AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


ARAŞTIRMA PROJELERİ

-  Su ve Atıksu Arıtımı için Yenilikçi Membran Modülü Üretimi,Proje No: İSTKA 2012/BİL/2 (İSTKA Projesi), Proje Yürütücüsü,  2013-2014

- Quorum Quenching Energy Saving Technology in Membrane Bioreactorfor Wastewater Reuse to cope with global water scarcity, Proje Yürütücüsü, Proje No: 112M739 (KORANET Projesi),  2012-2014

- Farklı Polimerler Kullanılarak Düz Plaka Membran ve Modül Üretimi, Proje No: SAN-TEZ 1481 (San-Tez Projesi), Proje Yürütücüsü,  2012-2014

- Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı, SAN-TEZ Projesi, Araştırmacı, 2012-2014

- Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi (Um2fc) ile Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi,Danışman, Proje No: 111Y252 (TÜBİTAK 1001 Projesi),  2012-2014

- Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik İleri Osmoz Membranların Geliştirilmesi ve Deniz Suyu Tuzsuzlaştırılması için Uygulanması. Danışman, Proje No: 111R012 (TÜBİTAK 1001), 2012-2014

- Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda Biyokirlenmeyi Önleyen Yeni Metodların Geliştirilmesi ve Uygulanması, Danışman, Proje No: 111Y275 (TÜBİTAK 1001 Projesi),  2012-2014

- Biyokirlenmeye Dirençli Nanomateryaller ile Üretilen Polimerik Membranların Geliştirilmesi ve Membran Biyoreaktörlerde Uygulanması, Danışman, Proje No:111Y095 (TÜBİTAK 1001 Projesi),  2012-2014

- Nanokompozit Polimerik Membranların İçme Suyu Arıtımında Kullanılması Proje No: 110Y214 (TÜBİTAK 1001 Projesi), Danışman,  2012-2014

- Organik Katı Atık ve Endüstriyel Atıksulardan Anaerobik Biyomembran ile Biyohidrojen Üretimi, Proje No:110Y026 (TÜBİTAK 1001 Projesi), Danışman,  2010-2013

- Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi Kurulması Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Projesi, Proje Yürütücüsü ( 2009-2012) (Devam Ediyor)

- Industrial Wastewater Reuse in Textile Industry by Application of Appropriate Membrane Treatment Technology and Investigating Pre-treatment Methods, Fouling Phenomenon, and Cleaning of Fouled Membranes, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projesi (Program kodu: İkili ve Çoklu İşbirliği Programı-IntenC), Proje Yürütücüsü, (2009-2012) (University of Stuttgart ile birlikte)

- Petrol ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Yönetimi, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projesi (Program kodu:1007), Proje Yürütücüsü, (2008-2011)

- Batık Membran Sistemleri ile İçme Suyu Arıtımı: Membran Tıkanmasının Azaltılması İçin Yeni Yöntemler, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projesi (Program kodu:1001), Proje Yürütücüsü, (2007-2010)

- Petrol Ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Arıtılabilirliğinin ve Yönetiminin Araştırılması Raporu , Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Proje Yürütücüsü, 2006.

- Environmental Heavy Cost Investment Planning of Turkey,  Avrupa Birliği Projesi, Envest, Araştırmacı, 2005.

 

- Characterization of particles in filter effluents, American Water Works Association Research Foundation, Araştırmacı, 2005.


- Bench-Scale Evaluation of Fouling Potential During Nanofiltration and Reverse Osmosis of Pretreated Surface Water, Rice University (ABD) (Prepared for Vivendi water in France), Araştırmacı, 2003.


- Pamuklu Tekstil Endüstrisi Atıksularının Nanofiltrasyon Membranları ile Arıtımı ve Tuz Gideriminde Organik İyon Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, 2002.

 - Kanalda Arıtma Prosesinin Geliştirilmesi Projesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Projesi, Araştırmacı, 2002 (1. Ara rapor).

- Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisinin İzlenmesi ve Çamur Yönetimi Projesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Projesi Ara rapor, Araştırmacı, 2002.

- Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisinin İzlenmesi ve Çamur Yönetimi Projesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Projesi nihai rapor, Araştırmacı, 2002.

- Direkt Filtrasyonda Ön Ozonlamanın Etkisinin Araştırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, 2002

- Membran Teknolojisinin Endüstride Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projesi, Araştırmacı, 1999.

- Anaerobik Biyoteknoloji ile Evsel ve Endüstriyel Atıksulardan Biyoenerji Geri Kazanımı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projesi, Araştırmacı, 1999.MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK RAPORLAR (İNGİLİZCE)

- Topacık,D., Turan , M., Çitil,E., I. Koyuncu, Greater Istanbul Water Supply project Phase II - Quarterly Progress Report, No.3 ( April - June 1996), Istanbul Technical University Environmental Engineering Department, Istanbul, 1996.

- Topacık,D., Turan , M., Çitil,E., I. Koyuncu, I., Greater Istanbul Water Supply project Phase II - Quarterly Progress Final Report, No.4 ( July - December, 1996), Istanbul Technical University Environmental Engineering Department, Istanbul, 1996.

- Öztürk, I. ve I. Koyuncu, Kadıkoy Preliminary Wastewater Treatment and Marine Discharge Plant Revised Project Report, Istanbul Technical University Environmental Engineering Department, Istanbul, 1996.

- Öztürk, I. ve I. Koyuncu, Küçüksu Preliminary Wastewater Treatment and Marine Discharge Plant Revised Project Report, Istanbul Technical University Environmental Engineering Department, Istanbul, 1997.

- Akça, L., Yildirim, H., Guler, K., I. Koyuncu ve Okten, H.E., Physical and Environmental Impacts Of The Road Construction On The Pfizer Pharmaceutical Factory, Istanbul Technical University Environmental Engineering Department, Istanbul, 2001


MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK RAPORLAR (TÜRKÇE)

- Öztürk, İ. ve İ. Koyuncu, Kadıköy Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Tesisi Revize Projesi Ön Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1996.

 - Öztürk, İ. ve İ. Koyuncu, Kadıköy Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Tesisi Revize Proje Ara Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1996.

 - Öztürk, İ. ve İ. Koyuncu, Kadıköy Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Tesisi Revize Proje Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1996.

 - Alp,K., Demir,İ., Arıkan, O. ve İ. Koyuncu, İstanbul Hospital ÇED Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1996.

 - Topacık, D., Bayhan, H., Yazgan, M., İ. Koyuncu, vdğ., Küçükçekmece Entegre Su temini ve Çevresel Etkileri Değerlendirme (ÇED) Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1997.

- Öztürk, İ. ve İ. Koyuncu, Küçüksu Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Tesisi Revize Proje Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1997.

- Sarıkaya, H. Z., Topacık, D., Öztürk, İ ve İ. Koyuncu, Sapanca İlçesi içmesuyu ve kanalizasyon şebekesinde deprem nedeniyle meydana gelen hasarlar ve ıslahıyla ilgili teklifler hakkında rapor, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1999.

- Öztürk, İ. ve İ. Koyuncu, Küçüksu Deniz Deşarj Tesisi Uygulama Proje Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2000.

- Öztürk, İ.,  , İ. Koyuncu ve vdğ., Ali Sami Yen Stadyumu Çevresel Etkileri Değerlendirme (ÇED) Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1998.

- Öztürk, İ. ve İ. Koyuncu, İskenderun Deniz Deşarj Tesisi Proje Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul,1998.

- Öztürk, İ. ve İ. Koyuncu, Isparta Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1999.

- Toröz, İ ve İ. Koyuncu, Üstün Gıda Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1999.

- Toröz, İ ve İ. Koyuncu, Uçal Kağıt San ve Tic. A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2000.

 - Toröz, İ ve İ. Koyuncu, Boybo Tekstil San ve Tic. A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1999.

- Toröz, İ ve İ. Koyuncu, Fresh Cake Gıda San ve Tic. A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, , İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2000.

- Özturk, İ., İ. Koyuncu ve Arikan, O., İstanbul İkitelli Olimpiyat Köyü Atıksu ve Yağmursuyu  Projeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2001.

- Özturk, İ., Arikan, O. ve İ. Koyuncu, İstanbul İkitelli Olimpiyat Köyü Yol Projeleri Ön Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2001.

- Akça, L. , Yüksel, E., Aydın, A.F. ve İ. Koyuncu, Kadıköy Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Tesisi Çevresel Etkiler Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2001.

- Akça, L. , Yüksel, E., Aydın, A.F. ve İ. Koyuncu, Küçüksu Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Tesisi Çevresel Etkiler Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2001.

- Topacik, D., Yüksel, E. ve İ. Koyuncu, Acıbadem Carousel Hastenesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2001.

- Kınacı, C. ve İ. Koyuncu, Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Atıksu ve Yağmursuyu  Projeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2002.

- Demir, İ., Bayhan, H., Arıkan, OA, Yuksel, E. ve Koyuncu, İ (2003) Doğa Madencilik İnşaat ve Ticaret Limşted Şirketi Düzce Taş Ocağı ve Konkasör Tesisi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2002.

- Demir, İ., Bayhan, H., Arıkan, OA, Yuksel, E. ve Koyuncu, İ (2003) Çorlu Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Ön Araştırma Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2003.

- Topacik, D., Akca, L., Kinaci, C,. ve Koyuncu, İ, Su Proje İhale Dökümanlarının Hazırlanması, “İçme ve kullanma suyu projelerinin hazırlanması teknik şartnamesi” İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2004.

- Aydın, AF, Koyuncu, İ ve Öztürk, İ. Belceğiz Atıksu Arıtma Tesisi Proses ve İşletmenin İncelenmesi Değerlendirme Raporu, T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2006.

- Koyuncu, İ ve Uyak, V. Bilim İlaç A.Ş. Şebeke Suyu Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Bilim İlaç A.Ş., İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2006.

- Koyuncu, İ ve Uyak, V. Bilim İlaç A.Ş. Sulama Suyu Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Bilim İlaç A.Ş., İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2006.

- Koyuncu, İ., Kayaalp, N., Çakmakcı, M., Uyak, V., Petrol Ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Arıtılabilirliğinin ve Yönetiminin Araştırılması Raporu , Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Proje Yürütücüsü, 2006.

- Kınacı, C., Akca, L., Koyuncu, İ., Ankara İl Merkezi Acil Su İhtiyacının Değerlendirilmesi Raporu, ASKİ Genel Müdürlüğü, 2007.

- Öztürk, İ, Koyuncu, İ, Arikan, O. Ve Özabalı, A. Adasu Kuzey Sapanca Kollektörünün Sapanca Gölü Kirlenmesine Etkisi, ADASU Genel Müdürlüğü, 2007.

- Öztürk, İ, Aydın, AF ve Koyuncu, İ  Afyon Alkoloid Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Devreye Alma Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Envirotek Arıtma, 2007.

- Koyuncu, İ. ve dğr. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği Revizyonu Projesi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008.

- Öztürk, İ, Kınacı, C. ve Koyuncu, İ. PAK GIDA A.Ş. Düzce Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Evaporasyon sonrası Performans Değerlendirme Raporu, PAK Gıda A.Ş. 2008.

- Öztürk, İ ve Koyuncu, İ. Kandıra Bölgesi Su İhtiyacının Belirlenmesi ve İçme Suyu Arıtma Tesisi Proses Seçimi Raporu, İSU Genel Müdürlüğü, 2009.

- Koyuncu, İ, Ovez, S, Türken T. CLARIX CX-700 PLUS Model 6 Kademeli Tezgâh Altı Arıtma Cihazının Sulardaki Bakteri ve Kimyasalları Arıtım Performansının Değerlendirilmesi Raporu, Dinamik Su Arıtma Sistemleri San. Dış. Tic. Ltd.,2011

- Koyuncu, İ, Dizge N, Türken T, Güçlü S. Konvansiyonel Su Arıtma Sistemleri İle Ultrafiltrasyon (UF) Membran Sistemlerinin Verim ve Maliyet Bazında Karşılaştırılması Raporu, İSKİ, 2011