AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, Maçka, 34367, Beşiktaş İstanbul
Oda No A406
Telefon 02122931300/2789
E-posta

Çalışma Alanları


İlk:      Sosyal Göstergeler, Gelir Eşitsizlik Ölçüleri

İkinci: Uygulamalı Sayısal Yöntemler, Tahmin Teknikleri

Öğrenim Bilgileri


2005-             İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği Programı            
                      Tez Başlığı: "Türkiye'de Gelir Bölüşümü Eşitsizliğine Cinsiyet Ayrımının Katkısı"
                      Tez Danışmanı: Ümit Şenesen 
 
2000-2005    İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü           
                      Tez Başlığı: "KKTC Tüketim Harcamaları Davranış Denklemleri (1998-1999)"
                      Tez Danışmanı: Suat Küçükçiftçi