İLETİŞİM

 

ozyurtd@itu.edu.tr
İTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,
Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Sarıyer / İstanbul