PROJELER

Konu

Hane Halkı Enerji Kullanımını Yapay Sinir Ağları kullanarak tahmin etme

Konu

Nükleer Reaktörlerin sosyolojik, teknolojik ve ekonomik analizleri

Konu

Elektrikli Otobüslerle yapılacak toplu taşımada veri derleme ve çizelgeleme

Konu

İklim değişikliğinin etkilerini çevresel koşullarda en aza indirgemek amacıyla yapılabilecek etkinlikleri belirleyip, oyuna dönüştürecek olan bu projenin hedefi lise ve üniversite öğrencileridir. CAMAPOLI adı altında geliştirilecek olan oyun tabletlerde ve bilgisayarlarda oynanabilecektir. Oyun, gençlere daha temiz bir çevre yaratmayı, neden sonuç ilişkileri kullanan görsel bir eğlence ile öğretmeyi amaçlamaktadır.

Konu

Bu projede, yatırım maliyeti yüksek taşıt ve araçların, yerinde veya birden fazla servis merkezinde dönemsel bakımlarının, anlık bakımlarının vetamiratının yapılması için planlama ve çizelgeleme sistemi geliştirilecektir. Uçak, raylı veya raysız toplu taşıma sistemleri ve enerji tribünlerininbakım planlaması hem bu sistemlerin verimliliği hem de güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu planlamaların hazırlanmasında, bakımve onarım maliyetlerini ve araçların kullanım dışı bırakılma sürelerini en aza indirmek kadar malzeme kullanımı, insan gücü kullanımı ve hangardepo kullanımını da eniyilemek amaçlanmaktadır. Bakım ve onarım bazı araçlar için zorunlu olarak yerinde yapılmalıdır, bazı araçlar ya daparçaları ise servis merkezine taşınarak bakıma alınırlar. Bir planlama sistemi hem araçların tümünü, hem parçalarını hem de servis merkezleriniizlemelidir. Projede geliştirilecek sistem, hem farklı bakım sistemlerini hem de bunların entegrasyonunu ele alacaktır.

Konu

Bir Organize Sanayii Bölgesinde Rüzgar, güneş ve Doğl Gaz tribünü kulanarak enerji gereksinimini karşılayacak yük çizelgesinin stokastik yöntemerle hazırlanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kendi Enerjisini Üreten Sanayii şirketlerinde üretim planları ile bütünleşik enerji üretim optimizasyonu modelleme ve yazılım uygulamasını içerir

Konu

Regions of Knowledge