasyonu

Metalik Bor ve Metal Borürlerin Üretimi 

Bor Fiberi Üretimi 

Metal Matriksli Hibrit Kompozitler 

EĞİTİM


Doktora – Diploma:  TUB Technische Universitaet Berlin (1982-1985)

Doktora – Başlangıç:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi,
                                             Üretim Metalurjisi Bölümü (1979-1982)

Yüksek Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi,
                                 Malzeme Bölümü (1975-1978)

Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Metalurji Bölümü,
                 Tatbiki Metalurji Kürsüsü (1971-1975)