EDİTÖRLÜK

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, TÜRKİYE
Mert Akay Editörlük Diğer Editörlüğü Editör Kentsel Morfoloji