PROJELER

Konu

Bu projede, en düşük toplam taşıma ve elde bulundurma maliyeti ile doğru bileşenlerin, doğru miktarda, tam zamanında montaj istasyonlarına beslenmesini sağlayacak optimum bir döngüsel malzeme besleme sisteminin tasarlanması amaçlanmaktadır.