AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Tezler

Tezler


Tezler

Özçevik Ö., "Metropoliten Kent Çeperindeki Yerleşimlerde Yapısal Dinamikler: İstanbul Metropoliten Kent Çeperi Örneği", Ph.D., İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 2000, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mesture Aysan
Güngör (Özçevik) Ö., "Yeni İmar Yasası Döneminde İstanbul Kıyı Bandındaki Uygulamaların Değerlendirilmesi", M.S., İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı, 1992, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayten Çetiner