AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


DEVAM EDEN PROJELER

 • Endüstriyel Atıksu Arıtımında Yeni Bir Yaklaşım: Aerobik Granüler Aktif Çamur  Teknolojisi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 108Y313 (Araştırmacı).

TAMAMLANMIŞ PROJELER

 • Orhon, D., Görgün, E., Germirli Babuna, F., Sözen, S., Karahan, Ö., İnsel, G., Dulkadiroğlu, H. (1998). T.C. Çevre Bakanliği Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Karakökenli Kirleticilere İlişkin Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi, Araştırmacı, 1998.
 • Kettrup, A. Orhon, D., Yediler, A., Germirli Babuna, F., Kabdaşlı, I., Sözen, S., Wagner, V., Koch, M., Liniert, D., Karahan, Ö., Dulkadiroğlu, H., İnsel, G., Doğruel, S. Appropriate technologies for the minimization of environmental impact from industrial wastewaters - Textile industry, A case study, Araştırmacı, 2000.
 •  Sözen, S., Karahan-Gül, Ö. Aktif Çamur Sistemlerinin Depolama Kavramı İle Uyumlu Modellenmesi, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-199Y113, Araştırmacı, 2002.
 • Germirli Babuna, F., Dulkadiroğlu, H., Doğruel, S., Eremektar, G., Orhon, D., Üner, H., Karahan-Gül, Ö. Tekstil Endüstrisi Yünlü Kumaş Son İşlemlerinde Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-199Y114, Araştırmacı, 2002.
 • Eremektar, G., Karahan-Gül, Ö., Germirli Babuna, F., Övez, S., Orhon, D., Dulkadiroğlu, H., Üner H. Yaş Yöntemle Mısır Öğütme Atıksularının Arıtılabilirliği, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-100Y051, Araştırmacı, 2002.
 • Arslan A.İ., Çokgör E.U., Karahan-Gül Ö., Doğruel S. İleri Oksidasyon Proseslerinin İlaç Endüstrisi Atıksularında Organik Madde Giderim Hızına ve Zehirliliğine Etkilerinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: İÇTAG Ç-042, Araştırmacı, 2004.
 • Novel Sustainable Bioprocesses for European Colour Industries (SOPHIED), Integrated Project - FP6-NMP2-CT-2004-505899, Araştırmacı, 2008.
 • Xenobiotics in the Urban Water Cycle, COST 636, Araştırmacı, 2009.
 • Sözen, S., Orhon, D., Ubay Çokgör, E., Görgün, E., İnsel, G., Karahan, Ö., Yağcı, N., Doğruel, S., Zengin Balcı, G.E., Ölmez Hancı, T., Okutman Taş, D., Dülekgürgen, E., Çığgın, A., Pala, İ., Katipoğlu, T., Ünal, A., Eldem, N.H. İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin tasarım kriterlerinin incelenmesi ve model bazlı proses optimizasyonu, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2009.
 • Endüstriyel Yüzey Aktiflerin, Aril Sülfonatların ve Bunların İleri Oksidasyon Ürünlerinin Toksisitelerinin Respirometrik Araçlarla Tayin Edilmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 108Y051, Araştırmacı, 2010.
 • Değişik Karbon Kaynaklarında Çalıştırılan Aktif Çamur Sistemlerinde Farklı Çamur Yaşlarında Çoğalma ve Depolama Kinetiği, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 33094, Yürütücü, 2011.
 • Zeytinyağı Endüstrisi Karasularının Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi ve Kimyasal Proseslerle İyileştirilmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi (Yürütücü).

MESLEKİ TEKNİK RAPORLAR

 • 1.      İstanbul Center İş ve Ticaret Merkezi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, 1997.
 • 2.      Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, 1998.
 • 3.      Tırakya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çorlu Tesisi Atıksu Deşarjı Değerlendirme Raporu, 2002.
 • 4.      Ramzey Motorsiklet Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Ön Araştırma Raporu, 2003.
 • 5.      Ece Boya Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Ön Araştırma Raporu, 2003.
 • 6.      Favori Hediyelik Eşya Sanayii ve Pazarlama Ltd. Şti. Atık Yönetimi Projesi, 2003.
 • 7.      Assan Aluminum Metal Works IFC Annual Environmental and Social Monitoring Report, 2004.
 • 8.      İstanbul Gıda Turizm San. ve Tic.A.Ş. El Yapımı Bira Üretim Tesisi Proje Tanıtım Dosyası, 2004.
 • 9.      Statement Before The European Court Of Human Rights for Application No. 46117/99, Sefa Taşkın et al. v. Turkey, 2004.
 • 10.   Technical Assistance for Environmental Heavy Cost Investment Planning, Turkey (EHCIP), Tokat Wastewater Treatment Plant Project, Feasibility Study, Design Criteria Report, 2004.
 • 11.   Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ. Proje Tanıtım Dosyası, 2005.
 • 12.   Assan Aluminum Metal Works IFC Annual Environmental and Social Monitoring Report, 2005.
 • 13.   Tekstiplik Due Diligence Report, 2005.
 • 14.   Technical Assistance for Environmental Heavy Cost Investment Planning, Turkey (EHCIP), Tokat Wastewater Treatment Plant Project, Feasibility Report, 2005.
 • 15.   Tokat Atıksu Arıtma Tesisi ÇED Raporu, 2005.
 • 16.   Kışladağ Altın Madeni ÇED Raporu ile ilgili Uzman Görüşü, 2005.
 • 17.   Ovacık Altın Madeni Nihai ÇED Raporunun Çevresel Etkiler ve Alınan Önlemler Açısından Değerlendirmesi, 2006.
 • 18.   YKB Properties Environmental Due Diligence Report, 2007.
 • 19.   Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dilovası Tesisleri Proje Tanıtım Dosyası, 2007.
 • 20.   Çanakkale Çan Termik Santrali ÇED Olumlu Belgesinin iptali talebi konusunda 2007/64 No.lu Dosya için Bursa 1. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na hazırlanan Bilirkişi Raporu, 2007.
 • 21.   Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Kompleksi Çevresel Değerlendirme Raporu, 2007.
 • 22.   Keşan Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi Proje Tanıtım Dosyası, 2007.
 • 23.   Kiplasma San. ve Tic. A.Ş. Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisi Teknik Değerlendirme Raporu, 2007.
 • 24.   Titreyengöl’ün Çevresel Koşullarının Geliştirilmesi Projesi, İTÜ İnşaat Fakültesi, Su ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2007.
 • 25.   Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisinin Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Raporu, 2008.
 • 26.   Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisinin Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Raporu, 2008.
 • 27.   Zeytin İşletmeleri ile İlgili Temiz Üretim Teknolojisinin ve İşletmelerden Kaynaklanan Atıksuların Arıtma Tesisi Alternatiflerinin Belirlenmesi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008.
 • 28.   Ordu AAT’nin Kurulması için Fizibilite Raporu, ÇED Raporu,  Teknik Şartnameler, IPA Başvuru Formu ve İlgili Eklerin Hazırlanması, Merkezi Finans ve İhale Birimi AB Hibesi, 2008.
 • 29.   Dericilik Sektöründen Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Esaslar ve Görüşler, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008.
 • 30.   MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Tehlikeli Atık Envanteri Güncellenmesi ve Değerlendirilmesi Raporu, 2008.
 • 31.   MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Entegre Geri Kazanım ve Enerji Yatırımı Teknik ve Mali Ön Fizibilite Raporu, 2008.
 • 32.   MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Entegre Geri Kazanım ve Enerji Yatırımı Teknik ve Mali Ön Fizibilite Raporu, 2009.
 • 33.   Titreyengöl’ün Çevresel Koşullarının Geliştirilmesi Projesi, İTÜ Su ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi UYGAR Merkezi, 2007.

BASILMIŞ BİLİMSEL RAPORLAR

 • 1.     Orhon, D., Görgün, E., Germirli Babuna, F., Sözen, S., Karahan, Ö., İnsel, G., Dulkadiroğlu, H. (1998). T.C. Çevre Bakanliği Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Karakökenli Kirleticilere İlişkin Ulusal Eylem Planı Hazırlanması - Sonuç Raporu. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Aralık 1998.
 • 2.     Kettrup, A. Orhon, D., Yediler, A., Germirli Babuna, F., Kabdaşlı, I., Sözen, S., Wagner, V., Koch, M., Liniert, D., Karahan, Ö., Dulkadiroğlu, H., İnsel, G., Doğruel, S. (2000). Appropriate technologies for the minimization of environmental impact from industrial wastewaters - Textile industry, A case study, Final Report, 621 pp, İstanbul, Turkey.
 • 3.     Sözen, S., Karahan-Gül, Ö. (2002). Aktif Çamur Sistemlerinin Depolama Kavramı İle Uyumlu Modellenmesi -Sonuç Raporu, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-199Y113.
 • 4.     Germirli Babuna, F., Dulkadiroğlu, H., Doğruel, S., Eremektar, G., Orhon, D., Üner, H., Karahan-Gül, Ö. (2002). Tekstil Endüstrisi Yünlü Kumaş Son İşlemlerinde Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım- Sonuç Raporu, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-199Y114, 65 sayfa.
 • 5.     Eremektar, G., Karahan-Gül, Ö., Germirli Babuna, F., Övez, S., Orhon, D., Dulkadiroğlu, H., Üner H., (2002). Yaş Yöntemle Mısır Öğütme Atıksularının Arıtılabilirliği-Sonuç Raporu, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-100Y051, 58 sayfa.
 • 6.     Arslan A.İ., Çokgör E.U., Karahan-Gül Ö., Doğruel S. (2004). İleri Oksidasyon Proseslerinin İlaç Endüstrisi Atıksularında Organik Madde Giderim Hızına ve Zehirliliğine Etkilerinin Araştırılması -Sonuç Raporu, TÜBİTAK, Proje No: İÇTAG Ç-042.
 • 7.     Arslan-Alaton, İ., Ölmez-Hancı, T., Karahan, Ö. (2010). Endüstriyel Yüzey Aktiflerin, Aril Sülfonatların ve Bunların İleri Oksidasyon Ürünlerinin Toksisitelerinin Respirometrik Araçlarla Tayin Edilmesi-Sonuç Raporu, TÜBİTAK, Proje No: 108Y051.