AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


ARAŞTIRMA PROJELERİ

- İnşaat Sektöründe Firma Stratejisinin Biçimlendirilmesinde Enformasyon Teknolojileri Kullanımının Rolü, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri - Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Mart 2008-Eylül 2008, Araştırmacı.

- İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi İTÜ İnşaat Projelendirme İhale ve Yapım El Kitabı, İTÜ Rektörlüğü, 2009, Araştırmacı.

- Yapı Malzemesi Enformasyon Sunma/Sağlama Konusundaki Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi ve Süreç Analizi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, 2009-Halen devam ediyor, Araştırmacı.

- Türkiye Kamu Yapım İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dokümanlarının Yeniden Yapılandırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri - Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Ocak 2012-Halen devam ediyor, Araştırmacı.