AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Çalışma Alanları

Çalışma Alanları


Çalışma Alanları

-Kompozit yapılı MF ve UF düz tabaka levha membran üretimi

-Hollow fiber membran üretimi

-Membran yüzeylerinin kaplanması

-Nanofiltrasyon membranları ile tuz gideriminde organik iyon etkisinin modellenmesi

-Membran yüzeyinin karakterizasyonu ve gerçek yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi

-Çift tabakalı kek modeli ve bunun tuz-boya karışımı çözeltilerine uygulanması

-Debi ve çözelti kimyasının membran kek tabakasına etkisinin belirlenmesi

-Kek direncinin modellenmesi

-Membran yüzeyindeki kek tabakasındaki değişimlerin ortaya konması için mikroskobik tekniklerin geliştirilmesi

-Membran tıkanmasını azaltıcı yeni tekniklerin geliştirilmesi

-Değişik şartlarda nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları yüzeylerindeki çökelmenin karakteristiğinin belirlenmesi

-İleri su arıtmada ön arıtmanın etkisi

-Membran sistemine dayalı atıksu geri kazanım tekniklerinin geliştirilmesi

-Batık membran sistmeleri ile içme suyu arıtımı

-Membran yüzeyindeki depozitlerin çözünme kinetiğinin belirlenmesi

-Nanopartüküllerin karakterizasyonu

-Nanopartikullerin çevresel etkileri

-Çevre nanoteknolojisi

-Altyapı planlama ve tasarım esasları

-Arıtma tesislerinin hidroliği