AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yürütülen Tezler > Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri


İTÜ Fen Bilimleri İnşaat Anabilim Dalı

Ayşegül Kormaz, "Yüklenici Firmaların Teklif Aşamasında Risk Değerlendirmesi", İTÜ Fen Bilimleri, 06/2004
Işın Kara, "Türkiye Koşullarında Profesyonel Proje Yönetim Firmaları için Model Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri, 06/2004
Selim Şenalp, "Betoırneme Binalarda Kaba inşaat Malzemelerinin Zamana bağlı maliyet analizi", İTÜ Fen Blimleri, 11/2004
Hilal Şaşmaz, "İnşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etkileyen Faktörler ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi", İTÜ Fen Bilimleri, 05/2005
Eda Bayram, "İstanbul ili Gayrimenkul portföyleri üzerinden portföy yönetim sitemi önerisi ve uygulama örneği", İTÜ Fen Bilimleri, 11/2005
Levent Çelik, "Türkiyede İnşaat Sektöründe kullanılan Ön Maliyet Tahmin Yöntemleri", İTÜ Fen Bilimleri, 05/2006
Volkan Ezcan, "İnşaat Proje Yöneticileri için Ön tasarım aşamasında Spor tesisi yatırımlarının değerlendirmeye yönelik modellenmesi", İTÜ Fen Bilimleri, 05/2006
Gülşah Kaba, "Aile İnşaat Firmalarında Kurumsallaşma", İTÜ Fen Bilimleri, 02/2007
İlke Göktürk, "İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine bir Değerlendirme", İTÜ Fen Bilimleri, 05/2007
Ayşe Ocakcı, "İnşaat İşletmelerinde Maliyet Kontrol aracı olarak Esnek Bütçeleme ve Uygulama", İTÜ Fen Bilimleri, 05/2007
Alper Emniyetli, "İnşaat Sektöründe Pazar Araştırmaları", İTÜ Fen Bilimleri, 10/2007
Utku Açıkalın, "İnşaat Sektöründe Kullanılan kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin Bütünleşik Bilgi Sistemlerindeki Rolünün İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 12/2007
Volkan Dabakoğlu, "Türkiye İnşaat Sektöründe Proje Yönetim Tabanlı Arazi Geliştirici Şirket Modeli Önerisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 12/2007
Serkan Aksay, "İnşaat Sözleşmeleri ve Yüklenici Sçim Kriterleri", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2008
Can Harputluoğlu, "Bir proje Yönetim Firmasında PMI Proje Yönetim Sistemine göre Model önerisi ve uygulaması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2008
Özgen Gürdal, "Rusya’da çalışan bir Türk İnşaat Frimasının CMAA’ya göre organizasyonel değişiminin modellenmesi ve gelişiminin izlenerek değerlendirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/2008
Yonca Cikler, "Emlak Sektöründe Pazarlama Planının Değerlendirilmesi ve Alternatif Pazar Araştırması Sistematiği Önerisi", İTÜ Fen Bİlimleri Enstitüsü, 11/2008