AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri


TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARI

Demet AKGÜL, "Türkiye'de Ters Osmoz ve Nanofiltrasyon Sistemleri İle İçme ve Kullanma Suyu Üretiminin Maliyet Analizi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Selin TAŞIYICI, "Batık Membran Sistemleri İle İçme Suyu Arıtımı: Membran Tıkanıklığını Azaltmak için Farklı Yöntemlerin Kullanılması", 2008
Paşa Hüseyin ARI, "Türkiyede İçme Suyu Amaçlı Büyük Kapasiteli Membran Sistemlerinin Maliyeti", 2009
Müge AKDAĞLI, "İçme Sularının Pilot Ölçekli Batık Membran Sistemi İle Artımı", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Burak ÖZKAL, "Nanopartiküllerin Batık Membran Sistemlerindeki Etkisinin Araştırılması", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Hacer ARSLAN, "Tekstil Endüstrisi Atıksularının Membran Sistemleri İle Geri Kazanımı", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Burcu ATAY, "Hidrokarbon Konsantrasyonu Yüksek atıksuların MBR ile Arıtımı", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Selvihan ELİDÜZGÜN, "Batık Membran Biyoreaktörer ile Üretim Atıksuyu Arıtımı", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Gulimila Yalimai, "Tekstil Atıksularının Membran Prosesler ile Geri Kazanımında Ön Arıtmanın Etkisi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Recep KAYA, "Petrol ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Pilot Ölçekli Ters Osmoz Arıtma Tesisi ile Arıtma Verimliliğinin İncelenmesi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Eren KURT, "Tekstil Endüstrisi Ayrılmış Atıksularının Pilot Ölçekli Membran Sistemi İle Arıtımı ve Geri Kazanımı", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Serkan GÜÇLÜ, "İki Farklı Polimerden Simultane Olarak Elektrospinning Yöntemi ile Nanolif ve Membran Üretimi", Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012

DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Bahar TAŞ, "Ders Dönemi"
Derya KARŞI, "Ders Dönemi"
M.Emin PAŞAOĞLU, "Ders Dönemi"
Reyhan ŞENTÜRK, "Karbon Nanopartiküller ile Kompozit Hollow Fiber Membranların Üretilmesi", Devam Ediyor
Saliha ÜNAL, "Ders Dönemi"
Türker TÜRKEN, Türker TÜRKEN, "Gümüş Nanopartiküller ile Kompozit Hollow Fiber Membran Üretimi", Devam Ediyor