AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

Bağlantılar


Ana Sayfa > Dersler > Güncel Dersler

Güncel Dersler


HUK 201 İŞ HUKUKU

HUK 201, "İş Hukuku", 2010-2011 Bahar Dönemi için toplam 3krediX4grup=12saat/Hafta Dersin İçeriği : Hukuka giriş, iş hukukunun tanımı, gelişimi, özellikleri, kaynakları. İşçi, işveren, işveren vekili, işyeri kavramları. Ferdi iş ilişkisinin kurulması, iş sözleşmesi, türleri, yapılması. İş sözleşmesinden doğan borçlar, işçinin iş görme, itaat ve sadakat; işverenin ücret ödeme, işçiyi gözetme ve eşit işlem yapma bor, http://ninova.itu.edu.tr/Ders/1195