ETKİNLİKLER

An Urban and Regional Economics Workshop on: Ageing and the Economy
Jönköping International Business School, SWEDEN, 28 Mayıs 2015 - 29 Mayıs 2015
CENSE (CENTRE FOR ENTREPRENEURSHİP AND SPATİAL ECONOMİCS) AT JÖNKÖPİNG INTERNATİONAL BUSİNESS SCHOOL, SWEDEN AND CESIS (CENTRE OF EXCELLENCE FOR SCİENCE AND INNOVATİON STUDİES) AT THE ROYAL INSTİTUTE OF TECHNOLOGY, STOCKHOLM. (COLLABORATİNG PARTNER: REGİONAL ECONOMİCS APPLİCATİONS LABORATORY (REAL) AT THE UNİVERSİTY OF ILLİNOİS, USA.)
Ebru Kurt Özman Sanatsal Faaliyet Diğer
İSTANBUL BULUŞMALARI "2000`li Yıllarda İstanbul`da Birlikte Yaşam"
İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taşkışla Binası Nezih Eldem Konferans Salonu, 17 Nisan 2015
Ebru Kurt Özman Sanatsal Faaliyet Diğer
DÖNÜŞEN ERZURUM’DA MODERN MİMARLIK MİRASI SERGİSİ
Atatürk Üniversitesi, 1 Kasım 2014 - 2 Kasım 2014
Ebru Kurt Özman Sanatsal Faaliyet SERGİ
DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARI TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI X
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, ERZURUM, 31 Ekim 2014 - 2 Kasım 2014
Ebru Kurt Özman Sanatsal Faaliyet Diğer
“Connecting City Spaces. Kwiatkowskiego Route in Gdynia“
Department of Urban Design and Regional Planning Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk, Poland, 27 Haziran 2014 - 1 Temmuz 2014
ALEKSANDRA SAS-BOJARSKA PROF. GUT
Ebru Kurt Özman Sanatsal Faaliyet Diğer
Livable cities, climate and human comfort
Ataturk University Faculty of Architecture and Design, 24 Nisan 2014 - 25 Nisan 2014
Ebru Kurt Özman Sanatsal Faaliyet Diğer