PROJELER

Konu

Türkiye Madenleri için risk değerlendirme ve risk yönetimi çerçevesinde kamu otoritesi tarafından onaylanan risk değerlendirme ve yönetim rehberlerinin programının geliştirilmesi ve uygulaması

Konu

EÜAŞ Çerkezköy Enerji Üretim Alanı Yeni Sahası ile İlgili Çevresel Değerlendirme Raporu

Konu

Termik santral etkilerinin araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

EÜAŞ ve TKİ Tarafından Trakya Bölgesi Ergene Havzasında Yapılması Planlanan Termik Santrallerle İlgili Çevresel Değerlendirme Raporu

Konu

Çevresel Etki Değerlendirme

Konu

Patlatma titreşimlerinin araştırılması ve ölem geliştirme

Konu

patlatma kaynaklı olumsuz etkilerin araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.